Parlamento komitetų dokumentai
 
Zdzisław Krasnodębski
PE 622.172v01-00
2018 m. gegužės 22 d.
305k 64k 
NUOMONĖS PROJEKTAS
Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti!
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas