Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-0041/2006 (B6-0209/2006)

Debates :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Debates
Trešdien, 2006. gada 14. jūnijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija

8. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (debates)
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Andersa Wijkmana, Johna Bowisa i Karla-Heinz Florenza w imieniu grupy politycznej PPE-DE (O-0041/2006 - B6-0209/2006),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Andersa Wijkmana, Johna Bowisa i Karla-Heinz Florenza w imieniu grupy politycznej PPE-DE (O-0042/2006 - B6-0210/2006),

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Chrisa Daviesa w imieniu grupy politycznej ALDE (O-0043/2006 - B6-0211/2006),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Chrisa Daviesa w imieniu grupy politycznej ALDE (O-0044/2006 - B6-0212/2006),

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Satu Hassi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE (O-0045/2006 - B6-0213/2006),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Satu Hassi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE (O-0046/2006 - B6-0214/2006),

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Adamosa Adamou i Jonasa Sjöstedta w imieniu grupy politycznej GUE/NGL (O-0047/2006 - B6-0215/2006),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Adamosa Adamou i Jonasa Sjöstedta w imieniu grupy politycznej GUE/NGL (O-0048/2006 - B6-0216/2006),

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Johannesa Bloklanda w imieniu grupy politycznej IND/DEM (O-0050/2006 - B6-0217/2006),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Johannesa Bloklanda w imieniu grupy politycznej IND/DEM (O-0051/2006 - B6-0218/2006),

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Guida Sacconiego w imieniu grupy politycznej PSE (O-0052/2006 - B6-0219/2006),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Guida Sacconiego w imieniu grupy politycznej PSE (O-0053/2006 - B6-0220/2006),

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Liama Aylwarda w imieniu grupy politycznej UEN (O-0056/2006 - B6-0222/2006) oraz

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym strategii trwałego rozwoju, skierowanym przez Liama Aylwarda w imieniu grupy politycznej UEN (O-0057/2006 - B6-0223/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), frågeställare. – Herr talman! Det vi diskuterar idag är alltså översynen av strategin för hållbar utveckling, ett väldigt viktigt dokument från Europeiska rådets möte i Göteborg för fem år sedan. Vi hade gärna sett en mer fullständig översyn och framför allt en rapportering från kommissionens sida som hade tagit fasta på vad som egentligen har uppnåtts under dessa år. Vi hade också gärna sett en precisering av mer ambitiösa mål på lång sikt.

Sanningen är ju den att vi idag på många områden inte gjort några klara framsteg i förhållande till 2001. Den biologiska mångfalden fortsätter att utarmas, klimatutsläppen ökar fortfarande i flertalet medlemsländer, vi har sociala klyftor, vi har ett migrationstryck på våra gränser, vi har en rad problem på hälsoområdet, t.ex. antibiotikaresistens, osv. Allt detta måste vi naturligtvis ta tag i på ett långsiktigt sätt.

Jag vill tacka det österrikiska ordförandeskapet för att ha engagerat oss parlamentariker på ett meningsfullt sätt. Det är en svår fråga att hantera – den är horisontell – och man måste fråga sig om vi är tillräckligt bra organiserade såväl i regeringskanslierna som i kommissionen och i Europaparlamentet. Vi är vertikalt sektoriellt organiserade, men detta är ett horisontellt problem. Vi borde fundera över detta på sikt.

En huvudfråga i sammanhanget är relationerna mellan strategin för hållbar utveckling och Lissabonstrategin. Vissa i detta parlament vill på sikt slå ihop dessa strategier. Det viktiga just nu är naturligtvis att åstadkomma bästa möjliga samordning och att vi parlamentariker blir involverade i processen. Vi menar att strategin för hållbar utveckling inte skall ses i första hand som ett hinder eller problem för tillväxt och utveckling utan snarare som en möjlighet. Världen skriker efter smarta lösningar på t.ex. energi- och transportproblemen. Detta borde göras till en huvudfråga i Lissabonprocessen.

En stor fördel med kommissionens nya förslag är att den internationella dimensionen nu finns med. Vi ser då att EU:s ekologiska fotavtryck i världen ökar, något som naturligtvis måste göra någonting åt. Det ställer för övrigt krav på framsteg i samhället måste mätas på ett annat sätt i fortsättningen. Vi kan inte bara titta på BNP-tillväxten, utan vi måste titta på en rad andra faktorer också. En logisk konsekvens av det internationella perspektivet är självklart också att vi måste låta hållbarhetsdimensionen påverka vårt utvecklingsbistånd mycket, mycket mer än vad vi har gjort hittills.

Slutligen vill jag lyfta fram forskningsfrågornas betydelse. Jag har ett antal frågor både till kommissionen och rådet. Hur vill ni förstärka samordningen mellan strategin för hållbar utveckling och Lissabonstrategin, och framför allt hur vill ni se till att miljöteknikbranschen och innovationer på detta område stimuleras på ett bättre sätt? Hur vill kommissionen se till att hållbarhetsaspekterna bättre än idag återspeglas i budgeten, inte minst i biståndsbudgeten?

Slutligen måste vi ta tag i problemet med EU:s ökade ekologiska fotavtryck. Överväger ni någon form av åtgärdsplan för att tackla denna fråga?

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE), author. – This Parliament’s procedures leave us in a position of weakness. We are, after all, trying to influence the document that will go to the European Council this week, but in practice I assume that has already been written, finalised, translated into 20 different languages and our impact in this Chamber is likely to be somewhat limited. Perhaps that is something to consider in future.

However, I wish to congratulate the Austrian Presidency, because it has at least made this a priority; it has tried to pull together the threads and it has looked at ways to take this agenda forward, which is welcome.

To me the big issue, though, is implementation. Take one example: national sustainable development strategies have to be prepared in all cases by next June. But what if they are not? What tools, what mechanisms, do we have to ensure that Member States actually deliver on the pledges the prime ministers will agree this Friday?

We need more indicators. There is a good suggested list here in Austria’s draft paper, but it is simply not comprehensive enough. We need specific performance tables; we need the opportunity to name and shame, to point the finger at those Member States that pay lip service to the idea of sustainable development, but do not match their fine words with deeds.

What we really need is for the Commission, as the independent arbiter, to be able to find mechanisms to put pressure on Member States which are so reluctant to rock the boat within the Council and to point the finger at one another. Five years ago, when the Natura 2000 programme was being prepared, Commissioner Wallström, the then Environment Commissioner, used the fact that structural funds could be withheld unless the Habitats Directive was properly complied with as a means of encouraging the process. That threat of withholding money from Member States brought about a dramatic transformation in performance and the submission of new ideas. I hope that over the next few months and years the Commission will come up with mechanisms of that kind to really put pressure on Member States where it hurts.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE), laatija. – Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, meidän on ymmärrettävä, että kestävä kehitys on tulevaisuutemme perusta. Jos unohdamme sen, myös taloudeltamme katoaa perusta.

On väärinkäsitys, että taloudellinen kehitys ja ympäristönsuojelu sotisivat toisiaan vastaan. Kokemus on aivan päinvastainen. Kunnianhimoinen ympäristönsuojelu edistää taloudellista kehitystä ja tämä koskee niin valtioita kuin teollisuuden aloja. Teollisuus on vaatinut ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten analyysia. Ongelmana on, että kun analyysi on tehty, tuloksia ei uskota. Kun analyysit esimerkiksi osoittivat, että REACH-kemikaalilainsäädäntö on taloudellisesti kannattava, teollisuus ei tätä uskonut. Samoin kun analyysit osoittavat, että ilmansaasteiden puhdistaminen kannattaa, autoteollisuus kuitenkin lobbaa sitä vastaan.

Tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi energiansäästön ollessa kyseessä. Vähintä ja halvinta, mitä voisimme tehdä, on se, että päättäisimme lopettaa ympäristölle haitalliset tuet. Fossiilienergian tuet EU:ssa ovat yli 24 miljardia euroa vuodessa, mikä on neljä kertaa enemmän kuin uusiutuvien energioiden tuet.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL), Συντάκτης. – Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευση και τη δυσαρέσκειά μας για την έλλειψη προόδου στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη.

Είμαστε σύμφωνοι με το ότι η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς και αλληλένδετους στόχους, οι οποίοι έχουν όχι μόνο περιβαλλοντικές αλλά και κοινωνικές και οικονομικές πτυχές. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο και η Επιτροπή φαίνεται να δίνουν για άλλη μια φορά περισσότερη έμφαση, όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, στην προώθηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας παρά στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της.

Δυστυχώς η στρατηγική της Λισσαβόνας αφορά κατά κύριο λόγο, αν όχι μόνο, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία εφήμερων θέσεων απασχόλησης, με τους περιβαλλοντικούς στόχους να έχουν δευτερεύοντα ή ακόμη και αμελητέο ρόλο. Αντιθέτως, η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη θα έπρεπε να προωθεί περισσότερο περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και όχι την οικονομική αειφορία.

Θα ήθελα να τονίσω πως, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως φτώχεια, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός, και ότι τα περισσότερο στερημένα κοινωνικά στρώματα υφίστανται συχνά τις χειρότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων κακή στέγαση και υγεία, το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη είναι υπερβολικά επιφυλακτικό και αδύναμο. Οι στόχοι που διατυπώνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά γενικού χαρακτήρα, και έτσι είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. Η Επιτροπή θεσπίζει π.χ. το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουμε, χωρίς όμως να διατυπώνει πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελεσματικά εκτελεστικά μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατόν να σημειωθεί πραγματική πρόοδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), Auteur. – Voorzitter, de strategie die de Commissie gepubliceerd heeft, vormt een positief signaal. Het toont aan dat er ook binnen de Commissie aandacht is voor een duurzame samenleving. Ik kan instemmen met de conclusie die de Commissie in haar document trekt, namelijk dat als we toe willen werken naar een duurzame samenleving, we de bestaande kansen nu moeten benutten. Dat zou ook de boodschap moeten zijn aan de Raad. Als we serieus werk willen maken van duurzame ontwikkeling, dan zijn er veel voorbeelden van maatregelen die we direct kunnen nemen.

Ik wil u eraan herinneren dat we deze aarde niet in eigen bezit hebben, maar dat we de opdracht hebben om deze te bewerken en te bewaren. We zullen dus echt onze levenswijze moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een bestaan kunnen opbouwen. Daarom hebben we een ambitieus maatregelenpakket nodig en ik zou graag van Raad en Commissie willen horen hoe ze er samen met dit Parlement aan willen werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE), Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ringrazio la Presidenza austriaca per aver collocato questa strategia al centro delle sue priorità. Auspico che, per quanto il nostro documento arrivi un po' in ritardo, il Vertice dei prossimi giorni decida qualcosa di concreto in proposito e non si limiti ad assumere posizioni di facciata o retoriche.

Dal contributo che il Parlamento fornisce con la risoluzione unanime che voteremo domani vorrei estrarre e sottolineare tre parole chiave che considero essenziali.

La prima è la parola integrazione. I Consigli europei di Lisbona e di Göteborg si sono tenuti a un anno di distanza l'uno dall'altro. Cinque anni dopo è forse giunto il momento di integrarli maggiormente, magari anche con una parola effetto, con un neologismo come Lisboteborg, in modo da superare questa contraddizione e questa contrapposizione fra competitività e ambiente.

La seconda è la parola governance. C'è proprio bisogno di dare un forte impulso agli Stati membri e, io sottolineo, anche alle realtà locali e regionali, affinché vi sia un protagonismo diffuso per dare concreta attuazione a questa strategia. Non si può agire solo dall'alto, ma bisogna promuovere anche questo protagonismo.

Infine, la terza parola è monitoraggio. Io sono molto d'accordo sulla necessità di definire una serie sintetica di indicatori, diciamo multicriteriali, che diano una misurazione regolare e permanente dei progressi compiuti verso la sostenibilità. Questo è essenziale anche per riavvicinare i cittadini, i quali devono avere la possibilità di verificare concretamente i progressi o le difficoltà incontrate nel perseguire i nostri obiettivi. Credo che questo controllo dal basso sia molto importante.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Foglietta (UEN), Autore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la teoria economica che si basa sullo sviluppo sostenibile abbandona l'approccio fondato soltanto sull'analisi del PIL e dell'occupazione per un'interpretazione dello stato congiunturale di un paese. Il lavoro è il capitale naturale, è il capitale prodotto dall'uomo.

La strategia europea per lo sviluppo sostenibile e l'Agenda di Lisbona devono integrare la dimensione economica con quella sociale e ambientale al fine di assicurare lo sviluppo a lungo termine. Per il successo di questa strategia è essenziale agire a tutti i livelli di governance, dalle più importanti organizzazioni internazionali e nazionali fino all'Agenda 21 locale, che finalmente anche in Italia sta diventando uno dei motori più importanti per la diffusione di un modello di gestione sostenibile.

Agire a livello locale è il principio chiave che consente di perseguire importanti obiettivi quali la conservazione del capitale naturale rimasto, la riduzione della pressione antropica sul mondo che ci circonda e il miglioramento dell'efficienza dell'uso finale dei prodotti, ad esempio attraverso la promozione di strutture efficienti dal punto di vista energetico e mediante modalità di trasporto urbano non nocivo per l'ambiente. Anche la diffusione del sostegno da parte della Commissione al sistema di appalti pubblici cosiddetti "verdi" sta dando buoni risultati.

Tuttavia, insieme con i colleghi degli altri gruppi – e mi fa piacere aver ascoltato l'oratore che mi ha preceduto – devo sottolineare una serie di aspetti che ritengo molto importanti. La Commissione dovrebbe essere più concreta, ancorata ad obiettivi certi e pertanto verificabili. Soltanto in questo modo tutti gli attori dell'economia sostenibile saranno incoraggiati a orientarsi verso un modello ecologicamente e socialmente compatibile.

In Europa c'è ancora molto da fare per assicurare un approvvigionamento energetico basato su fonti rinnovabili ai fini della protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dallo sfruttamento eccessivo e irreversibile delle risorse naturali. In questo contesto ritengo essenziale che siano sviluppati e migliorati gli indicatori di sviluppo sostenibile che dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili al grande pubblico. E' importante cercare di monitorare tutti i risultati.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Pröll, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ein wichtiges Thema und eine absolute Priorität der österreichischen Ratspräsidentschaft ist die europäische Strategie für Nachhaltigkeit. Wir haben in den vergangenen Monaten für die Evaluierung und die Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie für Europa zehn verschiedene Ratsformationen mit dem Thema beschäftigt, um in breiter, horizontaler Art und Weise, auch mit einer eigenen Arbeitsgruppe „Freunde der Präsidentschaft“, die Qualität der Nachhaltigkeitsstrategie zu vertiefen. Wir wollen, dass die Europäische Union international eine Vorreiterrolle übernimmt, dass sie sozusagen als „Nachhaltigkeitsunion“ ihre Fähigkeiten international unter Beweis stellt. Das gilt für die Europäische Union mit ihren zentralen Institutionen, für die Gebietskörperschaften, für die Regionen, für die Gemeinden. Wir wollen klare Signale in Richtung nachhaltige Entwicklung setzen. Allein auf Wirtschaftswachstum, Wirtschaftsentwicklung, Lissabon-Strategie zu setzen, wäre verfehlt. Es entspricht nicht der europäischen Geschichte, und ich denke, es ist auch nicht ausreichend, um nachhaltig in die Zukunft zu wirken.

