Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
LIITE (Kirjalliset vastaukset) - KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin puheenjohtaja vastaa yksin näistä vastauksista.)

Kysymyksen nro 13 esittäjä Liam Aylward (H-0119/06 ) 
 Aihe: EU:n huumausainestrategia (2005–2012)
H-0119/06
 

EU:ssa on tällä hetkellä noin 2 miljoonaa huumeriippuvaista ja huumeita käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Voiko neuvosto ilmoittaa, miten vuosia 2005–2012 koskevan EU:n huumausainestrategian kokonaisvaltainen täytäntöönpano on edistynyt käytännössä?

 
  
 

(DE) Neuvosto ilmoittaa arvoisalle parlamentin jäsenelle hyväksyneensä kesäkuussa 2005 EU:n huumausainestrategian (2005–2012) täytäntöönpanemiseksi huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2005–2008), jossa vahvistetaan käytännön toimet strategian täytäntöönpanemiseksi.

Toimintasuunnitelmassa määritellään selkeästi valtuudet ja määräajat toimien täytäntöönpanolle tärkeimmillä aloilla, kuten huumausainepolitiikassa (myös tarjonnan ja kysynnän vähentäminen), koordinoinnissa ja tiedottamisessa, tutkimuksessa ja arvioinnissa. Neuvoston horisontaalinen huumausainetyöryhmä koordinoi toimia, joita jäsenvaltiot, komissio, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus ja Europol toteuttavat.

Komissio antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä ja esittää ehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja uusien haasteiden käsittelemiseksi. Komissio antaa ensimmäisen seurantakertomuksen vuoden 2006 lopulla.

Horisontaalinen huumausainetyöryhmä aloitti toimintansa toteuttamalla useita toimia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan puheenjohtajakausilla. Lisäksi on käyty useita temaattisia keskusteluja, joissa osassa on käsitelty toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Näiden keskustelujen päätelmät, jotka koskevat kokaiinia, kansalaisyhteiskuntaa sekä nuorisoa ja huumausaineita, ja tutkimustulosten entistä parempi hyödyntäminen ilmenevät seurantakertomuksesta.

 
Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2006Oikeudellinen huomautus