Dokumenty parlamentních výborů
 
Soledad Cabezón Ruiz
PE 622.011v01-00
4. května 2018
1101k 160k 
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Právní upozornění