Parlamenta komiteju dokumenti
 
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 613.438v01-00
2017. gada 14. novembra
307k 63k 
ATZINUMA PROJEKTS
par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
Kultūras un izglītības komiteja
Juridisks paziņojums