Parlamenta komiteju dokumenti
 
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 613.440v01-00
2017. gada 14. novembra
307k 64k 
ATZINUMA PROJEKTS
par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Kultūras un izglītības komiteja
Juridisks paziņojums