Parlamento komitetų dokumentai
 
PROTOKOLAS
PE 597.546v01-00
Pirmadienis, 2016 m. gruodžio 5 d.
814k 74k 
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas