Parlamento komitetų dokumentai
 
Rolandas Paksas
PE 621.963v01-00
2018 m. gegužės 2 d.
549k 52k 
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimo
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas