Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2003/0107(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0001/2006

Predložena besedila :

A6-0001/2006

Razprave :

PV 17/01/2006 - 16
CRE 17/01/2006 - 16

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0014

Razprave
Torek, 17. januar 2006 - Strasbourg Pregledana izdaja

16. Ravnanje z odpadki iz ekstraktivnih industrij
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Jonasa Sjöstedt w imieniu Delegacji Parlamentu Europejskiego w Komitecie porozumiewawczym w sprawie wspólnego wniosku, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami przemysłu wydobywczego i zmieniającego dyrektywę 2004/35/WE (PE-CONS 3665/2005 - C6-0405/2005 - 2003/0107(COD)) (A6-0001/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), föredragande. – Herr talman! Det finns en mycket påtaglig och konkret bakgrund till detta direktiv som vi nu ska fatta beslut om. Det är de stora katastrofer som skedde med kollapsande gruvdammar för några år sedan, framför allt i Rumänien och i Spanien. Det var miljökatastrofer som hade enorma konsekvenser på den omkringliggande miljön, och som också förgiftade vattensystemen.

Till detta kommer våra ständiga miljöproblem där avfall från befintliga anläggningar och från gamla anläggningar sprider tungmetaller och andra giftigheter i vår närmiljö. Det här gör att det behövs ett särskilt direktiv som reglerar avfallet ifrån gruvindustrin och annan extraktiv industri.

När vi ser på det förslag som kommissionen en gång la fram för några år sedan, och på det som vi ska fatta beslut om i morgon, finns det betydande skillnader. Parlamentet har definitivt bidragit till att detta direktiv har blivit bättre och starkare. En mängd ändringsförslag från parlamentet antogs redan vid första behandlingen, och flera tillkommer till denna behandling.

Jag skulle vilja lyfta fram några konkreta delar av detta betänkande som speciellt viktiga. För det första skapas regler om dammsäkerhet som gör att den här typen av katastrofer ska undvikas framöver. Den metod med höga koncentrationer av cyanid som användes i Rumänien blir också förbjuden i med detta direktiv. Det kommer tydliga regler om tillståndsgivning och hur den ska ske, man kommer att kunna se vilka miljöproblem man kan åtgärda. Det genomförs dessutom en absolut skyldighet att respektera vattendirektivet som gör att man inte får försämra vattenstatus.

Till detta kommer regler om att man ska återställa den plats där gruvdriften sker. Den tid då man har lämnat efter sig avfall och förstörda platser ska vara över med detta direktiv. För att kunna göra detta införs en ekonomisk garanti till vilken företagen måste avsätta medel för att kunna återställa den plats där de har bedrivit gruvbrytning.

När det gäller de nya medlemsländerna, framför allt Rumänien men även Bulgarien, har vi under förlikningen kommit fram till en deklaration ifrån dessa länder där de förbinder sig att inte söka undantag utan att istället respektera alla direktivets regler. Det är viktigt inte minst för att Rumänien har betydande problem på detta område. När det gäller det historiska avfallet åläggs medlemsländerna att göra en inventering vilket innebär att de måste se efter var det finns historiskt avfall som orsakar miljöproblem. Sammantaget kommer det att ske en betydande förbättring av miljösituationen i unionen.

Argumenten emot detta har framför allt varit ekonomiska, att det kostar för företagen. Men det är viktigt att inse att miljökostnader, att återställa miljön, är en del av produktionskostnaden och att de ska vara det. Om de inte är det, gynnas de oseriösa aktörerna. Med ett sådant här direktiv gynnas den gruvnäring som är seriös och som tar ansvar för sin miljöpolitik. Det här direktivet kommer också att gynna att man tar fram ny miljöteknik som gör att man kan åtgärda det historiska avfallet, och det ger en möjlighet för europeisk industri på området. Sist, men inte minst och allra viktigast, är att det kommer att gynna miljön och hälsan för dem som bor i dessa områden.

Men detta direktiv är naturligtvis inte perfekt, direktiv är mycket sällan perfekta. Det finns några saker som jag gärna hade velat se som ännu starkare. Reglerna för det avfall som inte klassificeras som farligt är svagare än vad de borde vara. Orsaken till det är rådet som genomförde försämringar i den första behandlingen. Jag fick inte med mig det beslut jag ville ha härifrån parlamentet för att kunna förhandla bort dessa försämringar.

När det gäller avfallsanläggningarna är definitionen alltför vek och alltför generös mot industrin vilket riskerar att skapa vissa kryphål. När det gäller det historiska avfallet finns inte de tydliga kraven på åtgärder mot det. Men det är viktigt att se att unionens övriga miljölagstiftning, framför allt ramdirektivet om vatten, innebär att det finns en absolut skyldighet att åtgärda de fall där man ser att historiskt avfall leder till en försämring av vattenstatus. Det betyder att direktivet som helhet ändå är gott. Vi kan vara nöjda med det arbete som vi har genomfört under dessa år.

Jag skulle slutligen också vilja passa på att tacka dem jag har arbetat med, skuggföredragandena för de olika grupperna som jag har haft ett gott samarbete med. Jag skulle vilja tacka EU-kommissionens tjänstemän som den här gången har varit utmärkta att samarbeta med, och ordförandeskapet som genomförde en mycket bra förlikning. Det har varit enkelt att samarbeta med dem och finna konkreta lösningar på de olika problem vi stod inför.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου 2005.

Ειδικότερα απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην Αντιπρόεδρο κυρία Roth-Behrendt και στον εισηγητή κύριο Jonas Sjöstedt, τους οποίους και συγχαίρω για το αποτέλεσμα.

Οι συζητήσεις στην επιτροπή συνδιαλλαγής υπήρξαν εποικοδομητικές και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πέτυχε παραχωρήσεις στα καίριας σημασίας ζητήματα των οικονομικών εγγυήσεων, των κενών εκσκαφής, των μεταβατικών ρυθμίσεων και των υπό ένταξη κρατών καθώς και για ορισμένα άλλα σημαντικά θέματα.

Η Επιτροπή με ιδιαίτερη ικανοποίηση στηρίζει το κείμενο συνδιαλλαγής και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα επικυρώσει το θετικό αποτέλεσμα που πέτυχε η διαπραγματευτική του ομάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Nach einem langen Weg mit vielen wegweisenden Diskussionen treffen wir uns heute sozusagen zum Finale. Es sind nur noch wenige da – es ist die dritte Lesung. Ich bedanke mich bei unserem „Schrittmacher“, dem Berichterstatter Jonas Sjöstedt, der es mit viel Energie und mit Sachkenntnis verstanden hat, die Dynamik in den Verhandlungen bis hin zum Vermittlungsausschuss zu erhalten. Nie das Ziel aus den Augen verlieren, aber auch klar erkennen, wann der Zeitpunkt für einen Abschluss und letztendlich auch für letzte Kompromisse da ist – das ist Jonas Sjöstedt gelungen. Vielen Dank dafür!

Die Richtlinie für die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie ist somit ein Erfolg für die Umwelt, aber auch für die wirtschaftenden Unternehmen in der Bergbauindustrie und damit auch für die Menschen geworden. Umweltgerechtes Handeln besteht nicht nur darin, nichts zu tun und sozusagen die unberührte Natur zum Maßstab aller Dinge zu machen. Vielmehr haben wir als Menschen den – sogar biblischen – Auftrag: Machet euch die Erde untertan!

Europa zeichnet sich nicht durch Urwald und unberührte Landschaften aus, sondern –weltweit – durch seine über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft. Diese ist nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit von Menschen für Menschen zu nutzen. Jeder Eingriff in die Natur zieht aber auch Begleiterscheinungen nach sich. Es wäre nicht richtig, wenn wir sagen würden, der Bergbau hat keinen Einfluss auf Natur und Umwelt. Deshalb muss jeder Eingriff in der Abwägung zwischen Ertrag und Aufwand, zwischen Nutzen und Belastung stehen. Heute setzen wir durch die positiven Entwicklungen, die technischen Möglichkeiten und die geschärfte Umweltsensibilität andere Maßstäbe als noch vor 50 Jahren. Für die Sicherheit der Menschen und für den Erhalt unserer gesunden Umwelt müssen wir diese Errungenschaften nutzbar machen. Wir müssen auch weiterhin immer am Ball bleiben, um neue Möglichkeiten, die sich sicher nach 5, 10 oder gar 20 Jahren bieten, zu nutzen.

Es waren die schweren Unfälle im Metallerzbergbau in Spanien und Rumänien in den letzten 10 Jahren, die das Parlament dazu veranlasst hatten, diese Richtlinie zu fordern. Wir haben sie heute, und ich denke, wir sind auf einem positiven Weg, hier Gutes für die Umwelt und für die Menschen zu leisten.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi, on behalf of the PSE Group. – Mr President, some five years ago the cyanide pollution of the River Tisza caused by a gold mine in Baia Mare, Romania, showed us Hungarians how dangerous mining waste can be. At that time my country was not a member of the European Union. Still the Commission and the European Parliament understood the problem and initiated a directive on the management of such waste. Mr Sjöstedt went to the site of the pollution, studied the facts, heard all the witnesses and experts, and then drew up an excellent report. That is what I call a good and responsible job of a politician. His report is based on real facts, on real dangers, and provides us with real solutions. Thank you, Mr Sjöstedt.

The PSE Group supported the report from the beginning. At second reading, together with other colleagues, I tabled many amendments for stricter regulation. Most of them were accepted by the rapporteur and later by the Conciliation Committee. On water pollution issues, we tried to ensure compliance with other Community obligations, most of which were imposed under the Water Framework Directive. The compromise reached by conciliation is not ideal, but it is acceptable.

The financial guarantees must be sufficient to cover the cost of the rehabilitation of the land affected by the waste facility. This is a success for us.

We are also satisfied with clarification of the closure operation. However, we lost an important battle. We Socialist MEPs wanted the discharge of waste to any receiving body of water to be authorised before the operation. For me, prevention is the most environmentally friendly solution. Perhaps later everybody will understand this principle, not only in this House, but in the whole of Europe.

In general we obtained a good directive. Member States, would-be Member States and third countries should respect the new regulatory framework. We have to monitor the strict implementation of this directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – Panie Przewodniczący! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z różnych kopanin w przemyśle wydobywczym jest dokumentem bardzo ważnym dla: ochrony środowiska i zdrowia, przemysłu wydobywczego, który będzie ponosił koszty wprowadzania tej dyrektywy, konsensusu i pogodzenia interesów wszystkich stron.

Dyrektywa ta jest dokumentem kwalifikującym się do aprobaty, niemniej jednak, jak każdy dokument podlega zmieniającym się warunkom gospodarczym, a praktyka wykaże jego skuteczność. Pewne uzupełnienia tego dokumentu będą mogły być uwzględnione przy jego następnych regulacjach, np. odpady górnicze w wielu przypadkach zawierają składniki kopalne, które powinny być zagospodarowywane, by ograniczyć otwieranie dodatkowych wyrobisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – Tisztelt Elnök Úr! Sokan és sokszor bírálják az Uniót és annak parlamentjét, hogy felesleges, vagy legalábbis nem feltétlen szükséges törvényeket hoz. Az előttünk fekvő direktíváról ezt senki nem fogja állítani. Ellenkezőleg, egy nemzetközi értelemben is úttörő, és mérföldkőnek számító szabályozást sikerült megalkotnunk. Ez a szabályozás a romániai Nagybányánál 2000-ben történt katasztrófa nyomán született azért, hogy még egyszer hasonló környezet-, és természetszennyezés ne fordulhasson elő.

Ha bekövetkezik a baj, már csak kárt menthetünk, és kárt enyhíthetünk és téríthetünk, de – mint ebben az esetben is láthattuk – kevés sikerrel. Hisz a természet elpusztult, a kártérítési perek közül pedig még egyben sem született ítélet, sőt alig haladnak.

Az előttünk fekvő direktíva ezért a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, ami a jövőnk biztonságossá tételében az emberi hanyagság okozta környezeti katasztrófák elkerülésében mindig kulcskérdés. De nemcsak a jövőbeli bányákról és hulladékaikról rendelkezik, hanem a régi, elhagyott bányákról, és azokról is, amelyek jelenleg is működnek sokszor siralmas műszaki állapotban. Mint a parlamenti egyeztető bizottság tagja szeretném külön megköszönni a trialógusban részt vevő Sjöstedt, Roth-Behrendt és Florenz hármas munkáját. Magyarország nevében külön köszönöm, hogy azonosultak aggodalmammal és javaslatommal, így elértük, hogy a csatlakozó Románia és Bulgária nem kér átmeneti mentességet a direktíva bevezetése alól, amit a csatolt nyilatkozatuk bizonyít.

A Keleti-Kárpátok rengeteg kincset rejt, kibányászásuk a térség fejlődésének fontos gazdasági alapja. Ez azonban csak fenntartható, a környezet és a természet érdekeit maximálisan figyelembe vevő módon történhet. Ez a direktíva erről szól, és ezt segíti elő. Örülök, hogy részese, alkotója lehettem e közös jövőnk szempontjából fontos szabályozásnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Ich möchte mich bei unserem Kollegen Sjöstedt bedanken, der die Verhandlungen auf Parlamentsseite sehr umsichtig geführt hat, und auch bei der Kommission, die uns bei unseren Bemühungen, einen Kompromiss im Rat zu erreichen, unterstützt hat.

Ich darf die Worte meines Kollegen Olajos unterstreichen, der richtigerweise herausgestrichen hat, dass wir mit diesem Gesetzgebungsvorhaben wirklich einen Punkt treffen, der die Sicherheit unserer Bürger und die Sicherheit der Umwelt unmittelbar betrifft, und damit sicher keine überflüssigen europäischen Regelungen schaffen, die sozusagen nur die Wirtschaft belasten. Natürlich bedeutet ein Kompromiss in diesem Falle auch, dass dadurch gewisse Kosten entstehen, aber ich glaube, dass diese Kosten gerechtfertigt und von der Industrie durchaus zu tragen sind, weil so wichtige Güter wie die menschliche Gesundheit auf dem Spiel stehen.

Mit dem Kompromiss ist als besonders wichtiger Punkt erreicht worden, dass nunmehr Sicherheitsleistungen erforderlich sind, um Kosten abdecken zu können, die eventuell durch belastetes Areal entstehen. Solche Regelungen müssen natürlich vorher geschaffen werden, weil mit einem Unfall sehr oft auch der Bankrott eines Bergwerkbetreibers verbunden ist. Dann fehlen die nötigen finanziellen Mittel, um wenigstens Ausgleichsmaßnahmen schaffen zu können, und die Allgemeinheit bleibt wieder darauf sitzen.

Verschiedene Aspekte der Abfallbewirtschaftung wurden auch wesentlich genauer spezifiziert, insbesondere für Fälle, in denen der Betreiber bei der Sanierung des Standorts die Abfälle in Abbauhohlräume einbringt. Bei dieser Art von Sanierung müssen die Rechtsvorschriften strikt befolgt werden, um jegliche Verunreinigung von Böden und Wasser auszuschließen. Außerdem sind auch Überwachungs-, Instandhaltungs- und Abhilfemaßnahmen vom Betreiber durchzuführen, der beispielsweise verschmutztes Wasser oder Sickerwasser auffangen oder behandeln muss. Wichtig ist, dass auch die Beitrittsländer Bulgarien und Rumänien Erklärungen abgeben, dass sie sich an die neuen Bestimmungen halten – denken wir an Baia Mare.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę o godz. 12.00.

 
Zadnja posodobitev: 21. april 2006Pravno obvestilo