Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 15. december 2005 - StrasbourgEUT-udgave
BILAG - Spørgsmål til Rådet (Rådets formandskab er ansvarligt for disse svar)

Spørgsmål nr. 41 af Malcolm Harbour (H-1080/05 )  
 Om: Det indre marked
H-1080/05
 

Hvilke fremskridt har det britiske formandskab efter Rådets mening hidtil gjort med hensyn til at styrke det indre marked?

 
  
 

(EN) Det indre marked, konkurrenceevnen og Lissabon-dagsordenen har været Rådets prioriteter under det britiske formandskab. Vi har gjort store fremskridt, både hvad angår vidtrækkende spørgsmål om f.eks. bedre lovgivning samt enkeltspørgsmål.

Hvad angår bedre lovgivning har Parlamentet, Rådet og Kommissionen for nylig indgået aftale om fælles tilgang til anvendelsen af konsekvensanalyser. Denne aftale er et vigtigt skridt i retning af fastsættelse af et mere effektivt retsgrundlag. Forenkling af eksisterende lovgivning har været et andet vigtigt emne for Rådet under det britiske formandskab for at fremskynde igangværende arbejde, både i EU og på nationalt plan, til styrkelse af det indre marked.

Hvad angår specifikke områder, som har været prioriteret særligt højt under det britiske formandskab, indgik vi en politisk aftale vedrørende Reach-forslaget om kemikalier i går. Det tekniske arbejde med klarlæggelse af bestemmelserne i direktivforslaget om tjenesteydelser skrider fremad, og Rådet og Parlamentet har indgået en række aftaler under førstebehandlingen inden for vigtige sektorer som selskabsret og teknisk harmonisering, især med hensyn til maskindirektivet og det fjerde, syvende og ottende direktiv om selskabsret.

 
Seneste opdatering: 24. april 2006Juridisk meddelelse