Dokumenty parlamentných výborov
 
Rolandas Paksas
PE 621.963v01-00
2. máj 2018
486k 52k 
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie