Dokumenty parlamentných výborov
 
Jerzy Buzek
PE 608.020v01-00
16. mája 2018
483k 52k 
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva v mene Únie
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie