Parlamento komitetų dokumentai
 
Helga Trüpel
PE 597.691v01-00
2017 m. sausio 30 d.
738k 122k 
PAKEITIMAI 5 - 81
Nuomonės projektas - Aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas