Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0240(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0410/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0410/2005

Keskustelut :

PV 17/01/2006 - 5
CRE 17/01/2006 - 5

Äänestykset :

PV 18/01/2006 - 4.8
CRE 18/01/2006 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Keskiviikko 18. tammikuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

4.8. Satamapalvelujen markkinoille pääsy (äänestys)
PV
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, käytän työjärjestyksen 168 artiklan mukaisen puheenvuoron Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta. En puhu asiaa käsittelevän valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, vaikka asemani puolesta voisin vaatia virallisesti direktiiviehdotuksen palauttamista valiokuntaan. Vaadin ehdotuksen palauttamista, koska sillä olisi sama vaikutus kuin ehdotuksen hylkäämisellä. Erona on vain se, että mahdollisuus kantamme ilmaisemiseen tällä vaalikaudella säilyy Euroopan parlamentin käsissä. Muutoin vaarana on, että näytämme suostuvan aivan kaikkeen.

Ratkaisuni peruste on, että emme ole tänään valmiita äänestämään. Emme ole valmiita sisällön puolesta emmekä sen tunneilmapiirin vuoksi, jossa äänestys todennäköisesti toimitetaan. Emme ole valmiita sisällön puolesta, koska parlamentti keskittyi neuvotteluissaan – pyydän anteeksi osuuttani niissä – liiaksi muutamia vuosia sitten hylätyn ensimmäisen ehdotuksen historiaan. Tämänkertaisessa keskustelussa emme ole voineet ottaa huomioon maailmantilanteessa tapahtuneita muutoksia, joiden vaikutus satamamenettelyihin on käänteentekevä. Emme myöskään ole voineet pohtia satamien keskinäistä kilpailua taikka satamille myönnettävää valtiontukea.

Lyhyesti sanoen emme ole valmiita, koska todennäköisesti äänestämme tunnepohjalta sellaisessa ilmapiirissä, joka saa meidät väkisinkin suhtautumaan epäasiallisesti joko osoittamalla ylimielisyyttä…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Hyvä jäsen Costa, pyyntönne on täysin selvä. Työjärjestyksen 168 artiklan mukaisesti pyydetään yhtä puheenvuoroa puolesta ja yhtä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE).(IT) Olkaa hyvä ja antakaa minun puhua loppuun. Se on oleellista sen vuoksi, mitä parlamentin ulkopuolella toissailtana tapahtui. Vaarana on, että joko suhtaudumme ylimielisesti niihin, jotka osoittivat mieltään täysin asianmukaisesti, tai sitten olemme…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ilmoitan, että Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä vastustaa jäsen Costan tarkistusta kahdella perusteella. Aloitan jäsen Costan viimeksi käsittelemästä kohdasta. Toissapäiväiset tapahtumat täällä olivat enimmäkseen sellaisia kuin sosiaaliturvansa uhatuksi tuntevien miesten ja naisten tavanomaiselta mielenosoitukselta voidaan odottaakin.

(Hälinää ja suosionosoituksia)

Nämä miehet ja naiset voivat luottaa meihin. Sen sijaan meidän kaltaisiimme sosialisteihin eivät voi luottaa ne, jotka eivät koskaan kuuntele perusteluita loppuun ja jotka luulevat, että väkivalta voi olla poliittinen väline. Emme ole solidaarisia heitä kohtaan. He muodostivat vähemmistön, ja paheksumme heidän tekojaan.

(Suosionosoituksia)

Arvoisa puhemies, satamapaketti on valmis äänestettäväksi. Se on valmis hylättäväksi, ja niinpä pyydämmekin toimittamaan äänestyksen nyt.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM).(DA) Arvoisa puhemies, meille kaikille on hyvin selvää, mistä äänestämme. Se oli selvää jo vuonna 2003, kun hylkäsimme ehdotuksen, ja parlamentin suuri enemmistö hylkää sen uudestaan. Jos käytämme ehdottamaanne menettelyä, tämä hylkäämistä puoltava enemmistö jää piiloon, kun asia yritetään palauttaa valiokuntakäsittelyyn. Parlamentin pitäisikin äänestää siitä, toimitetaanko hylkäämistä puoltavista ehdotuksista äänestys ennen menettelytapaehdotusta. On täysin järjetöntä, että puhemiehistö käyttäisi menettelyä, jolla voidaan salata Euroopan parlamentin enemmistön kanta.

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, totean vain selvyyden vuoksi, että niiden, jotka haluavat hylätä satamapaketin, on äänestettävä "kyllä" ensimmäisessä äänestyksessä. Sekaannusten välttämiseksi heidän on siis äänestettävä paketin hylkäämisen puolesta. Äänestäkää "kyllä" ensimmäisessä äänestyksessä! Äänestäkää "kyllä" ja hylätkää ehdotus!

 
  
  

- Äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti. Tein koko keskustelun ajan selväksi, että olin paikalla kuunnellakseni parlamenttia ja että odotin parlamentin äänestystä. Ennen kuin esittelen suunnitelmani, esitän hyvin lyhyesti pahoitteluni erään tapahtuman johdosta sekä erään toiveeni. Ensinnäkin pahoittelen sitä, ettei parlamentti menettelyn takia voinut ilmaista kantaansa tarkistetusta ehdotuksesta. Esittelijänne tarkistukset lievensivät tiettyjä pelkoja, jotka koskettivat lukuisia satamissamme toimivia ryhmiä, niin yrityksiä kuin työntekijöitäkin. Tästä syystä annan tunnustusta valiokuntanne työlle. Komissio pystyi hyväksymään tarkistukset. Siinä olivatkin pahoittelut.

Toivon, ettemme unohtaisi tämän ehdotuksen tavoitetta, joka tuli vieläpä useasti esiin eilisessä keskustelussa. Euroopan satamia on autettava vastaamaan tehokkaasti meriliikenteen kasvuun ja niitä uhkaavaan kapasiteetin ylittymiseen. Tehokkaiden satamapalveluiden avulla pystytään lisäämään Euroopan unionin kilpailukykyä sekä edistämään kasvua ja työllisyyttä.

On selvää, että teen komission jäsenten kollegiolle tarkasti selkoa eilisestä keskustelusta ja tämänpäiväisestä äänestyksestä. Kehotan sitä tekemään niistä päätelmänsä. Kehotan sitä myös jatkamaan yhteistyötä kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa: jäsenvaltioiden, toiminnanharjoittajien, käyttäjien ja ammattiliittojen. Komission on myös toimittava yhteistyössä parlamentin kanssa luodakseen perustan EU:n satamapolitiikalle, jolla voidaan hallinnoida ja rauhoittaa sijoittajia. Toivonkin voivani vastata parhaalla mahdollisella tavalla eurooppalaisten satamien odotuksiin, olipa kyse sitten hintojen avoimuudesta, infrastruktuurin käytöstä, valtiontukiin turvautumisesta tai laajemmassa mittakaavassa satamien yhdistämisestä intermodaaliketjuun. Keskustelussamme on käynyt hyvin selväksi, että tämän kokonaisvaltaisen toimintamallin kaikkia osia tarvitaan.

(Suosionosoituksia oikealta)

 
Päivitetty viimeksi: 28. lokakuuta 2009Oikeudellinen huomautus