Tento dokument není k dispozici ve vašem jazyce a je vám nabízen v jiném, který lze zvolit na liště jazyků.


Committee documents
 
Peter Jahr
PE 616.638v01-00
30 January 2018
796k 105k 
AMENDMENTS 1 - 169
Draft opinion - Implementation of the Plant Protection Programme Regulation EC/1107/2009
Committee on Agriculture and Rural Development
Právní upozornění