Parlamento komitetų dokumentai
 
Anneleen Van Bossuyt
PE 612.223v02-00
2018 m. sausio 24 d.
690k 88k 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Teisinis pranešimas