Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0297/2006

Keskustelut :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Torstai 1. kesäkuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

7.10. Guantánamon vankien tilanne (äänestys)
PV
  

- Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, 132 artiklan mukaisesti ja 170 artiklaan viitaten käytän työjärjestyspuheenvuoron ehdottaakseni PPE-DE-ryhmän puolesta Guantánamoa koskevista puheenvuoroista toimitettavien äänestysten lykkäämistä kahdella viikolla seuraavaan Strasbourgin istuntojaksoon saakka. Ehdotan tätä siksi, että eri poliittisiin puolueisiin kuuluvien neljän parlamentin jäsenen valtuuskunta palasi juuri Guantánamon-vierailultaan. Valitettavasti heillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua tänään käsittelemämme päätöslauselman laatimiseen. Ryhmäni uskoo, että tämän lyhyttä lykkäystä koskevan ehdotuksen ansiosta kyseisillä parlamentin jäsenillä olisi mahdollisuus kertoa omille ryhmilleen vierailusta ja osallistua Guantánamo Bayn sulkemista vaativan tekstin parantamiseen. Tämän jälkeen kaikki ryhmät voivat toivottavasti puoltaa tekstiä, jolloin se saa osakseen mahdollisimman laajan tuen. Tämä lisäisi parlamentin uskottavuutta valmisteltaessa kesäkuun lopussa järjestettävää EU:n ja Yhdysvaltojen välistä huippukokousta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, kannatan esitettyä ehdotusta. Olen samaa mieltä tämän päätöslauselman päätelmästä, jonka mukaan käsittelemme oikeusvaltioperiaatteen loukkaamista ja jonka mukaan asianomainen laitos on suljettava. On kuitenkin useita aloja, joita koskevat väitteet ja perustelut eivät ole enää ajan tasalla. Uskon, että mikäli haluamme maksimoida vaikutuksemme kysymyksen ratkaisutapaan, meidän on oltava tilanteen tasalla ja koottava parlamentin enemmistö yhteen ennen huippukokousta, jotta saamme riittävän vaikutusvallan. Kehotankin parlamenttia antamaan tukensa jäsen Coveneyn esittämälle ehdotukselle.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL). – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, minusta meidän ei pitäisi antaa moniselitteistä viestiä näin tärkeästä kysymyksestä. Tunnemme Guantánamon tilanteen. YK ja kansainväliset järjestöt ovat tiedottaneet meille siitä. Tämän vuoksi mikä tahansa lykkäys, tehtiinpä se kuinka haluttomasti tahansa, tulkittaisiin epäröintinä kysymyksessä, jossa meidän on oltava äärimmäisen selkeitä. Mielestäni äänestys pitäisi siksi toimittaa tänään.

(Suosionosoituksia vasemmalta)

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.)

 
Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2006Oikeudellinen huomautus