Parlamento komitetų dokumentai
 
Claude Turmes
PE 620.803v01-00
2018 m. balandžio 10 d.
912k 151k 
NUOMONĖS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas