Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :


Dokumenty parlamentních výborů
 
Max Andersson
PE 597.415v01-00
10. ledna 2017
700k 79k 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5 - 43
Návrh zprávy - Přeshraniční výměna kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení
Výbor pro právní záležitosti
Právní upozornění