Parlamento komitetų dokumentai
 
Barbara Kappel
PE 619.286v01-00
2018 m. kovo 21 d.
554k 51k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas