Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 204kWORD 1562k

 

Komisja Petycji

 

PETI_OJ(2012)209_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek, 19 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala ASP A3G-2

 

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1)                                                    PE 491.230

                                                                                                                 FdR 904989

 

 2. 

Zatwierdzenie protokołów posiedzeń w dniach:

- 19–20 marca 2012 r.

PV– PE 488,002

FdR 900646

+ załączniki

- 24 kwietnia 2012 r.

PV– PE 488,063

FdR 902474

+ załączniki

- 8 maja 2012 r.

PV– PE 489,438

FdR 901581

+ załączniki

 

3. Komunikaty przewodniczącego

 

4. Sprawy różne

_________________________

()  Zgodnie z decyzją komisji z dnia 30 września 1997 r. na podstawie dokumentu roboczego PE 223.544 punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy poseł może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia o przesunięcie dowolnego punktu sekcji B do sekcji A; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do sekcji A i poddany pod dyskusję w trakcie następnego posiedzenia.

 

W obecności Komisji Europejskiej

 

*** Głosowanie ***

 

 5. 

Opinia w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej

(2012/2024(INI)) (JURI)

Sprawozdawczyni: AUKEN (Verts/ALE)

- rozpatrzenie poprawek

- przyjęcie projektu opinii

PA– PE 486.110

FdR 897391

 

 

AM– PE 488.048

FdR 900941

 

 

 6. 

Opinia w sprawie 28. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2010)

(2011/2275(INI) (JURI)

Sprawozdawczyni: GERINGER de Oedenberg (S&D)

- rozpatrzenie poprawek

- przyjęcie projektu opinii

PA– PE 487,981

FdR 900495

 

 

AM– PE 489.651

FdR 903149

*** Koniec głosowania ***

 

 

 7. 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2011 r. (art. 202 ust. 8 Regulaminu) 2011/2317(INI)

Sprawozdawczyni: CHICHESTER (ECR)

(głosowanie: 12.7.2012 r.)

- rozpatrzenie poprawek

PR– PE 483.811

FdR 894682

 

AM– PE 489.586

FdR 902727

 

 

 8. 

Opinia w sprawie ustanowienia programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 2014–2020” (COD 2011/0344) (LIBE)

Sprawozdawczyni: VALEAN (ALDE)

(głosowanie: 12.7.2012 r.)

- rozpatrzenie poprawek

PA– PE 487,768 v3

FdR 901996

 

AM– PE 489.636

FdR 903053

 

 

 9. 

Opinia w sprawie wytycznych dla budżetu na rok 2013 – inne sekcje – Rzecznik Praw Obywatelskich (2012/2092 (BUD))

Sprawozdawczyni: SALAVRAKOS (EFD)

(głosowanie: 12.7.2012 r.)

- rozpatrzenie projektu opinii

PA– PE 489.496 v2

FdR 904817

 

 10. 

Opinia w sprawie sprawozdania ze stosowania Karty praw podstawowych za 2011 r. - COM (2012) 169.

(2008/0000 (INI))

Sprawozdawczyni: VALEAN (ALDE)

(głosowanie: 12.7.2012 r.)

- rozpatrzenie projektu opinii

PA– PE 489.608

FdR 902859

 

A.  Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

Handel – prawa podstawowe

 

 11. 

Petycja 1221/2011, którą złożył G.K. (Łotwa), w sprawie naruszenia zawartego w części porozumienia ACTA (Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi) dotyczącego prawa do prywatności

oraz

sir

Petycja 116/2012, którą złożył Iwo Domeracki (Polska) w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi

oraz

Petycja 142/2012, którą złożył Mateusz Wójtowicz (Polska) w imieniu stowarzyszenia „Forum Rdzawka” i dwóch współsygnatariuszy, w sprawie sprzeciwu wobec międzynarodowej umowy handlowej ACTA

oraz

Petycja 203/2012, którą złożył Joachim Scholz (Niemcy), w sprawie ACTA

oraz

sir

 

sir

Petycja 223/2012, którą złożył Alex Wilks (Wielka Brytania) w imieniu AVAAZ, z ponad 2,5 mln podpisów, w sprawie ACTA

(w obecności składających petycję)

sir

 

 

Misje rozpoznawcze

 

 12. 

Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–24 listopada 2011 r.)

- rozpatrzenie poprawek

- zatwierdzenie

DT–

DV–

 

 

 13. 

Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23–26 listopada 2011 r.)

- rozpatrzenie poprawek

- zatwierdzenie

DT–

DV–

 

 

w godz. 11.30 – 12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

 

 14. 

Posiedzenie koordynatorów

 

 

* * *

 

o godz. 15.00

 

 15. 

Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

 

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 16. 

Przedstawienie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Nikiforosa Diamandourosa, sprawozdania rocznego

 

 

 

 17. 

Przedstawienie specjalnego sprawozdania rzecznika dotyczącego postępowania w sprawie skargi 2591/2010/GG wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej

(w sprawie rozbudowy lotniska w Wiedniu )

DV

 

 

Szkoły europejskie

 

 18. 

Petycja 353/2011, którą złożyła Barbara Mazurkiewicz-Zaleska (Polska) z 74 podpisami, w sprawie cięć w budżecie szkół europejskich

oraz

Petycja 478/2011, którą złożyło APEEE (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne) z 1356 podpisami, w sprawie skutków cięć w budżecie na funkcjonowanie systemu Szkół europejskich

(w obecności przedstawicieli Interparents and the Parents' Associatio)

CM– PE 472.104

FdR 876686

 

 

Środowisko

 

 19. 

Petycja 1617/2009, którą złożył Ivan Martin (Francja) w imieniu ADEVAC oraz stowarzyszenia „Stop Naruszeniom”, w sprawie wpływu planowanego pogłębienia kopalni odkrywkowej skał wapiennych „Chaumes de la Bergerie” (La Couronne, Charente) o dwa zbiorniki wód podziemnych

(w obecności składającego petycję)

CM– PE 445.592

FdR 822415

 

 

Swoboda przedsiębiorczości

 

 20. 

Petycja 725/2011, którą złożył Bernhard Kempen (Niemcy) w imieniu sześciu przedsiębiorstw, w sprawie obowiązkowego członkostwa w Niemieckiej i Austriackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

(w obecności składającego petycję)

CM– PE 485.970

FdR 896413

 

 

 21. 

Petycja 1069/2010, którą złożyła Emer Duffy (Irlandia) w imieniu Country Markets Ltd., w sprawie „zbyt gorliwego” wdrażania rozporządzenia WE nr 852/2004 przez władze irlandzkie w związku z ich żądaniem, by wszyscy członkowie Country Markets Ltd. zarejestrowali się jako przedsiębiorstwa sektora spożywczego

(!!! PRZEŁOŻONO !!!)

CM– PE 462,670/REV

FdR 887597

 

 

B.  Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

 22. 

Petycja 256/2006, którą złożył Antonio Marín Segovia (Hiszpania), w imieniu organizacji „Cercle Obert de Benicalp”, w sprawie budowy prywatnego stadionu piłki nożnej na przedmieściach Walencji

oraz

Petycja 278/2008, którą złożyła N.N.S. (Hiszpania), w sprawie rzekomych nieprawidłowości w odniesieniu do planów rozwoju dla La Marina (Elche - Alicante)

oraz

Petycja 521/2008, którą złożyli Peter Jozef Mathilda Von Kerckhoven i Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgia), w sprawie rzekomych nieprawidłowości w związku z przyjęciem zintegrowanego programu działań na rzecz rozwoju miast w rejonie La Serreta in Nucía (Walencja)

CM– PE 421,139/REV

FdR 899802

 

 23. 

Petycja 267/2007, którą złożyła Seija Pahl (Finlandia), wspierana przez lokalne stowarzyszenia, w sprawie sprzeciwu wobec przedsięwzięcia urbanizacyjnego na obszarze bagien, należącym do sieci Natura 2000

CM–

PE 398,527/REV. IV

FdR 899805

 

 24. 

Petycja 584/2008, którą złożył Pedro Cuevas Cueto (Hiszpania) w sprawie rozbudowy autostrady A-8 (Autovía del Cantábrico) i planowanej drogi przebiegającej przez obszar, na którym znajdują się jaskinie Cuartamentero w Llanes (Asturia)

CM– PE 441,314/REV

FdR 899809

 

 25. 

Petycja 1556/2008, którą złożył Johannes Koll (Niemcy), w sprawie urządzeń do prześwietlania pasażerów na lotniskach

CM– PE 427,110/REV

FdR 899816

 

 26. 

Petycja 302/2009, którą złożyła Eugenia Ioan (Niemcy), w sprawie strat kursowych związanych z wypłacaniem w Niemczech jej rumuńskiej emerytury

CM–

PE 429,622/REV. II

FdR 899817

 

 27. 

Petycja 0131/2010, którą złożyła kancelaria Thring Townsend Lee & Pembertons (Wielka Brytania) w imieniu swoich klientów państwa Brownrigg, w sprawie łamania rozporządzenia nr 1774/2002 przez rząd Wielkiej Brytanii w związku z niezapewnieniem odpowiedniej infrastruktury do gromadzenia, przewożenia i usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na wyspę Wight

CM–

PE 448,725/REV. II

FdR 899820

 

 28. 

Petycja 264/2010, którą złożył Giovanni Bellin (Włochy) w sprawie domniemanego defraudowania dotacji rolnych na Węgrzech

CM– PE 472,129/REV

FdR 899821

 

 29. 

Petycja 35/2011, którą złożył Dieter Leuschner (Niemcy), w sprawie europejskiej unii walutowej

CM– PE 487,821

FdR 899826

 

 30. 

Petycja 73/2011, którą złożyła Elisabeth Casanovas i Feliu (Hiszpania) w imieniu Esquerra republicana de Cataluña, w sprawie lokalizacji zakładu oczyszczania gruntu, służącego do oczyszczania gleby w gminie Ullastrell w Barcelonie

CM– PE 472,147/REV

FdR 899828

 

 31. 

Petycja 256/2011, którą złożył Harry Nduka (Nigeria) w sprawie prawa pobytu w Wielkiej Brytanii

CM– PE 472,155/REV

FdR 899829

 

 32. 

Petycja 263/2011, którą złożył Giuseppe Mercurio (Włochy) w sprawie zanieczyszczenia hałasem powodowanego przez połączenie drogowe między Benevento a autostradą Neapol-Bari (Włochy)

CM– PE 475,819/REV

FdR 899830

 

 33. 

Petycja 339/2011, którą złożył Sergio Diana (Włochy) w imieniu „Comitato »Pro Sardegna«” (Komitet na rzecz Sardynii), w sprawie przedsięwzięcia Galsi i rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

CM– PE 487,824

FdR 899833

 

 34. 

Petycja 0386/2011, którą złożył G.A. (Wielka Brytania) w sprawie odmowy przesłania korespondencji do innego państwa członkowskiego przez portugalskie władze podatkowe

CM– PE 487,826

FdR 899835

 

 35. 

Petycja 448/2011, którą złożyła Marie-Joëlle Chaillol (Francja) w sprawie rozprzestrzeniania organizmów zmodyfikowanych genetycznie

CM– PE 487,827

FdR 899836

 

 36. 

Petycja 483/2011, którą złożył Simon Wright (Wielka Brytania), w sprawie naruszenia dyrektywy siedliskowej poprzez udzielenie zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych w Nottingham

CM– PE 478.575

FdR 887625

 

 37. 

Petycja 0533/2011, którą złożyła kancelaria O’Shea White & Co (Irlandia), w imieniu Paula Barlowa, Michaela Crowleya, Gerarda Kelly’ego i Alexa McCarthy’ego, zarejestrowanych producentów małży, których działalność stanowi 30% tego sektora w Irlandii, w sprawie domniemanego stosowania przez rząd irlandzki odmiennych norm dla zagranicznych statków rybackich dokonujących połowów na wodach Irlandii, a tym samym naruszania wymogów dotyczących przeznaczania funduszy europejskich na irlandzkie przedsiębiorstwa zajmujące się połowem małży

CM– PE 478.581

FdR 887631

 

 38. 

Petycja 548/2011, którą złożył Octavian Radu (Rumunia), w sprawie niszczenia stref zieleni w Albie Iulii w Rumunii

CM– PE 487,830

FdR 899839

 

 39. 

Petycja 563/2011, którą złożył dr Mihai Cratia (Rumunia) w imieniu Stowarzyszenia Ekspertów Weterynaryjnych oraz Laboratoriów Badających Bezpieczeństwo Żywności, z 2 podpisami, w sprawie funkcjonowania rumuńskiego Krajowego Urzędu ds. Sanitarno-Weterynaryjnych oraz Bezpieczeństwa Żywności (NSVFSA)

CM– PE 478.584

FdR 887634

 

 40. 

Petycja 572/2011, którą złożyła Sarah Bonafont (Wielka Brytania) w sprawie ochrony dzieci na Ukrainie

CM– PE 487,831

FdR 899840

 

 41. 

Petycja 578/2011, którą złożył Evert Broens (Holandia) w sprawie pomocy prawnej w Unii Europejskiej

CM– PE 487,832

FdR 899841

 

 42. 

Petycja 638/2011, którą złożył Jacob Schonberg (Dania) w sprawie problemów na granicy polsko-ukraińskiej

CM– PE 487,833

FdR 899843

 

 43. 

Petycja 681/2011, którą złożył Alin Ovidiu Preda (Rumunia) w sprawie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz Romów w Rumunii

CM– PE 487,834

FdR 899845

 

 44. 

Petycja 684/2011, którą złożył Metodi Botrovliev (Bułgaria), w imieniu Biocontrol Corporation Ltd, w sprawie domniemanych nieprawidłowości związanych z przetargiem na zwalczanie komarów w mieście Ruse i okolicach

CM– PE 487,835

FdR 899846

 

 45. 

Petycja 0708/2011, którą złożyła Renata Michalska-Widla (Polska) w imieniu stowarzyszenia „Przyjazna Rokietnica”, z 164 podpisami, w sprawie budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia na terenie wsi Rokietnica w zachodniej Polsce oraz związanym z nią zagrożeniem dla zdrowia lokalnej społeczności

CM– PE 487,839

FdR 899850

 

 46. 

Petycja 730/2011, którą złożył Agostino Furfaro (Włochy) w sprawie aspektów włoskiego systemu emerytalnego

CM– PE 487,840

FdR 899851

 

 47. 

Petycja 735/2011, którą złożyła I.P.I. (Peru) w sprawie stosowania dyrektywy 2004/38/WE w Irlandii

CM– PE 487,841

FdR 899852

 

 48. 

Petycja 739/2011, którą złożyła Desislava Rayanova (Bułgaria) w sprawie terapii interferonem u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w Bułgarii

CM– PE 487,842

FdR 899853

 

 49. 

Petycja 771/2011, którą złożył Algimantas-Jonas Petraitis (Litwa) w sprawie uznania jego tytułu medycznego

CM– PE 483.581

FdR 892901

 

 50. 

Petycja 805/2011, którą złożył Sándor Polgár (Węgry) w imieniu przedsiębiorstwa Tibor Trans Kft w sprawie swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej

CM– PE 487,848

FdR 899859

 

 51. 

Petycja 905/2011, którą złożył Michele Bertucco (Włochy) w imieniu Lega Ambiente, z 6 podpisami, w sprawie budowy elektrowni modulacyjnej w miejscowości Cessalto (Treviso, Włochy)

CM– PE 487,855

FdR 899867

 

 52. 

Petycja 925/2011, którą złożył H.K. (Polska), w sprawie wdrażania w Polsce dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

CM– PE 487,856

FdR 899868

 

 53. 

Petycja 947/2011, którą złożył W.R. (Polska) w imieniu ruchu środowiskowego „Stowarzyszenie na rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Środowiska”, w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wolina w związku z działaniami, które mają wpływ na środowisko

CM– PE 485,992

FdR 896436

 

 54. 

Petycja 968/2011, którą złożył Paul Larkin (Wielka Brytania) w sprawie sporu dotyczącego własności w miejscowości Zurgena w Andaluzji

CM– PE 485,994

FdR 896438

 

 55. 

Petycja 971/2011, którą złożyła Giuseppina Martinelli (Włochy) w sprawie poprawy zarządzania wymiarem sprawiedliwości w zakresie prawa rodzinnego

CM– PE 487,860

FdR 899872

 

 56. 

Petycja 972/2011, którą złożyła C. C. (Rumunia) w sprawie stosowania barwnika E-120 (kwasu karminowego) w keczupie

CM– PE 485,995

FdR 896439

 

 57. 

Petycja 980/2011, którą złożyła B.H.E. (Niderlandy) w imieniu Afvaloven Nee, w sprawie nielegalnej działalności zakładu spalania odpadów prowadzonej w celu wytwarzania energii w Harlingen (Holandia)

CM– PE 485,996

FdR 896440

 

 58. 

Petycja 983/2011, którą złożył Robert Caron (Francja) wraz z licznymi podpisami, w sprawie zniesienia obowiązku opracowywania planów lotu, wymaganych przepisami wykonywania lotu z widocznością (VFR), w odniesieniu do lotów wewnątrzwspólnotowych

CM– PE 485,997

FdR 896441

 

 59. 

Petycja 1003/2011, którą złożył Francesco Previte (Włochy) w sprawie wspólnych europejskich przepisów prawa dotyczących niepełnosprawności

CM– PE 485,999

FdR 896443

 

 60. 

Petycja 1009/2011, którą złożył Michael Helming (Niemcy) w sprawie niezainicjowania przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Portugalii w związku z odosobnionym, w jej mniemaniu, przypadkiem naruszenia prawa wspólnotowego

CM– PE 487,862

FdR 899874

 

 61. 

Petycja 1011/2011, którą złożył Jens Wiedenmann (Niemcy) z podpisami w liczbie 41, w sprawie wprowadzenia obowiązkowego ABS w przypadku pojazdów w UE

CM– PE 486,001

FdR 896445

 

 62. 

Petycja 1023/2011, którą złożył B.R. (Niemcy) w sprawie domniemanej dyskryminacji ze względu na wiek

CM– PE 486,003

FdR 896447

 

 63. 

Petycja 1026/2011, którą złożył Gredo Förster (Niemcy) w sprawie budowy elektrowni jądrowej na morzu

CM– PE 486,004

FdR 896448

 

 64. 

Petycja 1031/2011, którą złożył Luigi Coda (Włochy) w sprawie uznawania wyroków cywilnych w dziedzinie prawa rodzinnego

CM– PE 487,864

FdR 899877

 

 65. 

Petycja 1035/2011, którą złożył G.T. (Włochy) w sprawie naruszania regulacji środowiskowych na Sardynii (Włochy)

CM– PE 487,865

FdR 899884

 

 66. 

Petycja 1041/2011, którą złożyła Marielle Lacarin (Francja) w imieniu stowarzyszenia FIBROTHON, z 49 podpisami, w sprawie uznania fibromialgii na szczeblu europejskim za chorobę rzadką

CM– PE 486,005

FdR 896449

 

 67. 

Petycja 1046/2011, którą złożył L. Knoops (Holandia) w sprawie rynku wewnętrznego dla prywatnych detektywów

CM– PE 486,007

FdR 897840

 

 68. 

Petycja 1047/2011, którą złożył Rudolf Buda (Węgry) w sprawie kursu wymiany stosowanego przez węgierski bank

CM– PE 487,869

FdR 899890

 

 69. 

Petycja 1051/2011, którą złożył O. G. (Niemcy) w sprawie domniemanego konfliktu interesów w holenderskim stowarzyszeniu walki z HIV

CM– PE 486,008

FdR 896458

 

 70. 

Petycja 1071/2011, którą złożył Sacha Simon (Niemcy) w sprawie ochrony konsumentów w sektorze telekomunikacji

CM– PE 486,009

FdR 896459

 

 71. 

Petycja 1073/2011, którą złożył F.B. (Niemcy) w sprawie uchylenia dyrektywy w sprawie umów zawieranych na odległość (dyrektywa 97/7/WE)

CM– PE 487,870

FdR 899891

 

 72. 

Petycja 1081/2011, którą złożył Stanislav Georgiev (Rumunia) w sprawie korupcji na wysokim szczeblu w Bułgarii

CM– PE 487,872

FdR 899893

 

 73. 

Petycja 1085/2011, którą złożyła Mary Aina (Wielka Brytania) w sprawie odmowy wydania wizy mężowi pochodzącemu z Nigerii przez władze Irlandii

CM– PE 487,873

FdR 899894

 

 74. 

Petycja 1086/2011, którą złożyła Nicola Caputi (Włochy) w sprawie barier architektonicznych i niepełnosprawności w gminie Bernalda, Włochy

CM– PE 487,874

FdR 899895

 

 75. 

Petycja 1087/2011, którą złożył Piotr Małek (Polska) w sprawie ograniczenia natężenia dźwięku podczas reklam emitowanych w telewizji

CM– PE 486,010

FdR 896460

 

 76. 

Petycja 1088/2011, którą złożył Christian Rancati (Włochy) w sprawie braku możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT we Włoszech

CM– PE 487,875

FdR 899896

 

 77. 

Petycja 1094/2011, którą złożył M.A. (Wielka Brytania) w sprawie domniemanego naruszenia dyrektywy 2004/38/WE przez Irlandię

CM– PE 486,011

FdR 896461

 

 78. 

Petycja 1095/2011, którą złożył Kris Goodwin (Wielka Brytania) w sprawie domniemanego niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE przez Holandię

CM– PE 487,876

FdR 899899

 

 79. 

Petycja 1098/2011, którą złożył Carlo Ruocco (Włochy) w imieniu Legambiente, Comitato „Sarzana che botta” w sprawie naruszenia postanowień dyrektywy 2001/42/WE przez region Liguria

CM– PE 486,012

FdR 896462

 

 80. 

Petycja 1110/2011, którą złożyła Silvia Hecker (Niemcy) w sprawie niewydania przez władze niemieckie wizy jej egipskiemu mężowi

CM– PE 487,877

FdR 899900

 

 81. 

Petycja 1111/2011, którą złożył Rumen Radev (Bułgaria) w sprawie automatycznego odnawiania umów na świadczenie usług telefonicznych w Bułgarii

CM– PE 486.014

FdR 896464

 

 82. 

Petycja 1114/2011, którą złożył H. W. S. (Niemcy) w sprawie działań włoskiego towarzystwa ubezpieczeń

CM– PE 486.015

FdR 896465

 

 83. 

Petycja 1116/2011, którą złożyła Bogna Jaszkowiak-Chagnon (Francja) w sprawie prac budowlanych na terenie zielonym w pobliżu jej domu

CM– PE 486.016

FdR 896466

 

 84. 

Petycja 1119/2011, którą złożył Nicolas Cornée (Francja) w sprawie ograniczania przez rząd francuski prawa zagranicznych studentów do pobytu i pracy we Francji po zakończeniu studiów

CM– PE 487,878

FdR 899901

 

 85. 

Petycja 1126/2011, którą złożył J.W. Westerhof (Holandia) w imieniu Gezelschap van Gildehuizen, w sprawie przyznawania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w drodze losowania

CM– PE 487,879

FdR 899902

 

 86. 

Petycja1134/2011, którą złożył P.V. (Portugalia) w sprawie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową przy świadczeniu usług na rynku wewnętrznym

CM– PE 487,880

FdR 899903

 

 87. 

Petycja 1136/2011, którą złożył Enrique Arraiz Curbelo (Hiszpania) w sprawie naruszenia dyrektywy 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych oraz stosowania rozporządzenia Rady nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

CM– PE 487,889

FdR 899918

 

 88. 

Petycja 1144/2011, którą złożył Eugenio Oria (Hiszpania) z wnioskiem o dostosowanie załącznika V dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

CM– PE 487,881

FdR 899904

 

 89. 

Petycja 1145/2011, którą złożył E.B.B. (Hiszpania) w sprawie korzystania z prawa do głosowania w hiszpańskich wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 20 listopada 2011 r.

CM– PE 487,882

FdR 899905

 

 90. 

Petycja 1160/2011, którą złożyła C.E. (Rumunia) w sprawie remontu systemu centralnego ogrzewania na obszarach miejskich w gminie miejskiej Botosani (Rumunia)

CM– PE 487,884

FdR 899909

 

 91. 

Petycja 1167/2011, którą złożył R.R. (Włochy) w sprawie przydziału częstotliwości telewizyjnych we Włoszech

CM– PE 487,885

FdR 899913

 

 92. 

Petycja 1183/2011, którą złożył J. M. (Niemcy) w sprawie ochrony środowiska

CM– PE 487,888

FdR 899917

 

 

 

 

 

 

o O o

 

93. Termin i miejsce następnego posiedzenia

·  12 lipca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2012Informacja prawna