Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
PE 526.293v01-00
10 stycznia 2014
148k 591k 
PROJEKT OPINII
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
Komisja Prawna
Informacja prawna