Dokumenty parlamentních výborů
 
Lieve Wierinck
PE 620.890v01-00
13. dubna 2018
763k 127k 
NÁVRH STANOVISKA
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Právní upozornění