Parlamento komitetų dokumentai
 
Jerzy Buzek
PE 608.020v01-00
2018 m. gegužės 16 d.
544k 51k 
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros (ASECNA) bendradarbiavimo susitarimo dėl palydovinės navigacijos plėtros ir susijusių paslaugų teikimo ASECNA kompetencijos teritorijoje civilinės aviacijos reikmėms sudarymo Sąjungos vardu projekto
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas