Parlamento komitetų dokumentai
 
Barbara Kappel
PE 621.069v01-00
2018 m. balandžio 26 d.
600k 65k 
PAKEITIMAI 1 - 4
Pranešimo projektas - Energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos Sąjungoje
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas