Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2529(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0112/2006

Forhandlinger :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Afstemninger :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0070

Forhandlinger
Torsdag den 16. februar 2006 - Strasbourg EUT-udgave

14.3. Guantánamo
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling om fem beslutningsforslag om Guantánamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), forslagsstiller. - (FR) Hr. formand, fangerne i interneringscentret i Guantánamo-bugten har nu i fire år været tilbageholdt i et retsligt tomrum uden at blive anklaget. Vi er foruroligede over de fortsatte beskyldninger om mishandling, f.eks. bliver sultestrejkende, hvis selvpåførte sult er den eneste måde, de kan protestere imod den totale mangel på ret til retfærdighed, angiveligt spændt fast til stole i timevis, således at de kan tvangsmades, indtil de kaster blod op.

Jeg gør opmærksom på, at FN's særlige rapportør om tortur, Manfred Nowak, har udtalt, at hvis dette er sandt, vil det blive betegnet som en umenneskelig, grusom og nedværdigende behandling. Vi opfordrer til, at FN og ngo'er får adgang til interneringscentret i Guantánamo-bugten og til fangerne. Guantánamo-interneringscentret skal også omgående lukkes, og de tilbageholdte skal høres ved en uafhængig domstol.

Endelig skal USA i det mindste tillade en uafhængig høring om beskyldningerne om tortur.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), forslagsstiller. - (DE) Hr. formand, den amerikanske militærbase Guantánamo's historie er en historie præget af uret, for amerikanerne er der nemlig af den simple årsag, at de har en såkaldt aftale med en tidligere cubansk regering - en aftale, som efter deres opfattelse kun bliver ugyldig, hvis den opsiges fra begge sider, noget som er ganske uforståeligt.

Er det ikke på tide, at vi siger det helt klart - at denne militærbase skal lukkes, og at Guantánamo Bay skal gives tilbage til Cuba? De beretninger, som vi får fra den amerikanske fangelejr, er forfærdende. Mere end 500 fanger tilbageholdes dér uden at have fået en retssag, og de udsættes for alvorlig mishandling og tortur. Guantánamo er et retsløst sted. Det skal være slut med denne tortur, de ansvarlige skal sættes på anklagebænken og bødlerne stilles for en domstol. Det skal også siges klart, at der er en række mennesker - som f.eks. den tyske forbundskansler Angela Merkel - som siger, at de ønsker Guantánamo lukket. Samtidig siger hendes indenrigsminister ikke desto mindre: "I Guantánamo er - hvis jeg er informeret korrekt - en person blevet afhørt af tyske myndigheder." Det er indlysende, at Tyskland eller andre EU-stater drager fordel af det, som foregår dér. Nu skal det langt om længe være slut med EU's dobbeltmoral.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), forslagsstiller. - (DE) Hr. formand, det kan ikke siges tydeligere end med Manfred Nowaks ord, special FN-delegeret for torturspørgsmål, når han siger: "Guantánamo opfylder ikke engang den internationale lovgivnings minimumsstandarder." Det er en altødelæggende dom, og vi i EU skal gøre det helt klart for vores amerikanske partnere, at vi ikke længere kan acceptere disse uretshandlinger i Guantánamo, og at vi aldrig har accepteret dem.

Jeg er meget taknemmelig for, at fru Merkel meget tydeligt har påpeget dette over for præsident Bush. Det er ganske enkelt en kendsgerning, at kampen mod terror, som er vigtig, og som vi støtter, kun kan føres på baggrund af loven. Hvis visse parter fik deres budskab ud til verden om, at de stærkeste i sidste ende får det, som de vil have det, ville det have en katastrofal effekt, for så ville alle igen forsøge at blive den stærkeste, og vi vil vende tilbage til næveret.

Derfor kan kampen mod den værste uret kun føres på baggrund af loven, på baggrund af menneskerettigheder og af international lovgivning med den påkrævede beslutsomhed og målbevidsthed. Dette kan dog kun ske, hvis den vestlige alliance og EU's fælles værdier og fælles overbevisninger nøje overholdes, og dette er tydeligvis ikke tilfældet i Guantánamo. Alt, jeg kan gøre, er derfor at opfordre præsident Bush til hurtigst muligt at lukke Guantánamo og overføre fangerne til ordentlige juridiske myndigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), forslagsstiller. - (EN) Hr. formand, "Hvornår slutter dette mareridt egentligt?" Disse ord blev udtalt af Moazzam Begg, en britisk statsborger, der blev løsladt uden sigtelse fra Guantánamo i januar sidste år. Enhver normalt indstillet borger kunne imidlertid have spurgt om det samme.

Guantánamo er blevet et tilnavn for alt, der er galt med den amerikanske reaktion på terrorismen i dag. Fire år efter de første fangers ankomst er der ikke én, der er blevet stillet for en domstol, og 500 personer er fortsat tilbageholdt, størsteparten uden sigtelse eller adgang til en retfærdig rettergang. FN har netop i dag offentliggjort en rapport, hvori det påpeges, at behandlingen af de internerede fanger opfylder definitionen af tortur i FN-konventionen mod tortur. Forfatterne konkluderer, at den amerikanske regering enten bør retsforfølge de internerede fanger hurtigt eller løslade dem med det samme.

Vi vil gå længere endnu. Vi er enig med Amnesty Internationals direktør i Det Forenede Kongerige i, at der ikke er nogen gylden middelvej med hensyn til Guantánamo, der skal lukkes. Dette er baggrunden for, at min gruppe støtter denne beslutning og opfordrer de amerikanske myndigheder til at lukke Guantánamo-lejren og løslade fangerne eller retsforfølge dem i overensstemmelse med folkeretten.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), forslagsstiller. - (ES) Hr. formand, i forbindelse med disse uopsættelige forhandlinger, hvor vi plejer at behandle krænkelser af menneskerettighederne i verden, er det meget længe siden, at vi har behandlet USA's ansvar.

Selv om listen over spørgsmål, vi burde behandle, ville blive meget lang, glæder det mig at få lejlighed til i det mindste at se nærmere på en af menneskehedens mest frygtelige og skændige handlinger i vores tid, nemlig Guantánamo.

Efter fire år nyder de ca. 500 personer, der i dag tilbageholdes i Guantánamo, ikke godt af selv de mindste retsgarantier, de har krav på i et demokrati, der respekterer retsstaten og den internationale regler om menneskerettigheder.

EU kan ikke blive ved med stiltiende at give sit samtykke til bevarelse af det, der i virkeligheden blot er et torturcenter, hvor dødsstraffen endda bliver anvendt helt vilkårligt.

Eksistensen af dette center er en kæmpe plet på ikke kun USA's curriculum, men også for alle de, der udefra tier og samtykker. Det giver endnu mere næring til det imperialistiske, krigslystne og fuldstændig respektløse billede af rettighederne og frihedsrettigheder, som USA's nuværende regering siger, at de forsvarer i hele verden.

Guantanamos eksistens kan derfor ikke på nogen måde retfærdiggøres, og slet ikke af terrorbekæmpelsesårsager. Det glæder mig derfor, at Parlamentet i så stor samdrægtighed endelig har turdet bede om en lukning af Guantánamo.

Nu vil jeg blot bede Dem om, mine damer og herrer, at vi tager endnu et skridt, så arbejdet bliver fuldendt, og kræver en snarlig undersøgelse af, hvad der sker i forbindelse med besættelsen af Irak og især fordømmer begivenhederne i Abu Ghraib.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, det forekommer mig, at der i forbindelse med dette spørgsmål er bred enighed i Parlamentet. Hvis EU skal kræve af stater, at de overholder menneskerettighederne, skal den gøre det globalt og troværdigt. Hverken menneskerettigheder eller international lovgivning er til forhandling, og det skal vi tydeliggøre over for vores allierede i USA, hvis demokratiske værdier vi, trods alt, deler. Jeg beklager virkelig, at det er nødvendigt at føre denne diskussion med vores allierede, USA, men det er forskellen set i forhold til andre dele af verden, hvor vi kræver overholdelse af menneskerettigheder. Heldigvis har USA et demokratisk og åbent samfund, som fører samme debat, og det er det opmuntrende i denne sag. Jeg tror, at flertallet af amerikanere er enige med os i, at vi i dette spørgsmål ikke kan udelukke retsstaten. Det er meget vigtigt, at vi holder den moralske fane højt - på engelsk hedder det on moral high ground - hvis vi på troværdig vis ønsker at bekæmpe terror i andre dele af verden og fremme demokrati. Det er uacceptabelt, at vi ser væk, netop når det handler om denne vores store allierede, for vi er jo med, når USA i andre områder i verden - som f.eks. i Afghanistan - arbejder for demokrati og menneskerettigheder. Det er værd at overveje den politiske og moralske forlegenhed, som vi kunne komme i, hvis vi bare tav, når det gjaldt Guantánamo, og hvis vi ikke længere kunne fremstå troværdige over for stater, hvor vi forsøger at fremme menneskerettigheder.

Derfor er det rigtigt at kræve, at denne lejr skal lukkes, og at de, som holdes fangne dér, skal stilles for en rigtig domstol. Vi har måske ikke sagt det så udtrykkeligt, men konsekvensen skal være, at folk skal frigives, hvis der ikke er beviser mod dem - også selv om det i enkelte tilfælde kan forekomme farligt. Også i denne forbindelse skal tvivlen komme den anklagede tilgode.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, FN opfordrer i den beretning, som blev offentliggjort i går, helt klart USA til uden yderligere forsinkelser at lukke Guantánamo. Selvfølgelig gør vi det samme med vores beslutning i dag. Indtil videre er der kun blevet rejst tiltale mod 10 af de for tiden 500 fængslede personer i Guantánamo, og det endda ikke ved uafhængige domstole, men derimod ved specielt indrettede militærdomstole. Tilfældig tilbageholdelse, tortur og mishandlinger er klare brud på Genève-konventionerne. Bush-regeringen skal omsider forstå, hvor kynisk og forkert denne opførsel er i kampen mod terrorisme. Effektiv terrorbekæmpelse kræver global politisk agitation for at understrege vigtigheden af international lovgivning, ved hvilken de tilfældige drab på civile er forbudt. Det er denne lovgivning, som Bush-regeriungen - ikke kun i Guantánamo, men også andre steder - sætter sig ud over.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, hvilken yderligere dokumentation har amerikanerne brug for, før de lukker dette elendige hul? Den seneste FN-rapport, der blev offentliggjort i går, tilvejebringer yderligere beviser for, at USA's handlinger i Guantánamo er ulovlige og en direkte krænkelse af menneskerettighederne.

Fire år efter åbningen af dette fængsel hører vi fortsat om torturteknikker, der er forbudt i henhold til FN-konventionen mod tortur. Min vælger, Moazzam Begg, der blev løsladt sidste år efter tre års ulovlig tilbageholdelse, sagde, at han havde været vidne til, at andre indsatte blev slået så hårdt, at de muligvis døde. Nu læser vi i rapporten om mennesker, der bliver tvangsfodret med vold for at stoppe deres sultestrejker, ikke ud fra et ønske om at holde dem i live, men for at de ikke skal sætte den amerikanske regering i yderligere forlegenhed.

Af medmenneskelige årsager skal dette fængsel lukkes, og de indsatte skal enten sikres en retfærdig rettergang eller løslades omgående, hvis der ikke er nogen beviser mod dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, for Verts/ALE-Gruppen. - (SV) Hr. formand, dette beslutningsforslag er kort og kan sammenfattes i et eneste punkt: Luk Guantánamo. Enhver form for menneskerettigheder udmærker sig med sit fravær, og hele idéen er fra start til slut et spørgsmål om menneskelige fejl, ikke rettigheder.

USA har i løbet af en eneste præsidentperiode gået fra at være et land, som de fleste vil besøge, handle med og omgås med, til at blive et land, som mange undgår. Det kan godt være, at Guantánamo ligger på en militærbase i Cuba, men det er et fejt forsøg på at undvige USA's egne love. Vi ønsker intet andet end, at USA overholder sin egen forfatning, og at FN's konventioner overholdes. I begge tilfælde er Guantánamo en absurditet. Bush-regimet opfører sig som en egenmægtig gammeldags koloniherre, hvad gælder Kyoto-protokollen, den internationale krigsforbryderdomstol, Abu Graib, krigen mod Iraks folk og en række andre konventioner, som dækker alt fra tobaksbekæmpelse til retten til mad.

Disse afvigelser fra internationalt samarbejde og international ret skader det amerikanske folk og verden generelt. Guantánamo-fangerne er ikke ene om at lide under Bush-regimets undertrykkelse, selv om de lider mest. Vi har også sympati for det flertal af amerikanere, som aldrig har støttet Bush-regimet, og som er ofre for dets vilkårlige metoder. Disse almindelige borgere rammes af verdens had og trusler. Bush-regimet kunne starte med at gøre bod for det ved at lukke Guantánamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlícek, for GUE/NGL-Gruppen. - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer, jeg mener, at det er fuldt ud passende, at Parlamentet drøfter en beslutning om Guantánamo. Det bør anerkendes, at der er behov for en lignende beslutning til minde om den 27. januar. De er helt sikkert bekendt med, at det er den internationale dag til bekæmpelse af forbrydelser mod menneskeheden. Vi er naturligvis være enige om, at et land, der torturerer fanger i Abu Ghraib og Guantánamo efter ordre fra landets præsident ikke har ret til at bede EU om at samarbejde omkring ensidige militæraktioner. Tiden er inde til at indføre sanktioner mod USA for krænkelse af menneskerettighederne. Denne holdning var der bred enighed om tidligere på ugen, da vi vedtog betænkningen om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler. Måske har De glemt dette, eller måske er den pågældende militærmagts argumenter for stærke. Her er der naturligvis tale om dobbeltstandarder.

Jeg mener, at når beslutningen, som jeg støtter fuldt ud, er blevet vedtaget, bør der følges op herpå med et forslag om strafforfølgelse af de personer, der har deltaget i handlinger i Guantanámo og Abu Ghraib, der er i strid med den amerikanske lovgivning og som er en krænkelse af menneskerettighederne og et brud på internationale aftaler. Jeg vil derfor gerne foreslå, at Kommissionen etablerer en international straffedomstol til at behandle disse sager. Jeg mener også, at det er vigtigt at anmode det land, der har formandskabet, om at opfordre FN's Sikkerhedsråd til at fremsætte et resolutionsforslag om indførelse af sanktioner mod USA. Vi ved desuden med sikkerhed, at den amerikanske base i Guantánamo-Bugten i en årrække er blevet okkuperet imod den lovlige cubanske regerings ønsker.

 
  
MPphoto
 
 

  Panagiotis Beglitis (PSE). - (EL) Hr. formand, jeg mener, at vores debat i dag bekræftes fuldt ud af rapporten udarbejdet af fem eksperter fra FN's Menneskerettighedskommission, der blev offentliggjort for nylig i Los Angeles Times.

Vi skal ikke længere forholde os som passive tilskuere til dette moderne barbari. Vi skal ikke længe afholde os fra at udtale os om de forsatte krænkelser af den humanitære folkeret og internationale konventioner og om den tortur og nedbrydning af mennesker, som de amerikanske myndigheder forsat benytter sig af i Guantánamo. Jeg mener, at EU og medlemsstaterne bør tage øjeblikkeligt initiativ til at indbringe spørgsmålet for de internationale organisationer og FN og kræve, at USA øjeblikket lukker fængslerne i Guantánamo, at der sikres adgang til en retfærdig rettergang ved en uafhængig international domstol, og at de internerede fanger løslades øjeblikkeligt.

Jeg mener, at hvis vi fortsat tier, dækker vi over sandheden. Bush-regeringen kan ikke føre menneskeslægten ind i en ny middelalder begrundet i kampen mod international terrorisme. I dag er det Guantánamo-fangerne, og i morgen kan det være fanger interneret af andre årsager, hvis vi ikke forsvarer kollektive, humanitære værdier og vores demokratiske principper.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). - (PT) Hundredvis af fanger i et juridisk tomrum og udsat for tortur. Jeg taler ikke om de berygtede fængsler under Saddam og talebanerne, i Syrien eller andre diktaturer. Jeg taler om Guantánamo, styret af USA, en nation, der har haft afgørende betydning for udformningen af de internationale menneskerettighedsbestemmelser, men som under Bush-regeringen skamløst krænker både dem og Genève-konventionens minimumsstandarder.

EU må ytre sig om Guantánamo og Abu Ghraib og alle de andre steder, hvor Bush-regeringen flytter torturen hen via extraordinary rendition, og EU må tilslutte sig dem, hvis stemme lyder stadig højere i USA, f.eks. American Civil Liberties Union, og fordømmer den umoralske og formålsløse brug af tortur i bekæmpelsen af terrorisme, og at de, der udfører de slags perverse handlinger, ikke drages til ansvar.

EU må forlange, at Guantánamo lukkes, og at de politisk og militært øverst ansvarlige for forbrydelser begået med henvisning til krigen mod terror bliver retsforfulgt. De, der tier, løber nemlig terroristernes ærinde og ofrer den menneskelige værdigheds og retsstatens grundlæggende værdier, som de fanatiske terrorister med deres angreb den 11. september og angrebene i Madrid og London netop ønsker at ødelægge.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Hr. formand, jeg er enig i det synspunkt, der er fremsat i beslutningen om, at den globale terrorisme, især den globale terrorisme mod vestlige demokratier, er en trussel, men at vi ikke kan bekæmpe terrorisme med terrormetoder. Sådanne tiltag vil ikke blive accepteret, og vi har ret til at fremføre denne kendsgerning.

