Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0300/2006

Keskustelut :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0254

Puheenvuorot
Keskiviikko 31. toukokuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

12. Guantánamon vankien tilanne (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausuma Guantánamon vankien tilanteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ursula Plassnik, neuvoston puheenjohtaja.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, neuvoston kanta on nyt ja vastaisuudessa yksiselitteinen. Kaikkia kansainvälisiä humanitaarisia normeja ja ihmisoikeusnormeja on noudatettava, kun maailmassa torjutaan terrorismia. Ei saa olla alueita, joilla lainsäädäntöä ei sovelleta. Tästä olemme yhtä mieltä.

Neuvoston yhteinen käsitys on, että on edelleen syytä olla vakavasti huolissaan Guantánamon tilanteesta. Ilmaisemme tukemme terrorismin tehokkaalle torjunnalle, jossa käytetään hyväksi kaikkia käytettävissä olevia laillisia keinoja. Terrorismi on uhka arvojärjestelmällemme, joka perustuu oikeusvaltion periaatteisiin. On kuitenkin myös varmistettava, ettei terrorismia torjuttaessa vahingoiteta tai aseteta kyseenalaiseksi menettelyjämme ja instituutioitamme, jotka perustuvat oikeusvaltion periaatteisiin. Kukaan ei saisi toimia alueella, jolla lainsäädäntöä ei sovelleta. Ihmisoikeusnormeja ja humanitaarista oikeutta on näin ollen noudatettava myös terrorismin torjunnassa.

EU on keskustellut usein Yhdysvaltojen hallinnon kanssa Guantánamosta. Tätä vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa jatketaan. Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriön ja EU:n vastaavien yksikköjen oikeudelliset neuvonantajat keskustelevat siitä, miten ihmisoikeuksia voidaan suojella entistä paremmin terrorismin torjunnassa, koska on tärkeää, että parannuksia ihmisoikeuksien suojeluun etsitään yhdessä. On myös selvitettävä, onko täydellistä oikeusperustaa olemassakaan ja millä aloilla on mahdollisesti toteutettava toimia.

Yhdysvaltojen kaltaiselle valtiolle, joka ilmoittaa tukevansa vapautta, oikeusvaltion periaatteita ja oikeutta asianmukaiseen oikeudenkäyntiin, Guantánamo on poikkeus. Tämän vuoksi Yhdysvaltojen hallituksen olisi mielestämme suljettava vankileiri mahdollisimman pian.

Haluan myös todeta, että on syytä olla erityisen huolissaan uusimpien raporttien tiedoista, joiden mukaan huomattava määrä Guantánamon vangeista oli alle 18-vuotiaita – eli lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaan lapsia – silloin, kun heidät otettiin vangiksi. Tätä asiaa on tarkasteltava huolellisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajuuskauden aikana neuvosto pyysi Yhdysvaltoja myöntämään niin sanottujen YK:n erityismenettelyjen edustajille, kuten kidutusta käsittelevälle YK:n erityistarkkailijalle Manfred Novakille, esteettömän pääsyn Guantánamoon.

Valitettavasti YK:n edustajat eivät voineet vierailla Guantánamossa erityismenettelyjen tavanomaisten ehtojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, etteivät he saaneet vakuutusta siitä, että he voivat puhua vankien kanssa ilman valvontaa. Yhdysvallat noudatti samaa lähestymistapaa myös Euroopan parlamentin jäsenten vieraillessa Guantánamossa 22. toukokuuta. Kuten totesin, vaadimme edelleen kidutusta käsittelevän YK:n erityistarkkailijan pääsyä Guantánamoon.

Neuvoston mielestä on kuitenkin myös erittäin tärkeää puolustaa tai lujittaa transatlanttisen yhteisön yhteenkuuluvuutta terrorismin torjunnan yhteydessä. Transatlanttinen yhteisö on maailmanhistorian onnistuneimpia kumppanuuksia. Tämän arvojen yhteisön on myös osoitettava arvonsa erityisesti kansainvälisen terrorismin asettaman haasteen edessä. Tämän vuoksi sekä puheenjohtajavaltio Itävalta että neuvosto ovat huolehtineet siitä, että aloitetaan kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden välinen vuoropuhelu, perustellaan keskustelu puolueettomasti ja pyritään yhteisiin kantoihin, jotka vastaavat arvojärjestelmäämme. Meidän on ymmärrettävä, että syyskuussa 2001 tapahtuneiden rikollisten terrori-iskujen jälkeen Yhdysvallat katsoi, että maan oli välttämätöntä vastata maailmanlaajuisen terrorismin asettamiin uusiin haasteisiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Eurooppalaiset arvostelivat joitakin Yhdysvaltojen toimista tai pitivät niitä täysin yhteensopimattomina yhteisen arvojärjestelmämme kanssa. Tämän jälkeen on voitu havaita, että yhdysvaltalaiset ovat arvioineet tilannetta uudelleen ja tehneet alkuperäiseen kantaansa muutamia parannuksia. Mielestämme tuleva terrorismin torjunta olisi asetettava Yhdysvaltojen kanssa käytävän rakentavan ja tavoitteellisen vuoropuhelun avulla tukevammin oikeusvaltion periaatteiden kehykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, olen seurannut jäsen Brokin johdolla tapahtunutta parlamentin valtuuskunnan vierailua ja tänään käsiteltävänä olevaa päätöslauselmaesitystä hyvin kiinnostuneena.

Ennennäkemättömän laaja maailmanlaajuinen terrorismin torjunta on luonut uusia haasteita ihmisoikeuksien suojelulle. Euroopan komissio korostaa jatkuvasti, että valtioiden on varmistettava ihmisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen terrorismia torjuttaessa. Nyt on kyse juuri tästä asiasta.

Muutamat jäsenvaltiot ovat ilmaisseet Yhdysvaltojen hallitukselle huolensa Guantánamo Baysta. Komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua asiaan pidätyskeskuksessa pidettävien vankien hyväksi. Seuraamme tapahtumia kuitenkin tarkkaan ja panneet merkille, että presidentti Bush on äskettäin todennut, että Guantánamon pidätyskeskus olisi hänen mielestään suljettava. Toivottavasti Yhdysvaltojen hallinto tekee näin.

Komissio korostaa, että kaikkien terrorismin vastaisten toimien on oltava sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden että ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisia. Olemme vakaasti sitä mieltä, että Geneven yleissopimukset koskevat kaikkia taistelukentällä kiinni otettuja henkilöitä. Komission näkemyksen mukaan myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kidutuksen vastaisen yleissopimuksen määräykset koskevat Guantánamo Bayta. Tässä yhteydessä suhtaudumme myönteisesti siihen, että Yhdysvallat aikoo hyväksyä armeijalle uuden tiedustelukuulusteluja koskevan käsikirjan, jonka avulla voidaan toivottavasti varmistaa, että kuulustelumenettelyissä noudatetaan täysin kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua koskevaa kansainvälistä kieltoa.

Lisäksi jokaisella vangitulla on mielestämme oltava kansainvälisen oikeuden mukainen asema eikä ketään saa mielivaltaisesti vangita. Myös henkilön oikeusturva ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on taattava. Komissio haluaa lisäksi tähdentää, ettei ketään saa pitää eristyksissä ja että Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle on aina myönnettävä pääsy vangittuna pidettyjen luokse, olivatpa nämä missä tahansa. Lisäksi totean vielä, että olemme toistuvasti ilmaisseet Yhdysvalloille vastustavamme kuolemanrangaistusta kaikissa tilanteissa.

Euroopan unioni on myös ilmaissut tukevansa pyyntöjä, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien eri erityistarkkailijoiden vierailemista Guantánamo Bayssa ja mahdollisuutta keskustella vankien kanssa kahden kesken. Euroopan unioni on myös ottanut tämän asian toistuvasti esiin Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo tehdä niin vastaisuudessakin.

On hyvin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö pyrkii siihen, että ihmisoikeusnormeja ja humanitaarisia normeja sekä muuta kansainvälistä oikeutta noudatetaan täysin myös silloin, kun on kyse Taleban- tai al-Qaida-järjestöjen jäseniksi väitetyistä Guantánamossa tai muualla pidätettynä olevista henkilöistä. Todellista edistystä voidaan saavuttaa vain varmistamalla, että kaikki osapuolet toimivat näiden arvojen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen tästä tilaisuudesta keskustella neuvoston ja komission kanssa Guantánamo Bayn pidätyskeskuksesta. Guantánamosta on tullut julkisuuden kannalta monille avoin haava kaiken sen kielteisen suhteen, mikä liittyy niin sanottuun terrorismin vastaiseen taisteluun.

Terrorismin torjunta ja terrorismin uhkan minimointi on välttämätöntä muttei helppoa, joten virheitä on tehty ja niitä tehdään vastaisuudessakin. On huolestuttavaa, että se osa, jonka olemme häviämässä terrorismin torjunnassa, on taistelu yleisen mielipiteen voittamiseksi puolellemme ja etenkin arabimaailman suurten väestöjen tuen saamiseksi puolellemme. Tämän vuoksi monet maltilliset muslimit ovat sitä mieltä, että tietyt terrorismin vastaiset toimet vaikeuttavat ongelmaa ja antavat uutta vauhtia fundamentalismille sen sijaan, että niillä ratkaistaisiin asia tehokkaasti. Guantánamo on esimerkki tällaisista toimista.

Olen vaatinut yhteistä kiireellistä päätöslauselmaesitystä ja allekirjoittanut sellaisen. Kaikki ryhmät hyväksyivät helmikuussa 2005 esityksen, jossa kehotettiin sulkemaan Guantánamo Bayn pidätyskeskus. Esitys oli lyhyt, selkeä ja tasapainoinen, ja siinä esitettiin periaatteessa kolme voimakasta viestiä. Ensinnäkin kehotettiin sulkemaan pidätyskeskus ja järjestämään vangeille oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jossa noudatetaan kansainvälistä oikeutta ja normeja. Toiseksi tuomittiin kidutus ja pahoinpitely ja toistettiin, että kaikissa pidätyskeskuksissa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Kolmanneksi korostettiin, että nykypäivän terrorismi on uhka perusihmisoikeuksille ja kansoillemme.

Euroopan parlamentin eri ryhmiä edustavien jäsenten valtuuskunta vieraili äskettäin Guantánamo Bayn pidätyskeskuksessa. Kun laadimme yhteistä päätöslauselmaesitystä, vastikään Guantánamosta palanneille parlamentin jäsenille olisi mielestäni annettava mahdollisuus osallistua esityksen laadintaan ja parantaa esityksen tarkkuutta, tehokkuutta ja uskottavuutta. Tämän vuoksi toivon, että muut ryhmät tukevat huomenna PPE-DE-ryhmän puolesta esittämääni ehdotusta, jonka mukaan päätöslauselmasta äänestettäisiin vasta seuraavan Strasbourgin istuntojakson aikana kesäkuussa.

Näiden muutaman viikon aikana voisimme muotoilla sellaisen esityksen, jossa vaaditaan Guantánamo Bayn sulkemista ja perustellaan tämä niin, että kaikki pääryhmät voivat tukea esitystä ja että esitys on uskottavampi, kun valmistaudutaan kesäkuun lopulla järjestettävään EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen huippukokoukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano Martínez-Orozco, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ilmaisemme mielipiteemme Guantánamosta. Toivotaan kuitenkin, että tämä on viimeinen kerta, kun joudumme tekemään näin.

Ryhmäni on yhtä mieltä niistä vetoomuksista, jotka sisältyvät YK:n kidutuksen vastaisen komitean 19. toukokuuta julkaiseman raportin päätelmiin.

Kehotamme Yhdysvaltojen hallitusta lopettamaan ihmisten pitämisen vangittuna salaisissa pidätyskeskuksissa, olivatpa ne sitten sen alueella, sen oikeudenkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tai alueella, joka on tosiasiallisesti sen hallinnassa.

Kehotamme Yhdysvaltain hallitusta tunnustamaan, että ihmisten pitäminen vangittuna tällaisissa oloissa on jo sinänsä kidutusta tai pahoinpitelyä, joka on allekirjoittamiemme yleissopimusten mukaan kiellettyä.

Lopuksi kehotamme jälleen kerran Bushin hallitusta sulkemaan Guantánamon pidätyskeskuksen ja mahdollistamaan vankien oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit tai vapauttamaan heidät heti ja varmistamaan samalla, ettei heitä lähetetä maahan, jossa he voivat joutua kidutettavaksi, kuten joissakin tapauksissa on ilmeisesti tapahtunut.

Nyt on neuvoston ja komission vuoro. Arvoisa komission jäsen, Euroopan unionin on noudatettava kidutuksen ja kuolemantuomion torjuntaa koskevia suuntaviivojaan. Teidän velvollisuutenne on ottaa asia esiin Yhdysvaltojen kanssa ja kehottaa Yhdysvaltoja sulkemaan Guantánamon vankila.

Wienissä pidettävä transatlanttinen huippukokous tarjoaa tilaisuuden painostaa Yhdysvaltojen viranomaisia. Me sosialistit haluamme, että Guantánamo on Wienin kokouksen asialistalla.

Lisäksi Euroopan unionin on esitettävä kantansa hyvin selkeästi. Euroopan unionissa ihmisiä ei saa pitää vangittuna ilman syytettä eikä ihmisiä saa siirtää laittomasti eikä kidutusta saa ulkoistaa. Me emme halua osallistua sellaiseen. Tämä parlamentti ei halua osallistua sellaiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti neuvoston ja komission julkilausumiin. Neuvoston on kuitenkin painostettava Yhdysvaltain hallitusta kunnolla ensi kuussa järjestettävässä EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa Guantánamo Bayn sulkemiseksi lopullisesti. Yhdysvaltojen on joko vapautettava vangit, jos heitä vastaan ei ole todisteita, tai järjestettävä heille oikeudenkäynti kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kaikki muu on oikeudenmukaisuuden irvikuvaa.

Kuinka monta raporttia meidän on vielä luettava vakavista ihmisoikeusrikkomuksista? Uusimmassa raportissa, jonka on julkaissut kidutuksen vastainen komitea, todistetaan jälleen kerran, että edelleen käytetään kidutusmenetelmiä, joiden pitäisi olla kaikkien kunnollisten ihmisten mielestä vastenmielisiä. Kuulimme nämä väitteet äänestäjältäni Moazzam Beggiltä, joka vapautettiin viime vuonna, ja olemme voineet lukea ne useista raporteista. Kuten totesitte aivan oikein, meidän on saatava vastaus siihen, onko pidätyskeskuksessa ollut vangittuna kymmenittäin lapsia, kuten viime aikoina on väitetty.

Neuvoston on oltava tiukkana, eikä se saa päästää Yhdysvaltojen hallitusta pälkähästä. Vastaukseksi jäsen Coveneyn ehdotukseen totean ryhmäni puolesta, ettemme halua, että tätä päätöslauselmaa lykätään.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, vaikka neuvosto vastustaa Guantánamoa, tilanne on neuvoston mielestä myös hieman parantunut. Komissiolla saattaa olla järkevät periaatteet, joihin yhdyn, mutta komissio todella uskoo, että voimme luottaa presidentti Bushin sanaan, kun tämä ilmoittaa, että Yhdysvallat aikoo sulkea Guantánamo Bayn. Molemmat näyttävät jättävän huomiotta, että asia on saanut uuden käänteen. On nimittäin tarpeen rakentaa uusia vankiloita, myös Guantánamo Bayhin, jossa jäsen Brok vieraili. Hän voi kertoa asiasta lisää. Minusta meidän on reagoitava tällaiseen kehitykseen. Mitä aiotte tehdä tässä asiassa? Aiotteko esimerkiksi vain käynnistää uuden vuoropuhelun Yhdysvaltojen kanssa vai aiotteko kerrankin esittää vaatimuksia, nyt kun Yhdysvallat haluaa meiltä jotakin, kuten matkustajatietoja? Aiotteko esittää todellisia vaatimuksia?

Voimme myös tarjoutua auttamaan Yhdysvaltoja esimerkiksi niiden nyt vangittuina olevien ihmisten hyödyksi, joita ei aseteta syytteeseen. Jopa Yhdysvaltojen viranomaiset ovat todella myöntäneet, että jotkut telkien takana olevista ovat syyttömiä. Mitä aiomme nyt tehdä tässä asiassa? Vaikka Euroopan unioni ei tietenkään ole vastuussa Guantánamosta, voisimme myötätunnosta tarjota näille ihmisille ratkaisun. Haluan mainita esimerkkinä uiguurit, joista joitakuita pidettiin vangittuina ja joiden jopa presidentti Bush myönsi olevan syyttömiä, mutta he eivät voineet jäädä Yhdysvaltoihin eivätkä he voineet myöskään palata Kiinaan, jossa heitä uhkaa kidutus. Mitä näille ihmisille tapahtuikaan? EU ei tässä tapauksessa tarjonnut apuaan. He ovat nyt Albaniassa ja luultavasti heidät luovutetaan vielä Kiinalle. Herää kysymys, onko tästä kaikesta ollut mitään hyötyä heille. Mitä olette valmiita tekemään sellaisen suuren ihmisryhmän puolesta, jota pidetään edelleen vangittuna Guantánamo Bayssa ja jota ei ilmeisesti voida asettaa syytteeseen, koska ei ole todisteita siitä, että he olisivat syyllisiä. Voisiko Euroopan unioni tarjota tällaisille ihmisille apua ja myöntää heille mahdollisesti turvapaikan?

Lopuksi totean, että on hyvin helppoa keskittyä Guantánamo Bayhin, joka on hyvin organisoitu paikka, jossa on vain tietty määrä vankeja. Ihmiset, joilla ei ole mitään oikeuksia, ovat tietysti kuitenkin yleinen ilmiö myös muualla maailmassa, koska vankeja siirretään yhä useammin ja jopa Euroopan unionin muihin osiin, kuten joku äsken totesi. Toivon, että hallitukset ovat valmiita miettimään, mikä niiden oma, mahdollisesti vain passiivinenkin osuus on ollut tässä kaikessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, tämä parlamentti on useaan kertaan kehottanut sulkemaan Guantánamon pidätyskeskuksen, ja kehotamme edelleen tänään tekemään niin. Guantánamossa loukataan ihmisoikeuksia, kidutusta voidaan pitää sääntönä, ja olemme jopa havainneet äskettäin, että pidätyskeskuksessa on pidetty lainvastaisesti 60:tä lasta.

Guantánamo on lain ulkopuolella oleva paikka, jossa terroristeja tai terrorismista epäiltyjä pidetään vangittuna ja siten tavallisen oikeudenkäynnin ulottumattomissa. Guantánamo symboloi julmuuden voittoa oikeusvaltion periaatteista. Minun on kuitenkin kerrottava neuvoston puheenjohtajalle Plassnikille, ettei Guantánamo valitettavasti ole poikkeus. Se on vain jäävuoren huippu, koska viime aikoina tarkoituksena on ollut torjua terrorismia käyttämällä samoja alkukantaisia menetelmiä, joita terroristit käyttävät, ja tämä koituu tappioksemme. Jos ajattelemme, kuinka tällainen sota ruokkii kansainvälistä terrorismia, saamme selkeän käsityksen siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu.

Terrori-iskut ovat selkein merkki siitä, että on siirrytty oikeusvaltion periaatteista viidakon lakeihin. Tämän vuoksi meidän on vahvistettava demokratian sääntöjä, palautettava politiikan ensisijaisuus ja puolustettava oikeusvaltion periaatteita. Näiden pyrkimysten sijaan nyt on päätetty taistella viholliselle tutulla maaperällä ja kilpailla ihmisoikeuksien kieltämisessä, sotilaallisen voiman käytössä siviiliväestön hallitsemiseksi, demokratian pääperiaatteiden kieltämisessä ja turvallisuuden asettamisessa kaikkein tärkeimmäksi.

Kuvat Guantánamosta ja Abu Ghraibin vankilasta symboloivat terrorismin voittoa oikeusvaltion periaatteista sekä terrorismin kulttuuria. Kuvat ovat selkeä merkki niiden tappiosta, jotka julistavat haluavansa torjua terrorismia, etenkin koska nämä kaikkialla maailmassa televisiossa näytettävät kuvat ovat fundamentalististen ääriryhmien leipä, samoin kuin salaiset vankilat ja CIA:n salaisten agenttien Euroopan unionin maaperällä suorittamat kidnappaukset.

Emme saa olla rikoskumppaneita tai välinpitämättömiä tarkkailijoita tällaisen julmuuden edessä. Lopetan puheenvuoroni toteamalla, että ajatus kaikkien mahdollisten keinojen käyttämisestä terrorismin voittamiseksi on virheellinen. Terrorismi voidaan voittaa vain yhdellä tavalla eli turvaamalla oikeusvaltion periaatteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, syyskuun 11. päivän terroristi-iskut olivat ensimmäinen vakava terrori-isku Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen vastaiskun nimi oli "sota terrorismia vastaan", joka on hyvin hämärä sotilaallinen ilmaus.

Yhdistynyt kuningaskunta on kärsinyt vuosikymmeniä jatkuvista terrori-iskuista, jotka on pantu alulle Irlannista käsin. Yhdysvaltojen kansalaiset rahoittivat merkittävästi näiden terroristien toimintaa. Yhdysvaltojen hallitus vaikutti osaltaan siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen oli pakko antautua näiden terroritoimien edessä.

Nyt kun Yhdysvallat on vaarassa, sovelletaankin erilaisia sääntöjä. Yhdysvaltojen hallitus on sitä mieltä, että sillä on oikeus olla noudattamatta Geneven yleissopimusta ja kaikkia sivistyneen yhteiskunnan sääntöjä ja siepata, pitää vangittuna, pahoinpidellä ja kiduttaa terrorismista epäiltyjä. Jotkut näistä epäillyistä ovat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia. He voivat olla täysin syyttömiä tai he saattavat olla syyllisiä. Kuka tietää? Mitään todisteita ei esitetä eikä mitään oikeudenkäyntejä järjestetä. Jos he ovat todella terroristeja, heidät on asetettava syytteeseen eikä heidän saa antaa riutua pidätysleirillä, jota yhdysvaltalaiset eivät ole edes uskaltaneet perustaa omaan maahansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Plassnik, arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, ensiksikin haluamme todeta, että terrorismi on halveksuntaa ihmisiä kohtaan ja että terroristit ovat iskeneet Yhdysvaltoihin kauhistuttavalla tavalla. Tämä asia on otettava huomioon aina, kun esitämme kritiikkiä. On ymmärrettävä, että tällainen terrorismi kohdistuu arvojamme ja oikeusjärjestelmäämme vastaan ja että olemme huolissamme sen meille aiheuttamasta vaarasta. Toisaalta terrorismin vastustaminen ei saisi olla haitaksi omille arvoillemme, koska silloin terrorismi voittaisi. Tästä syystä on käyty laajaa kansainvälistä keskustelua, joka on myös aiheuttanut muutoksia.

Vierailuni jälkeen olen vakuuttunut siitä, ettei tilanne ole enää vuosilta 2001 ja 2002 muistamiemme kuvien mukainen. En myöskään usko, että suoranaista ruumiillista kidutusta käytetään, kuten aikaisemmin luultavasti on tapahtunut, vaikka minulla ei tietenkään ole todisteita tälle väitteelleni. Lisäksi esimerkiksi senaattori McCainin tekemät aloitteet osoittavat, että Yhdysvalloissa sekä toteutetaan voimakkaita toimia että keskustellaan kidutuksen ja muun pahoinpitelyn lopettamiseksi. Kyse ei siis ole Euroopan unionin tyypillisestä käyttäytymisestä Yhdysvaltoja kohtaan vaan keskustelusta, jota käydään kaikissa yhteisöissämme.

Toisaalta ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta on noudatettava. Tästä asiasta olen aivan samaa mieltä komission jäsenen ja neuvoston puheenjohtajan Plassnikin kanssa. Vaikka arvojärjestelmäämme sisältyy itse asiassa se riski, että vanki uusii rikoksensa vapauduttuaan, luopuisimme vapaudestamme, jos hylkäisimme tämän arvojärjestelmän. In dubio pro reo -periaate on yksi kulttuurimme perusperiaatteista. Nykyisessä tilanteessa on toki totta, että riski on paljon pienempi, jos vangit, jotka muutoin saattaisivat liittyä uusien itsemurhaiskujen tekijöiden jatkuvasti kasvavaan joukkoon ja näin aktivoida muita, pidetään vapauttamisen sijaan vankilassa. Jos arvioidaan pelkästään asiaan liittyviä riskejä, tällaisten ihmisten vapauttaminen ei luultavasti ole oikea ratkaisu.

Nykyisessä tilanteessa ihmisiä kuitenkin pidetään vankilassa, vaikka heidät on vapautettu syytteestä. Jos arvellaan, että vangin asia on selvitetty kuulusteluissa 80-prosenttisesti muttei 100-prosenttisesti, hänet pidetään edelleen vangittuna. Jos rakennetaan uusi betonivankila, tällä kertaa ikkunaton, meillä on lievimmin sanottuna ongelma. Vaikka kyse ei ole sodasta sanan perinteisessä merkityksessä, meidän on pyrittävä ratkaisemaan tämä ongelma kansainvälisen tuomioistuimen ja kansainvälisten sopimusten avulla. Mielestäni jäsenvaltioilta odotetaan liikaa tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenenä, jonka omaan vaalipiiriin kuuluu kymmenkunta entistä ja nykyistä Guantánamo Bayn vankia, suhtaudun myönteisesti siihen, että EU:n ulkoasiainministerit esittävät edes vähäisen vastalauseensa Guantánamo Bayn johdosta.

Eräässä lehtiartikkelissa, jossa kerrottiin viimeviikkoisesta sopimuksesta, jonka mukaan Yhdysvaltoja pyydetään sulkemaan Guantánamo, todettiin: "Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, ettei Euroopan unioni voi enää jättää huomiotta leiriin kohdistuvaa laajaa kansainvälistä kritiikkiä." Ei olla aivan eturintamassa, kun pelkästään epävirallisen pyynnön esittäminen kestää neljä ja puoli vuotta. Käsittääkseni EU:lla ei ole vieläkään virallista julistusta, yhteistä kantaa eikä yhteisiä toimia. Olemme kuitenkin kiitollisia siitä, että ulkoasiainministerit ovat lopultakin samaa mieltä muun maailman kanssa. Suhtaudun myönteisesti neuvoston puheenjohtajan tänään täällä julkisesti antamaan julkilausumaan, jossa kehotetaan sulkemaan leiri.

Meidän olisi pitänyt jo neljän viime vuoden aikana saada kuulla se, mitä olemme kuulleet tänään. Paras tapa, jolla EU:n jäsenvaltiot voisivat aloittaa sen rakentavan ja tavoitteellisen vuoropuhelun Yhdysvaltojen kanssa, jonka neuvoston puheenjohtaja Plassnik kehotti aloittamaan ja jota minunkin mielestäni tarvitaan, olisi auttaa tätä parlamenttia paljastamaan totuus Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen sekä Euroopan unionin maiden osallisuudesta tähän. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toivottavasti toteatte vastauksessanne, että autatte meitä selvittämään totuuden.

