Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Evelyn Regner
PE 526.192v01-00
20 grudnia 2013
92k 57k 
PROJEKT OPINII
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej
Komisja Prawna
Informacja prawna