Dokumenty parlamentných výborov
 
Ioan Mircea Paşcu
PE 613.555v01-00
24. novembra 2017
1628k 150k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 31 – 365
Návrh stanoviska - k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ
Výbor pre zahraničné veci
Právne oznámenie