Dokumenty parlamentných výborov
 
Barbara Kappel
PE 621.069v01-00
26. apríla 2018
556k 65k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4
Návrh správy -  Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie