Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :


Dokumenty parlamentních výborů
 
Max Andersson
PE 597.416v01-00
10. ledna 2017
782k 87k 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5 - 66
Návrh zprávy - Některé povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Výbor pro právní záležitosti
Právní upozornění