Dokumenty parlamentných výborov
 
Anneleen Van Bossuyt
PE 613.622v03-00
1. december 2017
1398k 137k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 45 – 272
Návrh stanoviska - ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho a obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Právne oznámenie