Dokumenty parlamentních výborů
 
Angel Dzhambazki
PE 597.692v01-00
30. ledna 2017
661k 76k 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10 - 40
Návrh stanoviska - Přeshraniční výměna kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Právní upozornění