Dokumenty parlamentných výborov
 
Esteban González Pons
PE 615.378v01-00
7. decembra 2017
1176k 117k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 12 – 170
Návrh stanoviska - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ
Výbor pre rozpočet
Právne oznámenie