Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 12. huhtikuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 Istunnon avaaminen
 Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 Tarkistusten jättämisen määräaika: ks. pöytäkirja
 Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset: ks. pöytäkirja)
 Vastuuvapaus
  Vuosituhannen kehitystavoitteet
 Malarian torjunta
 Äänestykset
 Varapuhemiehen vaali
 Alueelliset valtiontuet
 Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS) laajentumisen jälkeen
 Europolin nimeäminen euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi
 Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
 Lähimerenkulku
 Kolmansien maiden tutkijat: erityinen maahanpääsymenettely / maahanpääsyn helpottaminen / yhtenäiset viisumit
 Vaaralliset aineet
  Rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavat oikeudet
 Vastuuvapaus 2003: Yleisen talousarvion pääluokka III (äänestys)
 Vastuuvapaus 2003: Yleisen talousarvion pääluokka I
 Vastuuvapaus 2003: Yleisen talousarvion pääluokat II, IV, V, VI, VII, VIII
 Vastuuvapaus 2003: erillisvirastot (äänestys)
 Vastuuvapaus 2003: 6., 7., 8. ja 9. Euroopan kehitysrahasto
 Vuosituhannen kehitystavoitteet
 Äänestysselitykset
 Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 Bulgarian ja Romanian jäsenyyshakemukset
 Talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja työllisyyssuuntaviivat
 Kyselytunti (komissio)
 Influenssaepidemian maailmanlaajuinen uhka
 Talousarvio 2006: komission vuotuinen strategiaraportti
 Aluepolitiikka
 Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu
 Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus
 Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (712 kb)
Päivitetty viimeksi: 14. kesäkuuta 2005Oikeudellinen huomautus