Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2517(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0335/2006

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2006 - 9.9
CRE 15/06/2006 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0272

Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

– Έκθεση: Morillon (A6-0169/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να βοηθηθούν όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα και να έχουν τη δυνατότητα να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους πιο ομαλά και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην άμεση διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Με αυτό το κείμενο απλουστεύεται σε μεγάλο βαθμό η νομοθεσία και εξαλείφεται η περιττή γραφειοκρατία.

Είμαι σίγουρος ότι τα κράτη μέλη θα επικροτήσουν επίσης αυτή την πρόταση, καθώς θα μειώσει σημαντικά τον φόρτο εργασίας τους.

Στην πρόταση αυτή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι όλες οι χώρες οι οποίες διαθέτουν δραστήρια αλιευτική βιομηχανία έχουν διαφορετικές δομές και συνεπώς διαφορετικές ανάγκες. Θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τη συντονισμένη αντιπαραβολή δεδομένων, και επιπλέον τα δεδομένα αυτά θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή για μια ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος, σε συνδυασμό με την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των εθνικών αρχών, αυξάνοντας έτσι τη χρησιμότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα των δεδομένων.

 
  
  

– Έκθεση: Buzek (A6-0202/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Κυρίες και κύριοι, είμαι βαθιά απογοητευμένη από τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήματα ηθικής. Συγκεκριμένα, διαφωνώ με τη χρηματοδότηση της έρευνας με τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων για αναπαραγωγικούς σκοπούς – αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται σε ορισμένα κράτη μέλη και αντιβαίνει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας από τη σύλληψη ως τον θάνατο. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Buzek για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, διότι έχω επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον της Ευρώπης και για την προσπάθειά της να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο.

Θεωρώ το πρόγραμμα αυτό ένα είδος οδηγού για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Με κάνει να ελπίζω ότι οι πιστώσεις για την Ε[amp]Α θα βοηθήσουν την Ευρώπη να διατηρήσει το ερευνητικό επιστημονικό δυναμικό της και ότι θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη σχεδίων υψηλής ποιότητας που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη χώρα μου ως παράδειγμα. Η Σλοβακία στηρίζεται στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, μεταξύ άλλων, για να ολοκληρώσει την κατασκευή και ανάπτυξη ενός Κυκλοτρονικού Θεραπευτικού Κέντρου. Το κέντρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου με εις βάθος ακτινοβολία με πρωτόνια, η οποία τυγχάνει να είναι πολύ λιγότερο επιθετική από τη συμβατική ακτινοθεραπεία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 40 000 ασθενείς έχουν θεραπευτεί με τη χρήση αυτής της ιδιαίτερα αποτελεσματικής, προηγμένης θεραπευτικής τεχνικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους ευρωπαίους πολίτες και τους ερευνητές για την έγκριση της έκθεσης Buzek σχετικά με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Πιστεύω ότι προσφέρει ελπίδα σε όλους όσοι πιστεύουν στη βασική έρευνα, με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, και στην πιο προηγμένη πρωτοπόρα έρευνα, παρά όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται.

Πιστεύω επίσης ότι προσφέρει υποστήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επίσης ελπίδα σε όλους όσους εξαρτώνται από την έρευνα στον τομέα της υγείας, κάτι στο οποίο έχει δοθεί μεγάλη έμφαση και για το οποίο έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός σε αυτό το πρόγραμμα, και επιπλέον με την υποστήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων.

Πιστεύω ότι είμαστε σε μια ελπιδοφόρα κατάσταση. Πρέπει τώρα να ενθαρρύνουμε τους ερευνητές να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να παροτρύνουμε τα πανεπιστήμια και τις περιφέρειες να συμμετάσχουν σε αυτό το κοινό έργο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού προς όφελος όλων.

Επιπλέον, είναι ένα πολύ πιο ευέλικτο και ανοιχτό πρόγραμμα από τα προηγούμενα και έχει συμπεριλάβει με ενθουσιασμό τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορική κληρονομιά και άλλες πτυχές του πολιτισμού. Συγχαρητήρια σε όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Lapo Pistelli (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο συγκέντρωσε τη ευρεία –σχεδόν ομόφωνη– συναίνεση του Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρώπη καταβάλλει μια σημαντική οικονομική προσπάθεια εφαρμόζοντας τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Οι συνάδελφοί μου θα παρατήρησαν την ευρεία συζήτηση που ήγειρε το άρθρο 6 σχετικά με τα ζητήματα βιοηθικής και ότι η συμβιβαστική τροπολογία που παρουσίασε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έγινε δεκτή με τη σημαντική, αλλά ασφαλώς όχι συντριπτική πλειοψηφία λίγο περισσότερων από 40 ψήφων. Παράλληλα, αυστηρότερες τροπολογίες επί του ζητήματος αυτού, όπως, για παράδειγμα, η τροπολογία που παρουσίασε η κ. Niebler σχετικά με τα βλαστικά κύτταρα, οι οποίες θεωρήθηκαν πιο λογικές από ορισμένους από εμάς, απορρίφθηκαν για λιγότερες από 20 ψήφους.

Η ιταλική αντιπροσωπεία του κόμματος της Μαργαρίτας υποστήριξε αυτές τις τροπολογίες. Με αυτή την αιτιολόγηση ψήφου, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η έντονη συζήτηση που ήγειρε ένα ζήτημα που, στην πραγματικότητα, αφορά λιγότερο από το 1% των πόρων θα έπρεπε να παροτρύνει το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν την αρχή της πρόληψης, ούτως ώστε να μην υποτιμήσουμε τον αντίκτυπο αυτού του ζητήματος στην κοινή γνώμη, την οποία επικαλούμεθα όταν ζητάμε συναίνεση για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται ότι τα μέλη του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας υποστηρίζουν τη σαφή θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο θέμα της Euratom και η ψήφος τους συμφωνεί με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Αυστρία. Λυπάμαι διότι απορρίφθηκε η πρόταση της κ. Niebler για τα ηθικά ζητήματα. Η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας δηλώνει τη σαφή αντίθεσή της προς την καταστροφική εμβρυακή έρευνα.

