Dokumenty parlamentných výborov
 
Zdzisław Krasnodębski
PE 622.172v01-00
22. máj 2018
161k 59k 
NÁVRH STANOVISKA
k zavádzaniu infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie