Dokumenty parlamentných výborov
 
Ioan Mircea Paşcu
PE 612.300v02-00
25. január 2018
805k 115k 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ
Výbor pre zahraničné veci
Právne oznámenie