Parlamento komitetų dokumentai
 
Ioan Mircea Paşcu
PE 613.555v01-00
2017 m. lapkričio 24 d.
1492k 223k 
PAKEITIMAI 31 - 365
Nuomonės projektas - dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimo
Užsienio reikalų komitetas
Teisinis pranešimas