Vi har denne ret, fordi menneskerettighederne har deres udspring i Europa, fordi de første konventioner om beskyttelse af rettigheder for fanger, civilbefolkningen og krigsofre blev udarbejdet her i Europa i starten af det 20. århundrede. Efter Anden Verdenskrig udviklede vi disse humanitære principper. I Europa har vi Strasbourg-systemet til beskyttelse af menneskerettigheder, og i EU har vi desuden et charter om grundlæggende rettigheder, der vil blive, og faktisk allerede er, en del af den europæiske forfatning. I alle disse dokumenter angives det tydeligt og i utvetydige vendinger, at den menneskelige værdighed skal respekteres, og at ingen må udsættes for ydmygelser, trusler eller forfølgelse, at ingen bør tilbageholdes uden rettergang, og at alle har ret til forsvar.

Jeg vil gerne spørge, om alt dette blev glemt i Guantánamo? Er der ikke nogen, der ønsker at huske det? Det nævnes klart både i Amnesty Internationals rapport og i FN-rapporten. Vi kan ikke acceptere denne situation, og jeg går derfor fuldt ud ind for de synspunkter, der er fremført i beslutningen. Det fremføres heri, at kampen mod terrorisme ikke må medføre krænkelser af menneskerettighederne.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, medlem af Kommissionen. - Hr. formand, jeg ønsker igen at takke de ærede medlemmer for deres meget klare udtalelser. Den globale kamp mod terrorisme af et hidtil ukendt omfang har skabt nye udfordringer med hensyn til beskyttelsen af menneskerettigheder. Kommissionen understreger til stadighed, at kampen mod terrorisme skal være betinget af overholdelsen af menneskerettighederne.

Med hensyn til de omkring 500 personer, der tilbageholdes i Guantánamo, følger vi udviklingen nøje, selv om vi ikke har kompetence til at gribe ind på deres vegne. Medlemsstaterne har også bilateralt over for USA udtrykt bekymring over behandlingen af deres statsborgere.

Kommissionen understreger fortsat, at alle terrorbekæmpende foranstaltninger skal være i overensstemmelse med international humanitær folkeret og international menneskerettighedslovgivning. Vi tror fuldt og fast på, at Genève-konventionen gælder for alle fanget i kamp. Hvad angår fortsat tilbageholdelse i Guantánamo, er der i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder visse absolutte rettigheder, som skal respekteres i alle situationer som f.eks. retten til ikke at blive udsat for tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling.

I denne forbindelse glæder vi os over den seneste ændring af "Defense Appropriations Bill", foranlediget af senator McCain, hvori det tydeligt præciseres, at forbud mod grusom, umenneskelig eller vanærende behandling gælder for enhver, der tilbageholdes af USA i hele verden. Vi mener desuden, at tilbageholdte personer må have en vis status i henhold til folkeretten, og at de har ret til ikke at blive tilbageholdt vilkårligt og ret til at få en retfærdig rettergang.

EU har også udtrykt sin klare støtte til FN's særlige rapportør, der har anmodet om tilladelse til at besøge Guantánamo og i denne forbindelse få mulighed for at tale med internerede fanger under fire øjne. EU har rejst spørgsmålet gentagne gange over for USA og vil også gøre dette fremover.

Som svar på nogle af indlæggene kan jeg fremføre, at Kommissionen gentagne gange har gjort det klart over for USA, at EU er stærk modstander af dødsstraf under alle forhold. Jeg vil også gerne bemærke, at Kommissionen for indeværende gennemgår den i går offentliggjorte rapport udarbejdet af FN's særlige rapportør med henblik på at drøfte spørgsmålet på ny med USA.

Det er afgørende, at det internationale samfund søger at sikre fuld overholdelse af folkeretten, herunder menneskerettigheder og humanitære standarder, i forhold til påståede Taleban- og al Qaeda-medlemmer i Guantánamo eller andre steder. Der kan kun ske reelle fremskridt, hvis vi sikrer, at disse værdier overholdes af alle parter.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, jeg skal endnu en gang for en kort bemærkning komme tilbage til hr. Pflügers udtalelser om Sri Lanka. Han har nemlig fuldstændig ret. Vi har her med en farlig præcedens at gøre, nemlig at beslutninger fremlægges og derefter trækkes tilbage af de forhandlende parter. Vi har accepteret det denne gang, men på vegne af min gruppe vil jeg gerne sige, at vi ikke vil acceptere det endnu en gang, og at det ikke må danne præcedens.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne sige til hr. Posselt, at det var hans gruppe, der anmodede om at få afstemningen annulleret, og det er således lidt underligt at sige, at de ikke vil acceptere dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted med det samme.

 
Seneste opdatering: 18. april 2006Juridisk meddelelse