Wir haben den Eindruck, dass nach den Diskussionen insgesamt über einen ausgewogenen und gleichzeitig politisch auch aussagekräftigen Text verhandelt werden konnte. Dem Auftrag des Europäischen Rates vom Dezember 2005 entsprechend liegt nun ein einziges, kohärentes Dokument vor, das Ziele, Vorgaben, Indikatoren und eine Reihe konkreter Aktionen für wesentliche Politikbereiche der Union zusammenfasst. Diese erneuerte EU-Nachhaltigkeitsstrategie soll nach außen hin klar erkennbar sein. Das vom Europäischen Rat in den nächsten Tagen zu beschließende Dokument enthält keine Anhänge und ist durch eine klare Struktur übersichtlich und konsistent. Die konstruktive Mitarbeit vor allem auch der Mitgliedstaaten und die intensiven Dialoge zwischen den verschiedenen Beteiligten haben uns zu diesem — wie ich hoffe — in den nächsten Tagen zu beschließenden Erfolg geführt.

Es haben eine Reihe von Kontakten und guten Gesprächen mit VertreterInnen des Europäischen Parlaments stattgefunden. Wir haben seitens der Präsidentschaft sehr bewusst und intensiv versucht, die vom Europäischen Parlament vorgebrachten zentralen Punkte in die Verhandlungen — so weit wie möglich auch im Kompromiss aller — aufzunehmen. Sie haben mehrmals angesprochen, wie denn die Frage des Zusammenhangs von Lissabon-Strategie und Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union unter dem Aspekt eines qualitativen Wachstums zu sehen ist. Wir wollen politisch klar aufzeigen, dass nachhaltige Entwicklung nicht, wie von manchen intendiert, das Wirtschaftswachstum bremst, sondern intelligentes Wachstum in Zukunftsbereichen sogar unterstützt und ermöglicht. Das ist unsere Aufgabe mit dieser Strategie. Auf Fragen wie erneuerbare Energieträger, Umwelttechnologie, Ökologisierung der öffentlichen Beschaffung, Ressourcen und Energieeffizienz, Umwelt als Faktor für mehr Beschäftigung und intelligente und innovative Produkte und Dienstleistungen sowie Mobilitätslösungen haben wir in dieser Strategie mehrmals hingewiesen.

Wachstum kann nicht Selbstzweck sein, sondern immer nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist die Verbesserung der Lebensqualität und der Umweltqualität in Europa, auch unter Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Geht es den Menschen und der Umwelt gut, dann geht es auch der Wirtschaft gut. Europa hat sich in der Vergangenheit und wird sich auch in Zukunft ganz besonders dadurch auszeichnen, eben nach anderen Maßstäben zu wirtschaften als andere Volkswirtschaften in der Welt.

Die Beziehung zur Lissabon-Strategie: Die beiden Strategien mit ihren jeweils eigenen Schwerpunkten und Zeithorizonten sollen getrennt voneinander bestehen bleiben, sich jedoch gegenseitig unterstützen und stärken. Zentrales Ziel ist mehr Sichtbarkeit der EU-Nachhaltigkeitsstrategie auf politischer Ebene und auch deren Aufwertung. Die weitere Entwicklung und die Umsetzung der beiden Strategien sollen damit in enger inhaltlicher Abstimmung erfolgen. Wir wollen klarmachen, dass die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung und die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung einander nicht ausschließen, nicht miteinander konkurrieren oder sich gar gegenseitig überholen, sondern einander sinnvoll ergänzen. Die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung bildet einen umfassenden Rahmen, innerhalb dessen die Lissabon-Strategie mit ihrer Neuausrichtung auf Wachstum und Beschäftigung auch als Motor einer dynamischen Wirtschaft fungieren kann.

Mit den beiden Strategien wird aus unserer Sicht unterstrichen, dass sich wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele gegenseitig verstärken können und daher auch gemeinsam angedacht, entwickelt und vorangebracht werden sollten. Beide Strategien zielen darauf ab, die erforderlichen strukturellen Änderungen zu unterstützen, die die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, die Herausforderung der Globalisierung zu bewältigen, die uns in Europa ja alle gemeinsam betrifft.

Die Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie auch im Vergleich zu Göteborg 2001, die Schlüsselherausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung werden, sind auf dem Papier und in der Strategie klar angesprochen und auch durch Ziele und Maßnahmen konkretisiert: Klimaänderung und umweltfreundliche Energie, nachhaltige Mobilität und Verkehrsplanung, nachhaltige Produktions- und Konsummuster — ein wichtiger Wegweiser in die Zukunft —, Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, Gesundheit, soziale Eingliederung, Demografie und Migration — wohl eine der zentralen Herausforderungen für den Kontinent und globale Herausforderung in Bezug auf Armutsbekämpfung und nachhaltige internationale Entwicklung.

Als neue Schlüsselherausforderung wurde das Thema der nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster ganz besonders kontroversiell diskutiert, aber dann auch in die Strategie aufgenommen. Ein wesentlicher Erfolg ist sicher die Schaffung eines eigenen Kapitels in der Strategie — auch das wurde von mehreren Rednern hier angesprochen —, in dem es um die Festlegung der Umsetzungsmechanismen zur effizienten Nachbereitung sowie zur Evaluierung und Prüfung der Fortschritte geht.

Sie sehen, wir haben voller Energie an dieser Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet. Wir haben 10 Ratsformationen beschäftigt. Wir haben versucht, diese scheinbare Konkurrenz zwischen Lissabon und Nachhaltigkeit aufzulösen, und ich bin sehr froh darüber, dass wir unter Beachtung Ihrer Anmerkungen und nach intensiven Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten kurz davor stehen, dass diese EU-Nachhaltigkeitsstrategie in den nächsten Tagen auch entsprechend beschlossen werden kann. Das ist gut für die Lebensqualität in Europa, und es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Mr President, the Sustainable Development and Lisbon strategies together address issues that really concern people. European value and quality of life surveys tell us that citizens want prosperity, but they also want a clean environment, good health, social protection and equality.

The Commission put forward its proposal for the review of the European Union’s Sustainable Development Strategy in December. This has been the subject of in-depth debate in the Council, culminating in the adoption of a review of the Strategy at the European Council scheduled for tomorrow. I welcome Parliament’s input from January on the stocktaking and orientations for the review, and I appreciate the involvement of many of you in the stakeholder debate on this subject. I look forward to working with you further on this, on the issues raised in the motion for a resolution amongst others.

Sustainable development is an over-arching objective of the Union. The European Union Sustainable Development Strategy and the Lisbon Strategy work hand in hand towards this objective, although they should be kept separate. Together the strategies are an agenda for change, for Europe to adapt to a changing global context: new competitors, an aging population, and the impacts of demographic change, increased resource scarcities, climate change, biodiversity, and ecosystem loss, for example. They aim to stimulate innovation, including behavioural change, create level playing fields and engage all.