Tavoite, johon meidän on pyrittävä yhdessä yhdysvaltalaisten kanssa, on palaaminen kansainvälisen oikeuden täydelliseen eikä lievennettyyn noudattamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Arvoisa puhemies, kun keskustelimme Guantánamoa koskevasta kiireellisestä päätöslauselmasta ja hyväksyimme sen muutamia kuukausia sitten, se merkitsi käännekohtaa keskustelussa. Tuomitsimme käytännön, jonka olemassaolon Euroopan unionin toimielimet olivat siihen asti kieltäneet kokonaan tai vain jättäneet huomiotta.

Täällä on jo todettu, ettei terrorismin vastaista taistelua voida käyttää verukkeena sille, että sallitaan kidutus ja sieppaukset, ja vielä vähemmän sille, että sallitaan murhat, joita esiintyy paitsi Guantánamossa myös monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa. Olen tästä asiasta samaa mieltä ja luulen, että enemmistö meistä suhtautuu asiaan samoin.

Tämän vuoksi meidän on edelleen painostettava Yhdysvaltoja kaikin käytettävissämme olevin keinoin, jotta Yhdysvallat suostuu yhtäältä sulkemaan Guantánamon ja toisaalta myös varmistamaan, että siellä vangittuna pidettävillä lähes 500 ihmisellä on tarvittavat oikeudelliset takeet. Tämän vuoksi meidän on jälleen kerran painotettava, kuten jäsen Valenciano Martínez-Orozcokin totesi, ettei vankeja saa vapauttaa, jos tiedetään, että heidät aiotaan lähettää maihin, joissa he saattavat joutua kidutettavaksi. Useissa tapauksissa heitä ei voida lähettää edes oleskelumaihinsa, koska heidän oleskelulupansa on peruutettu.

Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että meidän on muistutettava neuvostoa siitä, että nämä toimenpiteet on otettava vakavasti ja että on sovellettava ennakoivaa lähestymistapaa. Näin voidaan taata, että nämä ihmiset saavat paitsi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin myös ansaitsemansa inhimillisen kohtelun takeet ja oikeudelliset takeet. Vaadin tätä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE).(PT) Euroopan unionin päätavoitteena on noudattaa ja edistää kansainvälistä oikeutta ja sitä tukevia humanitaarisia periaatteita. Tämä on vielä yksi lisäsyy siihen, miksi Eurooppa-hankkeen on onnistuttava. Terrorismin torjunnalla ei saada heikentää sitä henkilökohtaisten takeiden järjestelmää, joka muodostaa demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden moraalisen perustan. Demokratian suurin uhka on moraalisen ylivoiman menettäminen, ja tämä merkitsee entistä suurempaa antautumista terrorismin edessä. Tämän vuoksi turvallisuuden takaamisessakin on pidettävä kunniassa ihmisoikeuksiin liittyvät perusarvot, ja turvallisuuden takaamisen on oltava osa näitä arvoja koskevaa keskustelua. Politiikalla, jonka mukaan turvallisuus pyritään varmistamaan lain noudattamisen kustannuksella, tuhotaan vähitellen demokraattisen politiikan valistunut arkkitehtuuri ja sen tarjoamat ihmisarvon kukoistamisen mahdollisuudet. Terrorismia ei voida myöskään torjua vain rikosoikeuden mekanismeilla. Pohjimmiltaan terrorismia torjutaan luomalla tasapainoisempi maailmanjärjestys ja maailmanlaajuista oikeutta koskeva kunnianhimoinen ohjelma.

Näin ollen Euroopan unioni on Yhdysvaltojen paras kumppani siltä kannalta, että voidaan saavuttaa järjestys, jolla varmistetaan, että kansainvälisen oikeuden periaatteita ja kulttuurimme perusarvoja vaalitaan asianmukaisesti. Tämän vuoksi tarvitaan nimenomaan taipumatonta sitoutumista vuoropuheluun. EU:n jäsenvaltioiden on osallistuttava myös Euroopan neuvoston pohdintamenettelyyn, jonka tavoitteena on muuttaa Geneven yleissopimuksia. Terrorismista epäillyille ei myönnetä näiden yleissopimusten mukaista oikeudellista asemaa, mikä on väärin.

Guantánamossa ei määritellä oikeuden ja politiikan rajoja. Oikeuden ja politiikan rajojen määrittäminen on oikeudenmukaisuuden periaatteen perusedellytys, demokratian suurin voitto terrorismista. Simone de Beauvoirin tavoin totean, ettemme saa omaksua teloittajiemme pahoja tapoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Plassnik, arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, Guantánamosta on tullut ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisten menettelyjen poistamisen symboli. Meidän eurooppalaisten on helppo arvostella tilannetta. Emme saisi kuitenkaan kiinnittää huomiota vain asioihin, jotka ovat ristiriidassa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kanssa. Pikemminkin meidän olisi mietittävä, mikä on meidän vastuumme ja miten voisimme auttaa ratkaisun löytämisessä.

Edes sellaiset ihmiset, jotka yhdysvaltalaiset ovat todenneet syyttömiksi, eivät voi palata kotimaihinsa. Yhdysvallatkin toimii tässä kohden aivan oikein ja sulkee pois sen mahdollisuuden, että nämä ihmiset lähetettäisiin maihin, joissa he saattaisivat olla vaarassa joutua kidutettavaksi tai vainotuksi. Meidän on yhdessä ratkaistava, mitä näille ihmisille olisi sen sijaan tehtävä. Guantánamossa olevien ihmisten kohtalo on meidän kaikkien asia, emmekä saa suhtautua asiaan välinpitämättömästi.

Lopuksi totean asian, jota mielestäni olisi korostettava tänään. Myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset ovat osallistuneet Guantánamon vankien luovuttamiseen ja osittain jopa kuulusteluun. Asia oli näin esimerkiksi Murat Kurnazin tapauksessa. Jos kehotamme vakavissamme sulkemaan Guantánamo Bayn lopullisesti, meidän olisi ryhdyttävä sanoista tekoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ursula Plassnik, neuvoston puheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, neuvosto aikoo edelleen seurata ja käsitellä Guantánamoa koskevaa kysymystä valppaasti ja vastuuntuntoisesti. Tämä kysymys liittyy nimittäin moniin Euroopan unionin ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Yhtäältä on kyse ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden yleismaailmallisesta pätevyydestä sekä terrorismin vitsauksen torjunnasta oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, toisaalta taas myös hyvistä transatlanttisista suhteista, joihin tämä kysymys vaikuttaa. Sanomattakin on selvää, että näiden suhteiden olisi oltava täysin avoimet ja että riitakysymyksiä olisi käsiteltävä pitäen mielessä tietyt tavoitteet.

Harjoitamme jatkossa epäilemättä samaa politiikkaa kuin Itävallan puheenjohtajuuskaudella ja ennen sitä. Mainitsin joitakin keskeisimmistä seikoista johdannossani. Käsittelemme näitä kysymyksiä myös tulevassa huippukokouksessa 22. kesäkuuta.

Lopuksi haluan huomauttaa jälleen, että puheenjohtajavaltio on kaikissa tutkimuksissa, jotka koskevat epäiltyjä laittomia lentoja ja salaisia vankiloita, toiminut sen varmistamiseksi, että yhteistyö tutkinnasta vastaavien elinten kanssa on ollut mahdollisimman laajaa. Toivomme, että nämä tutkimukset voidaan saattaa mahdollisimman pian päätökseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olemme kaikki syvästi huolissamme ihmisoikeuskysymyksestä, koska ihmisoikeudet ovat yleismaailmallinen periaate ja niitä sovelletaan yleismaailmallisesti. Olen suurin piirtein yhtä mieltä kaikista tärkeimmistä seikoista, jotka mainittiin täällä keskustelun aikana. Yhtäältä terroriteot loukkaavat selvästi tärkeimpiä perusoikeuksia, toisaalta kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on noudatettava humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan oikeuden kansainvälisiä oikeusnormeja. Jokaisen vangin oikeusturva on taattava ja hänellä on oltava mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi kidutuksen ja pahoinpitelyn on oltava ehdottomasti kiellettyä kaikissa tilanteissa. Tämän vuoksi olemme kaikki sitä mieltä, että Guantánamo on suljettava mahdollisimman pian.

Kyse on myös Euroopan unionin uskottavuudesta arabimaailmassa. On kuitenkin todettava, ettemme sovella kahdenlaisia sääntöjä. Euroopan unionilla on yhteinen kanta. Viime viikolla kaikki 25 jäsenvaltiota ilmaisivat kantansa selvästi, ja olemme ottaneet Guantánamon kysymyksen jo useaan otteeseen esiin Yhdysvaltojen hallinnon kanssa. Kuten neuvoston puheenjohtaja Plassnik totesi, vuoropuhelua jatketaan tämän yhteisen kannan perusteella. Tämä asia ja laajempi kysymys, joka koskee tarvetta kunnioittaa yhteisiä arvojamme terrorismin torjunnassa, otetaan varmasti esiin amerikkalaisen kumppanimme kanssa tulevassa Yhdysvaltojen ja EU:n välisessä huippukokouksessa. On yhteisen etumme mukaista etsiä ongelmaan nopea ja yhteinen ratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelun päätteeksi olen vastaanottanut seitsemän työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan / 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina klo 11.00.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 26. heinäkuuta 2006Oikeudellinen huomautus