Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2006 m. birželio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 4.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą (žr.protokolą)
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 6.Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir demonstravimo veikla (7PP 2007-2013 m.) – Branduoliniai tyrimai ir mokymas (2007-2011 m.) (diskusijos)
 7.Balsavimui skirtas laikas
  7.1.Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto suderinimas kaimo plėtros srityje (balsavimas)
  7.2.Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VIII priedo suderinimas (balsavimas)
  7.3.EB ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų (balsavimas)
  7.4.Alpių konvencijos Ūkininkavimo kalnų vietovėse protokolas (balsavimas)
  7.5.Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo, Energetikos protokolo ir Turizmo protokolo sudarymas EB vardu (balsavimas)
  7.6.Požeminio vandens apsauga nuo taršos (balsavimas)
  7.7.Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) (balsavimas)
  7.8.Potvynių vertinimas ir rizikos valdymas (balsavimas)
  7.9.Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas (balsavimas)
  7.10.Kalinių padėtis Gvantaname (balsavimas)
  7.11.Adatos dūrio sužeidimų sukeltos kraujo infekcijos (pratęstas balsavimas)
  7.12.Peticijų komiteto veikla (2004-2005 m.) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 11.Pasveikinimo žodžiai
 12.Pasirengimas gripo pandemijai ir atsako planavimas EB (diskusijos)
 13.Žmogaus teisių padėtis Tunise (diskusijos)
 14.17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (2006 m. gegužės 26 d.) (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo (byla C-176/03, Komisija prieš Tarybą) pasekmės (diskusijos)
 17.Asmens duomenų apsauga (policijos ir teismų bendradarbiavimas) (diskusijos)
 18.Europos vykdomasis raštas, nuteistų asmenų perdavimas (diskusijos)
 19.Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (diskusijos)
 20.Nediskriminavimo ir lygių galimybių visiems pagrindų strategija (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (688 kb)
Atnaujinta: 2006 m. birželio 27 d.Teisinis pranešimas