Dokumenty parlamentních výborů
 
Santiago Fisas Ayxelà
PE 597.744v01-00
1. února 2017
665k 127k 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 8 - 44
Návrh zprávy - Zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Právní upozornění