The Lisbon Strategy and the Sustainable Development Strategy are complementary. The much-needed economic growth must be decoupled from environmental degradation and must better safeguard social cohesion to ensure it can be sustained. At the same time, though, the worldwide drive towards more eco-efficient products and services creates opportunities for growth and jobs that we must seize.

For both we need to act. By achieving results on sustainable development, we improve our chances of regaining citizens’ confidence in the European Union. To achieve results, we need to focus and be clear about who does what. This implies a certain practical distribution of work between the two strategies.

The Lisbon Strategy addresses concerns about medium-term economic performance, looking to stimulate growth and jobs and helping the European Union to adapt to global competition and increased pressures on resources. To achieve this aim, the Lisbon Strategy comprises actions in a wide range of policy areas, many of which are central to sustainable development strategy, such as energy efficiency, environmental technologies resource use, and others.

The SDS addresses concerns about our prosperity, both in economic and quality of life terms, including issues that are more slow-burning, where time-lags mean that actions now have impacts into the long term. A good example is climate change, but also unsustainable modes of transport, social exclusion, health and how we use our natural resources.

It also looks at broader global challenges and impacts beyond the European Union’s borders. But let us be clear: Lisbon and the SDS are mutually reinforcing. The success of one depends on the success of the other. The priority now is to achieve results. There have been more than 20 years of debate on sustainable development, but progress in addressing unsustainable trends is too slow. We must move from words to action.

Some say that we are not ambitious enough. I disagree. The Commission’s revised SDS provides a new political drive for sustainable policies that apply to all policy areas.

We also welcome the priority given by the Austrian Presidency to the revisions of SDS and the draft conclusions that will be discussed at this week’s European Council. We are talking about a new drive aimed at making the difficult changes across society that are necessary for sustainable development. The review of the European Union’s Sustainable Development Strategy is about how we can do things better to get results: first, about how we design policy, including policies within the Lisbon Agenda; second, about implementing what has been agreed; third, about making sure that we involve all those who need to act. The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.

The new strategy addresses some of the weaknesses of the previous strategy: unclear priorities, little ownership and absence of a clear monitoring mechanism. It confirms the main challenges, but clarifies the objectives and sets out a new and more rigorous monitoring mechanism. It includes regular reports from the Commission, which are to be submitted every two years, drawing on the latest Eurostat indicators. It includes national strategies, to be updated to bring them more into line with the European Union Strategy, and it includes peer review of national strategies to allow mutual learning.

We need to learn from best practice and use every opportunity to multiply successful initiatives. By clarifying priorities, we will also facilitate the coordination of the Lisbon and Sustainable Development strategies.

The renewed Sustainable Development Strategy re-emphasises the importance of an integrated approach. The problems are interlinked and so are the solutions. Good use of impact assessments that address the economic, social and environmental impacts of proposals is key. Horizontal measures, such as getting prices right, investment and research and innovation, education and skills are also important. The new strategy is about all of us assuming our responsibilities. Involving stakeholders, businesses and citizens in delivering results is a priority. It is also about all European Union institutions and Member States working for the implementation of the Strategy.

We believe that the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions should play a more active role in helping to implement and monitor the strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, me siento menos optimista que quienes han hablado hasta ahora, porque creo que el documento que se ha hecho es un documento eminentemente declarativo, que recoge muchos tópicos ya existentes, muchos discursos que todos hemos oído y que están conduciendo a que el concepto de desarrollo sostenible sea cada vez más débil y menos respetado.

¿Por qué digo esto? Porque para mí la estructura en la metodología —y hablo, además de como política, como académica— parte de un error: parte de repetir los viejos tópicos, y de no analizar realmente cuáles son los problemas de desarrollo sostenible hoy.

En primer lugar, no deja claro si el documento tiene ambición europea o mundial. No lo deja claro. En segundo lugar, se ajusta a Gotemburgo, pero no a Johannesburgo.

Además, ignora problemas como la relación entre la economía y el desarrollo sostenible. Hoy en día, no se pueden separar las actividades económicas de la sostenibilidad y, si queremos vincularlo al tema de Lisboa, menos aún: es decir, no hay empleo, no hay posibilidad de desarrollo de los países subdesarrollados si no tenemos en cuenta qué economía es la adecuada. Hay actividades económicas necesarias para mantener la biodiversidad. ¿Nos hemos preguntado qué actividades económicas se requieren o qué papel tiene la agricultura en el mantenimiento de los animales? ¿Nos hemos dado cuenta de que, si queremos hablar de cambio climático y desarrollo en África, tenemos que hablar de energía nuclear para solucionar el problema de conseguir agua a través de la desalación y obtener una energía que no contamine? Si hablamos de cambio climático, hay que hablar de la energía nuclear también, como sustitución de un 30 o un 40 % de lo que se produce.

Es decir, estructuralmente, el documento no es integral. No se refiere a la economía e ignora la industria absolutamente.

Y, por otra parte, creo que el tema demográfico no está suficientemente desarrollado. Las emigraciones que tenemos de Norte a Sur en Europa están produciendo un estrés de desarrollo sostenible, al igual que las africanas. Eso hay que atenderlo, Señorías, desde el desarrollo sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller, PSE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, sosiaalidemokraattien puolesta voin sanoa, että olen yhtä mieltä komission jäsenen kanssa, että meidän on vihdoin päästävä kestävän kehityksen politiikassa sanoista tekoihin.

Kestävästä kehityksestä on tehtävä EU:n politiikkaan sisältyvä todellinen toimintaohjelma. Kestävän kehityksen on oltava aito ja mitattava kaikkia Euroopan unionin poliittisia tavoitteita koskeva läpäisyperiaate. Politiikan keinot on puolestaan sovitettava näihin tavoitteisiin. Niinpä ei voida hyväksyä sitä, että tällä hetkellä ympäristöä heikentäviä hankkeita tuetaan moninkertaisella summalla siihen nähden, miten tuet ohjataan ympäristöä kohentaviin hankkeisiin. Jo tehdyt päätökset on myös pantava täytäntöön. Eurooppa-neuvosto on jo vuosia sitten päättänyt, että ympäristölle haitalliset tuet poistetaan asteittain. Näin ei ole tapahtunut, ei asteittain eikä muutoinkaan.

Myös EU:n laajuisista ympäristöveroista on puhuttu useissa yhteyksissä. Tiedämme, että niiden käyttöönotto edellyttää yksimielisyyttä, mutta tarvitaan edistysaskelia oikeaan suuntaan. Eurooppa-neuvosto on tehnyt myös päätöksiä siitä, että otettaisiin käyttöön Euroopan laajuisia energiaveroja. Kuudes ympäristötoimintaohjelma, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyivät yhteispäätösmenettelyllä, tarjoaa mahdollisuuden Euroopan laajuisten ympäristöverojen käyttöönottoon.

Todellinen ympäristöpolitiikka edellyttää, että lainsäädännön taloudelliset ohjauskeinot ja muut säädökset kulkevat rinta rinnan. Siten voidaan saavuttaa otollinen tilanne, jossa yhteiskunnassa kehitetään ekotehokkuutta ja ympäristön kannalta parempia tekniikoita taloudellisesti järkevällä tavalla. Tässä kohdin tullaan Lissabonin strategian risteyskohtaan, eli ympäristö on myös talouden kannalta hyvä asia, ja sitä kehittämällä saadaan talouden pyörät pyörimään.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the renewal of the Sustainable Development Strategy is very welcome, but it must become more focused. The need to have better coordination with other cross-cutting strategies like Lisbon is well established, but we also need to have better coordination within the sustainable development strategy itself.

We need to think clearly and recognise that some of our sustainable development policies could potentially conflict with others. For example, we are committed to a European target for biofuels and I very much support this, but the sustainable development strategy also includes a commitment to sustainable forest management and to halting the loss of biodiversity.

A badly thought-through expansion of biofuels could result in virgin forests being destroyed and habitats lost. A properly thought-through biofuels policy would mean European vehicles running on biofuels from certified sources only. So I would beg the Presidency in this regard simply to use the strategy as a starting point for much more detailed work on sustainability.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Wir alle wissen, dass Politik, die sich diesem Grundsatz nicht verantwortlich fühlt, der nächsten Generation eine nicht zu bewältigende Hürde auflegt.

Jacques Delors hat ja bereits 1993 festgestellt, dass die Europäische Union die dringende Aufgabe hat, für den ökologischen und sozial gerechten Umbau der Wirtschaft und ihre Ausrichtung auf eine nachhaltige Strategie zu sorgen, um künftige Herausforderungen zu bestehen —Herr Pröll hat dies ja noch einmal bestätigt. Jacques Delors verwies darauf, dass im Kern Entwicklungsmuster erreicht werden müssen, die auf einem niedrigen Verbrauch nichterneuerbarer Ressourcen beruhen und langfristig reproduzierbar sind. Die schwedische Präsidentschaft hat damals mit der Göteborg-Strategie an diese Erkenntnis angeknüpft.

Jetzt, fünf Jahre danach, müssen wir feststellen, dass die neue Kommission alle diese überlebenswichtigen Erkenntnisse für Europa über Bord geworfen hat und zu alten, völlig überholten Konzepten zurückgekehrt ist. Das zeigen die Beschlüsse, in denen das ungehemmte Wachstum zum Schlüssel der Problemlösung von heute beschworen, die dritte Dimension — die Bewahrung der ökologischen Grundlagen — nicht mehr erwähnt und die notwendige Balance zwischen drei Dimensionen negiert wird. Der Katalog für earmarking der Strukturfonds-Verordnung enthält zum Beispiel für die Umweltdimension gerade ein Merkmal von insgesamt 71. Der neue Slogan der Kommission, erst müsse die neue Lissabon-Strategie mit der Ausrichtung auf ungehemmtes Wachstum verfolgt werden, ist einfach falsch, weil dies kurzsichtig und unsolidarisch und gegenüber der nächsten Generation verantwortungslos ist. Denn dadurch verlagert man unabsehbare Kosten auf die nächste Generation.

Wir begrüßen, dass der Rat dies nicht verfolgt, und wir begrüßen den neuen Strategieansatz der österreichischen Präsidentschaft. Wir hoffen, dass er jetzt in den nächsten Tagen verabschiedet und wirklich in politische, konkrete Taten umgesetzt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die am 30. Mai von der Kommission gestartete Website zur nachhaltigen Entwicklung ist gut gemeint und auch sehr interessant, ebenso auch die beiden anderen Websites zum Klimawandel und zur Klimakontrolle. Aber sie mindern nicht meine Kritik an der vorliegenden Kommissionsmitteilung. Diese beinhaltet keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern einen Katalog von eingeleiteten Maßnahmen, einzelnen Problemen und Vorhaben. Damit stimme ich auch gleichzeitig der Hauptkritik zu, die von Social Platform geäußert wurde. Ich pflichte diesem Netzwerk auch darin bei, dass die politische Prioritätensetzung hier das Kardinalproblem ist.

Ich gehe aber auch weiter und sage, dass nachhaltige Entwicklung die demokratische Realisierung des Leitbilds von einer Gesellschaft ist, in der jede und jeder selbstbestimmt und in Würde leben kann. Nachhaltigkeit bedeutet aus meiner Sicht, dass vor Ort, in Europa und weltweit immer mehr Menschen zunehmend mehr über die Bedingungen verfügen, die einfach notwendig sind, damit Frieden, Schutz vor Gewalt, Demokratie, soziale Sicherheit, intakte Natur, Bildung und Kultur ermöglicht werden. Deshalb muss sich die Nachhaltigkeitsstrategie drei Prioritäten setzen: die Erfüllung der millennium development goals, die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in der EU, die Verminderung von Kohlendioxidemissionen und globaler Erwärmung. Das bedeutet Abrüstung, Entmilitarisierung, Demokratisierung der Weltwirtschaftsbeziehungen und unserer Gesellschaften sowie Umverteilung, Umleitung von Ressourcenflüssen bei Strukturwandel, Umbau der Energiewirtschaften und natürlich auch Umgestaltung des Systems gesellschaftlicher Arbeitsteilung.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Henry Nattrass, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, these questions show the European social model in flashing lights. However, the European social model is a mishmash that pleases no one: a bit of free market here and a bit of welfare state there, mixed with a little green posturing. The EU dictates that one size fits all and, judging by the identical wording of these group questions, one size does appear to fit all. However, in the Independence and Democracy Group, we realise that one size will never fit all.

I am free to say that my party, UKIP, can never support the Lisbon Strategy, because it is the failed strategy of a Commission that has no legal right to dictate economic policy to my country. It is for this reason that the EU can never impose a sustainable development strategy on Britain.

There is, however, a PPE-DE one-sizing problem. Last September, David Cameron was quoted in the Daily Telegraph as ‘fighting to end the EU’s damaging social role’ and leaving it to focus on ‘making the single market work properly’. Yet we now have a Tory MEP, Mr Bowis, asking how the EU will enhance its social role in economic policy. No wonder Mr Cameron’s pledge to leave the PPE-DE Group has become such a huge joke. Or, as I always say, ‘EU must be joking’.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome del nuovo PSI. Nella gestione dei nuovi strumenti di sviluppo sarà fondamentale ricercare una coerenza con la strategia di Lisbona prevedendo un planning di breve, medio e lungo periodo per la realizzazione degli obiettivi posti, vale a dire efficienza, efficacia ed economicità, dedicando particolare importanza alla crescita senza dimenticare la tutela ambientale.

Pensiamo che il ruolo delle politiche di sviluppo sostenibile nella dimensione esterna, principalmente verso i paesi in via di sviluppo, sia di vitale importanza, visto che in molti casi è proprio in questi paesi, purtroppo ancora privi di impostazioni economiche alternative, che si riscontra uno sfruttamento indiscriminato delle risorse. Le nuove politiche si devono quindi basare su un valido progetto per lo sviluppo sostenibile, del quale possano usufruire indistintamente tutte le popolazioni mondiali.

Le Istituzioni europee, nell'interesse mondiale, dovranno offrire segnali di una convergenza politica finalmente solidale, mirata alla riduzione dell'indiscriminato sfruttamento delle risorse non rinnovabili, impegnandosi al contempo a valorizzare la ricerca e lo sviluppo delle tecniche ecocompatibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, lors de la révision de la stratégie de Lisbonne, vous aviez décidé de dissocier la stratégie de Lisbonne de la stratégie sur le développement durable, ce qui me paraît être une erreur. Ces deux outils sont plus que complémentaires: ils sont indissociables. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on a l'impression que vous faites de l'idéologie sans actes. Pour des raisons de crédibilité, on ne peut pas clamer que le développement durable est l'un des trois piliers de la stratégie de Lisbonne sans que les passerelles nécessaires ne soient créées. Quant au contenu de la plateforme d'action présentée avec grand retard par la Commission, je dois dire qu'il m'a déçu. Nous attendions plus de substance et davantage de propositions.

Le développement durable aujourd'hui sonne creux. Monsieur le Commissaire, j'anticipe un peu sur notre agenda institutionnel, mais votre programme de travail pour 2007 devra relever ce défi. Je vous demande d'être plus fermes, plus incisifs vis-à-vis du Conseil, plus audacieux. Oui, la Commission doit être audacieuse et courageuse. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Elle se censure en permanence, face à un Conseil paralysé qui ne connait que les bonnes intentions, jamais suivies de faits. À propos de l'énergie, il convient de souligner que le nucléaire n'est plus tabou. Il doit être accompagné des énergies renouvelables. Pour ce qui est des biocarburants, on sait que des États membres, notamment la France et la Suède travaillent, mais sur des systèmes différents. Où est l'harmonisation? On n'avance pas. Où sont donc les propositions concrètes? Elles existent dans les esprits, mais malheureusement, elles ne sortent pas.

Quant au Conseil, j'aurais envie de lui dire de rationaliser les instruments dont l'Union dispose: le processus de Cardiff sur l'intégration des aspects environnementaux dans les autres politiques, la stratégie de Göteborg sur le développement durable, la stratégie de Lisbonne, récemment révisée. Franchement, à la politique de l'instant, privilégions la politique visionnaire, celle qui pense à demain et qui fait du développement durable une clé essentielle pour l'avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – Mr President, my main problem with the Commission’s environmental proposals is that they do not correspond with the objectives of the Sixth Environmental Action Plan.

As far as traffic is concerned, the Sixth EAP stressed the decoupling of transport goals and GDP goals. However, the Commission’s new strategy does not propose legally binding measures and deadlines. It is all very well to speak about wanting fewer private cars and more environmentally friendly public transport, but without legally binding measures these are only empty words. If we want to have less air pollution and more public transport, we have to act.

As the rapporteur on urban environment, I propose legal measures and targets to increase the rate of environmentally friendly transport. I hope that the Commission and the Council will return to the policy of clear targets and measures. Listening to Mrs Grossetête, I also hope that the PPE-DE Group will support my amendments and my report about having binding measures and targets concerning the urban environment and traffic.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die ländliche Entwicklung lenken. Es kommt darauf an, dass wir die ländlichen Räume insgesamt für die Wirtschaftsentwicklung nicht aus dem Auge verlieren. Das bedeutet, dass wir auch in finanzieller Hinsicht dafür Sorge tragen müssen, dass ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Leider ist im Zeitraum 2007 bis 2013 die so genannte zweite Säule für die ländliche Entwicklung gegenüber dem Vorschlag vom Parlament und Kommission um 20 Milliarden gekürzt worden, und das schmälert die Entwicklungsmöglichkeiten. Von daher ist es sicherlich notwendig, dass wir von der fakultativen Modulation von 20 %, das heißt Umschichtung von der ersten in die zweite Säule Gebrauch machen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir bei der internationalen Entwicklung der ländlichen Räume Hilfestellung leisten. Dazu brauchen wir einen Fonds, aus dem international in ähnlicher Weise für Projekte der ländlichen Entwicklung geschöpft werden kann, wie das in Europa der Fall ist. Nur so haben die ländlichen Räume insgesamt eine Chance auf Entwicklung.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – Monsieur le Président, l'idée du développement durable est sympathique. Elle sent bon la Norvège de Mme le Dr Brundtland, qui l'a inventé il y a quarante ans. C'est un concept du bon vieux temps, du club de Rome, de la croissance zéro. C'est la nouvelle version de la vieille idée du pasteur Malthus. Au banquet de l'humanité, il n'y a pas assez de place pour toutes les générations. Il faut donc s'autolimiter, d'autant que les glaces fondent, l'eau monte, l'effet de serre va nous étouffer, le soleil va s'éteindre et les matières premières vont manquer du fait que les Chinois consomment tout.

En fait, la seule chose qui est durable, c'est le sous-développement. Voyez l'Afrique! La seule chose durable, c'est la pauvreté qui est une maladie socialement transmissible de génération en génération. En revanche, tout développement n'est que provisoire. Même l'âge de pierre a pris fin, non pas faute de pierres, mais du fait de l'invention du bronze. Et l'âge du pétrole s'achèvera, non pas faute de pétrole, mais du fait du passage à l'âge de la fusion ou de l'hydrogène. En clair, la coquecigrue du développement durable, c'est l'idée du riche qui explique au pauvre que, pour sauver l'humanité, il faut se priver aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – Herr talman! Herr kommissionsledamot! Hållbar utveckling är något självklart, något som vi alla eftersträvar. Vem skulle kunna vara emot det? Förhållningssätt och strategi har stor betydelse för Europas och världens framtida välstånd när det gäller dessa frågor. De är sammanlänkade snarare än integrerade.

Resolutionen har sitt ursprung i Göteborg för fem år sedan och betonar vissa komponenter i förverkligandet av strategin för hållbar utveckling. Effekten av stark ekonomisk utveckling för möjligheterna att skapa smart teknologi kunde ha betonats mer. Även innovativa miljölösningar kan kräva investeringar för att bli lönsamma. Resolutionen har onödigt mycket administrativ klang och stundtals för lite insikt i affärsvärldens verklighet. Största delen av resolutionen kan tillskyndas, men marknadsperspektivet får inte tappas bort. Jag säger det i egenskap av PPE-DE:s utsedda ansvariga för denna fråga i utskottet för inre marknaden och konsumentskydd.

När resolutionen genomsyrades av sammanslagningen av strategin för hållbar utveckling och Lissabonstrategin hade vi svårt att rösta för den, men nu tycker vi att det finns en acceptabel kompromiss. Vi är inte emot strategin. Tvärtom stöder vi i allra högsta grad en hållbar utveckling inom näringsliv, miljöarbete och samhälle i stort. En sammanslagning av Lissabonstrategin och hållbarhetsstrategin kan vi emellertid inte tillskynda just nu, då Lissabonstrategin redan är i bruk till skillnad från hållbarhetsstrategin. Vi stänger dock inte dörren för alltid. Efter den omarbetning som nu har gjorts tycker vi att resolutionen har fått en ton som vi i stort sett kan ställa oss bakom.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Thomsen (PSE). – Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger! Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at beslutningsforslaget anerkender, at vækst og bæredygtig udvikling ikke er hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger. En bæredygtig vækst er den eneste vækst, vi har råd til. Det er også et stort fremskridt, at beslutningsforslaget udvider bæredygtighed til også at omfatte andre områder end miljø. De miljømæssige og sociale dimensioner bør integreres som ligeværdige temaer i forståelsen af bæredygtighed.

Og i den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at bæredygtig udvikling også indebærer ligestilling mellem kønnene. Kvinder tjener i dag mindre end mænd i hele Europa og er ikke repræsenteret i de beslutningstagende organer i samme omfang som mændene - hverken i det politiske eller i det økonomiske eller i det offentlige liv. En bæredygtig udviklingsstrategi må forholde sig til denne ulighed og til, at sociale problemer ikke rammer mænd og kvinder på samme måde. De fælles mål i såvel Lissabon-strategien som strategien for bæredygtig udvikling kan ikke nås, uden at spørgsmålet om ulighed og en bedre udnyttelse af både mænds og kvinders potentiale tages op.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, nous savons tous que le temps n'est plus aux lamentations sur les conséquences de nos inconséquences. La crise écologique mondiale nous frappe de plein fouet et je ne ferai pas la liste des problèmes qui se posent dans ce contexte.

Nous connaissons bien ici, mieux qu'ailleurs sans doute, l'urgence d'agir et de faire des choix politiques courageux et différents. Et que constatons-nous, car c'est cela qui est important ? Que la Commission et les États membres usent et abusent de la rhétorique sur le développement durable pour justifier, parfois avec cynisme, des politiques non durables, non soutenables. Je prendrai l'exemple de la biodiversité, le fil rouge de notre propre survie, que vous connaissez très bien, Monsieur Pröll.

Alors que nous avons mené une véritable bataille ici en vue d'obtenir des budgets pour la biodiversité dans les perspectives financières, alors que nous avons annoncé que le programme Natura 2000 serait pris en compte par les Fonds structurels, argument utilisé pour ne pas créer une ligne budgétaire nouvelle, pouvez-vous nous dire – et là, je pose la question à la Commission qui n'écoute pas – pourquoi la biodiversité n'a pas été reprise parmi les priorités du FEDER et pourquoi la biodiversité n'a fait l'objet d'aucune dotation budgétaire.

Sachant cela, j'aimerais vraiment savoir qui sabote le développement durable dans ces institutions? Et, s'il y a bien sabotage, quelle confiance pouvons-nous accorder à la stratégie que vous nous présentez?

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). – Tisztelt Elnök Úr! Az előttünk fekvő állásfoglalási indítvány kapcsán engedjék meg, hogy a fenntartható fejlődés és az energiagazdaság kapcsolatáról szóljak néhány szót.

A dokumentum helyesen emeli ki, hogy az energiatermelés és -fogyasztás a fenntarthatóság megvalósulásának egyik kulcstényezője. Igazunk van akkor is, amikor ezen az alapon – ahogyan már annyiszor ezt megelőzően – újra megfogalmazzuk céljainkat az energiahatékonyság növelésével, az üvegházhatású gázok arányának csökkentésével vagy éppen a megújuló energiaforrások támogatásával összefüggésben. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a 2001-ben, Göteborgban elfogadott fenntartható fejlődési stratégia továbbfejlesztése terén jelentős elmaradás mutatkozik. Érdemes tehát elgondolkoznunk, miért van ez így. Meggyőződésem, hogy céljaink elérésének egyik fontos akadálya lehet a hatékony piacgazdasági környezet hiánya. Az állásfoglalási indítvány a nemzeti tapasztalatok cseréjére buzdít, ezért ha megengedik, egy magyarországi példával igazolnám ezt. Magyarországon, ahol a megújuló energiaforrások alkalmazásának mértéke sajnos az egyik legalacsonyabb az Unióban, a szennyező energiatermelő létesítmények hosszú távú működését a piaci logikával ellentétes, monopolisztikus viszonyok és szerződések óvják. Ezen szerződések kiegészülve a kiszámíthatatlan és a piaci logikával ugyancsak ellentétes állami áramátvételi szabályozással, gyakorlatilag ellenhetetlenítik például a szélenergia hasznosítását. Márpedig ameddig ez a gyakorlat él, igen csekély az esélye annak, hogy a fenntartható fejlődésre vonatkozó célkitűzéseink megvalósuljanak.

Hatékony, versenyző és költségtakarékos energiapiac kialakítására van tehát szükségünk, mert enélkül a környezeti szempontból fenntartható társadalom csak vágyálom marad. Csak ha ez valóban megvalósul majd, akkor lesz realitása a göteborgi stratégiának. Ennek reményében támogatom a jelen állásfoglalási indítványt és bízom abban, hogy visszatérhetünk még erre a kérdésre, amikor majd a közös európai energiapolitika kialakításáról tárgyal a Parlament.

 
  
  

VORSITZ: INGO FRIEDRICH
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – Herr talman! Lissabonstrategin följer fel mål. Vi har idag jobblös tillväxt, så det är fel sätt att få fler jobb. Vi jagar också fel mål. Redan vid en inkomst runt 12 000 euro om året minskar sambandet mellan ökad inkomst och ökad lycka. Istället får man ökad stress, ökad miljöförstöring, ökade klyftor och orättvisor. En hållbar utveckling handlar inte bara om miljön, utan miljön och sociala villkor hänger ihop för att vi skall få en hållbar utveckling.

Idag talar alla om hållbar utveckling, och imorgon skall vi rösta om sjunde ramprogrammet som ger 4 miljarder euro till kärnkraftsforskning. Sedan går mer pengar till kolkraftsforskning och annan icke hållbar forskning. Varför blir det så? FN:s klimatpanel har visat att Kyotomålen kan uppnås enbart genom att stoppa subventionerna till fossilbränslen. Åhörare här blir förvånade. Varför fattar vi inte de här besluten? Jo, för att lobbyisterna från storbolagen får sin vilja fram om kortsiktiga tillväxtlösningar som är negativa för hållbar utveckling. Vi måste lyssna mer på våra åhörare och mindre på våra lobbyister, då får vi en hållbar utveckling.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, από τον περασμένο Δεκέμβριο η ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά και άλλα σύγχρονα μέσα δημοσιοποίησης διαπιστώνουν την ταχύτητα των παγκόσμιων αλλαγών και των νέων κινδύνων αλλά και την αντίθετη τάση προς μια διαρκή και ισόρροπη τρισδιάστατη ανάπτυξη που θα συνδέει την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής με την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Mε το να προτείνεται λοιπόν το πλαίσιο των βασικών αρχών της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη κατά τρόπο συμπληρωματικό της στρατηγικής της Λισσαβόνας χωρισμένο σε 6 βασικούς τομείς, γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης της αειφορίας στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόσο με εσωτερική διάσταση όσο και με συνυπολογισμό των εξωτερικών επιπτώσεων των αποφάσεων και των επιλογών για τον παγκόσμιο χώρο.

Σήμερα, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά μας θέλουμε να έχουμε επίδραση στις αποφάσεις των άλλων οργάνων. Δίνουμε μια επιβεβαίωση για την πολιτική και την ανθρωπιστική ευαισθησία μας και για τη συνειδητοποίηση των ευθυνών μας προς τις μελλοντικές γενιές, αφού συνηγορούμε για αποτελεσματική εφαρμογή μιας αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία όλων των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα είναι σαφές. Συγχαίρουμε το ενδιαφέρον της Προεδρίας, ζητούμε όμως ένα πλαίσιο ενιαίο, συνεκτικό και περιεκτικό, που θα συσπειρώνει σε κοινές επιδιώξεις την κοινή γνώμη και όσους χαράσσουν πολιτικές.

Οι γενικού χαρακτήρα στόχοι ελπίζουμε να συμπληρωθούν με συγκεκριμένα μέτρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των δεικτών προόδου, πάντα σε σχέση με την ωφέλεια για τον άνθρωπο ως αδιαμφισβήτητη και μοναδική αξία.

Η οικονομική ευημερία, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, τα οικολογικά αποτελέσματα της ενιαίας διάχυσης των στόχων στις δυνατότητες του φυσικού κόσμου έχουν νόημα μόνο αν υπηρετούν τους σημερινούς και τους αυριανούς πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Pröll, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, Herr Kommissar! Ich gebe am Ende dieser Debatte zusammenfassend noch eine Übersicht über die Punkte und Ziele, die wir versucht haben, mit der Nachhaltigkeitsstrategie während unserer Präsidentschaft zu koordinieren und jetzt auch in den nächsten Tagen einer Entscheidung zuzuführen. Ich möchte mich sehr herzlich für die Anregungen, aber auch für die Ausführungen und die Debatte, die wir hier gemeinsam geführt haben, bedanken.

Wir haben das Ziel gehabt, mit der Nachhaltigkeitsstrategie dieses Thema der nachhaltigen Entwicklung für Europa und damit auch die Vorbildwirkung Europas hoch auf die politische Agenda zu setzen. Wir haben alle Ratsformationen beschäftigt. Wir haben in den letzten Monaten auch sehr intensiv versucht, mit dem Europäischen Parlament die Kernpunkte herauszuarbeiten und nun in einer Strategie vorzuführen. Die vorliegende Strategie ist aus unserer Sicht das Ergebnis einer sehr breit angelegten Diskussion und einer ambitioniert geführten Verhandlung. Sieben Schlüsselherausforderungen mit Zielen und Maßnahmen sind in der Strategie nun klar determiniert, und es wird uns in der Europäischen Union in die Lage versetzen, in internationalen Prozessen unsere Vorreiterrolle einmal mehr klar aufzuzeigen und einzunehmen. Das wichtigste Kapitel ist aber natürlich — das wird auch dem Erfolg der Nachhaltigkeitsstrategie in den nächsten Jahren eine gewisse Messbarkeit bringen — ein starkes und klar strukturiertes Umsetzungskapitel, das Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zur Überprüfung der Umsetzungsfortschritte vorsieht und alle EU-Institutionen und politischen Ebenen klar und deutlich anspricht, EU-weit und national, lokal und regional.

Ich sehe auch — und wir sollten das gemeinsam tun — die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union in Ergänzung zur Lissabon-Strategie. Beide Strategien streben mit unterschiedlichen Schwerpunkten und zeitlicher Ausrichtung eine nachhaltige Entwicklung an. Wir wollen auch zeigen, dass eine hohe Lebens- und Umweltqualität und ein hoher sozialer Zusammenhalt wichtige Faktoren für die langfristige Gewährleistung von Wettbewerbsfähigkeit sind. Nachhaltigkeitsentwicklung ist ein zentraler Innovationsfaktor, der Chancen und Potenziale für intelligentes Wachstum und bessere Arbeitsplätze eröffnet.

Nachhaltige Entwicklung ist eine vertraglich verankerte, übergeordnete Zielsetzung für alle europäischen Politiken. Sie stellt uns jedoch vor allem institutionell vor ganz große Herausforderungen. Es gibt auf EU-Ebene noch keine geeigneten Strukturen, um dieses horizontale Thema auch entsprechend in den Gremien zu diskutieren oder Meinungen aus verschiedenen Gremien besser zu koordinieren. Für die Verhandlungen der EU-Nachhaltigkeitsstrategie haben wir ja mit der Gruppe „Freunde der Präsidentschaft“ schlussendlich eine Ad-hoc-Lösung zu finden versucht. Auf Ratsebene werden wir bis zum ersten review der Strategie mögliche Optionen für geeignete Mechanismen zur Nachhaltigkeit erarbeiten. Diese institutionelle Frage betrifft alle EU-Institutionen gleichermaßen, und ich würde durchaus gerne einen über den Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie hinausgehenden interinstitutionellen Dialog anregen. Wir sehen sozusagen die Nachhaltigkeitsstrategie nicht als Ende der Nachhaltigkeitsdebatte in Europa, sondern als wichtigen Startpunkt in Begleitung der Lissabon-Strategie für eine nachhaltige Entwicklung in Europa.

Ich danke noch einmal für die sehr konstruktive Zusammenarbeit, nicht nur — das sage ich auch fast am Ende der österreichischen Präsidentschaft in der Europäischen Union — im Bereich der Nachhaltigkeit, sondern für die konstruktive Zusammenarbeit insgesamt zwischen dem Europäischen Parlament und der Präsidentschaft. Es war für mich persönlich in meinen Zuständigkeitsbereichen immer eine sehr fruchtbringende, erfolgreiche Diskussion.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Mr President, I wish to thank everyone for this very interesting debate. The debate shows that this subject is a central issue for Europe and that it is a priority which the Commission believes can contribute towards improving the quality of life and preserving resources, especially for the benefit of future generations. It goes towards improving the economic, social and environmental dimensions of our way of life.

The Commission’s proposal has emphasised and given added relevance to the underpinning principles of our sustainable development policy. Moreover, we have given ourselves clear objectives with correlative actions to reach these targets. Concerning the need to be more ambitious, and the call for new targets, I need to underline that the essential thing is to produce results. Investing in new targets may not be too difficult. However, it is much harder to get people to make and accept the changes needed to achieve those targets.

We are meeting our existing targets, but the real challenge is to ensure that we do so. We are therefore proposing a new approach aimed at making the difficult changes across society that are needed for sustainable development. Having said that, I agree that setting new targets is also important. However, any new targets need to be established through a proper process involving impact assessments and full stakeholder consultation, so that we have the acceptance and the commitment of those who need to work in order to achieve those targets.

I would also like to say something about the integrated approach frequently mentioned during the course of this debate. Sustainable development is about a coherent approach to policy-making. It requires an integrated approach, and in practice this means the Lisbon Strategy working hand-in-hand with the sustainable development strategy – two strategies working in parallel and in coordination towards the overarching objective of sustainable development.

The Commission disagrees with the idea of merging the two strategies, but agrees they should be used in parallel towards achieving the overall goal of sustainable development and that they should be complementary, both in scope and in terms of governance. The Commission agrees that they can go hand-in-hand, though this does not mean that they have to be integrated. This can be achieved through sound and effective complementarity between the two, and that is what the Commission’s communication seeks to achieve.

Concerning governance and monitoring, improving the governance of the European Union’s sustainable development strategy is key to pushing forward progress. That is why the proposal for the review of the strategy proposes a new improved governance process. The Commission will report on progress every two years. Let me assure you that in doing so it will draw on the full range of sustainable development indicators.

Eurostat has made good progress in developing indicators and this work will continue. The aim is not to name and shame, but to assess where we are, how much more we need to do, and in which areas, in order to enable us to determine where we need to act and to allow clear communication to electors and stakeholders on where we need to change and on our approach to this.

Concerning the international dimension, sustainable development requires a global approach. The European Union should maintain its position as a world leader in sustainable development through its action at home and by addressing the effect of this. It must also engage with others to achieve the commitments made at Johannesburg and the Millennium Development Goals in order, as has been said, to allow developing economies to leapfrog, to avoid old-fashioned unsustainable patterns of development and to use clean and innovative technologies. This is essential, for example, in the drive to limit climate change. It is also why the global dimension is an integral part of the reviewed European Union’s sustainable development strategy and why that strategy advocates an integrated approach to development and external policies.

In conclusion, the Commission hopes that the interaction between us in this area can continue and intensify in the months ahead.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Zum Abschluss der Aussprache wurden gemäß Artikel 108 Absatz 5 der Geschäftsordnung ein Entschließungsantrag(1) eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag um 11.00 Uhr statt.

 
  

(1)Siehe Protokoll.

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums