Parlamento komitetų dokumentai
 
Angel Dzhambazki
PE 597.692v01-00
2017 m. sausio 30 d.
581k 85k 
PAKEITIMAI 10 - 40
Nuomonės projektas - Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinis keitimasis autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas