Dokumenty parlamentních výborů
 
Helga Trüpel
PE 595.579v01-00
19. prosince 2016
552k 72k 
NÁVRH STANOVISKA
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Právní upozornění