Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 6 september 2005 - StraatsburgUitgave PB
 Opening van de vergadering
 Ingekomen stukken: zie notulen
 Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 Natuurrampen (branden en overstromingen) (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 Gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia
 Programma Progress
 Televisie zonder grenzen
 Stemmingen
 Structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie
 Structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EG/Marokko naar aanleiding van de uitbreiding
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EG/Tunesië naar aanleiding van de uitbreiding
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EG/Jordanië naar aanleiding van de uitbreiding
 Gemeenschappelijke marktordening in de sector ruwe tabak
 Aanduiding van biologische productiemethode op landbouwproducten en levensmiddelen
 Stationerings- en exploitatiefase van het Europese satellietnavigatieprogramma
 Overeenkomst EG/Libanon inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
 Overeenkomst EG/Georgië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
 Visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie
 Overeenkomst EG/Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 Toegang tot buitenlandse hulp van de Gemeenschap
 Beheer van afval van winningsindustrieën
 Programma Progress
 Textiel- en kledingindustrie na 2005
 Televisie zonder grenzen
 Stemverklaringen
 Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 Begrotingsjaar 2006
 Algemene begroting van de Europese Unie voor 2006
 Tsunami
 Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 Bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in verband met de concurrentiepositie van audiovisuele en informatiediensten
 BTW: 1° Vereenvoudiging van de verplichtingen, 2° Éénloketsysteem
 Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik
 Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (684 kb)
Laatst bijgewerkt op: 4 november 2005Juridische mededeling