Dokumenty parlamentních výborů
 
Max Andersson
PE 594.172v01-00
23. listopadu 2016
586k 71k 
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení
Výbor pro právní záležitosti
Právní upozornění