Parlamento komitetų dokumentai
 
José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
PE 597.724v01-00
2017 m. sausio 30 d.
634k 62k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Teisinis pranešimas