Dokumenty parlamentních výborů
 
José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
PE 597.724v01-00
30. leden 2017
645k 63k 
NÁVRH ZPRÁVY
o provádění Evropského fondu pro strategické investice
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
Právní upozornění