 
  
  

– Έκθεση: Buzek (A6-0203/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το πυρηνικό λόμπυ επιχειρεί να αποσπάσει κι άλλα δισεκατομμύρια για έργα που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια με υποσχέσεις –που δεν μπορούν να τηρηθούν– για μια καθαρή, ασφαλή και φιλική για το περιβάλλον ενεργειακή λύση, αποσιωπώντας το πραγματικό κόστος.

Οι προϋπολογισμοί για την πυρηνική έρευνα είναι 7-8 φορές μεγαλύτεροι από τα ποσά που δαπανώνται για ανανεώσιμες ενέργειες και πηγές ενέργειας. Αν συμπεριλαμβάνονταν οι πραγματικές δαπάνες –για παράδειγμα οι δαπάνες για την τελική εναπόθεση των πυρηνικών αποβλήτων και τα πρόσθετα έξοδα εξαιτίας ενδεχόμενης ραδιενεργής μόλυνσης– θα φαινόταν ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά και ασύμφορη.

Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να διατεθούν νέοι πόροι για την πυρηνική ενέργεια, αλλά να δοθούν τα χρήματα αυτά για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ως σταθερός πολέμιος της πυρηνικής τεχνολογίας και της παραγωγής ενέργειας με αυτήν, φυσικά καταψήφισα τελικά την έκθεση Buzek. Ήθελα να καταψηφίσω και την τροπολογία 24, είχα όμως την εντύπωση ότι δεν λειτουργούσε το σχετικό μηχάνημα. Γι’ αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι καταψήφισα την τροπολογία 24.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), γραπτώς. – (EN) Στήριξα με την ψήφο μου τις τροπολογίες 354 και 352, προκειμένου να εμποδιστεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν στην κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων. Η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής αποδυναμώνει τις ασφαλιστικές δικλείδες της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέποντας τη χρηματοδότηση ερευνών στις οποίες χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα υπεράριθμα έμβρυα, ενώ δεν απαγορεύει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που θα ήταν αντίθετες προς τη σύμβαση του Οβιέδο (ήτοι κλωνοποίηση για ερευνητικούς σκοπούς και παρέμβαση στη βλαστική σειρά). Είμαι επίσης θερμός υποστηρικτής της άποψης ότι τα εθνικά πρότυπα και η εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να αγνοούνται ή να αποδυναμώνονται από τις δραστηριότητες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση είναι καταστροφική. Το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή ηθικά όρια ως προς την πολιτική για την έρευνα. Η μικρή διαφορά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας δίνει ωστόσο ελπίδες ότι αυτό θα μπορέσει να διορθωθεί στο Συμβούλιο και στη δεύτερη ανάγνωση.

Το γεγονός ότι το Σώμα δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να υποστηρίξει ηθικά ακέραιες και πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις είναι δείγμα ανεπάρκειας. Είναι απαράδεκτο να υποβαθμίζονται τα ανθρώπινα έμβρυα σε πρώτες ύλες. Υπάρχει κίνδυνος εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ζωής και εκμετάλλευσης των γυναικών ως δοτριών ωαρίων. Επιπροσθέτως, η χρηματοδότηση της έρευνας εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ΕΕ εφόσον υποτάσσονται τόσο απροκάλυπτα στα οικονομικά συμφέροντα αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θα ήταν σκανδαλώδες να συνεχίσουμε να περιμένουμε από τους γερμανούς φορολογούμενους να χρηματοδοτούν σχέδια που απαγορεύει ο γερμανικός νόμος. Ήδη στο τρέχον 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα χρηματοδοτούνται έξι σχέδια που δεν είναι συμβατά με τη γερμανική νομοθεσία, παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν θα συμβεί αυτό.

Τώρα είναι η σειρά του Συμβουλίου να διορθώσει αυτήν την αμφίβολη ηθική κατάσταση. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας πρέπει να διασαφηνίσει ότι η συγχρηματοδότηση της ενίσχυσης για τέτοιου είδους έρευνες, που είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμες από ηθική άποψη και δεν συμφωνούν με το νομικό καθεστώς της Γερμανίας, βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας και είναι εξαιρετικά προβληματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω την έκκληση που απευθύνεται μέσω της έκθεσης Buzek για τη συνέχιση του προγράμματος INTAS και για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του από τα ειδικά προγράμματα «Συνεργασία», «Άνθρωποι» και «Ικανότητες». Το πρόγραμμα INTAS είναι το μόνο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και είναι αφιερωμένο στην επιστημονική συνεργασία με τα ΝΑΚ, ενώ σε αυτό μετέχει επίσης η επιστημονική κοινότητα της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρέπει, συνεπώς, να συνεχιστεί.

Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η λειτουργία των δικτύων έρευνας και κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά την ευέλικτη υποστήριξη που έχουν παράσχει, στο πλαίσιο του πέμπτου και έκτου προγράμματος πλαισίου, σε έναν θετικό συνδυασμό «νέων ερευνητών» και «έμπειρων ερευνητών». Οι νέοι ερευνητές ωφελούνται σημαντικά από την πρακτική στήριξη και τις συμβουλές που τους παρέχουν οι πιο έμπειροι ερευνητές. Άλλωστε, η κινητικότητα ερευνητών τείνει να είναι υψηλή όταν υπάρχει συνδυασμός τέτοιων ερευνητών. Αυτή η προσέγγιση πρέπει επίσης να συνεχιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), γραπτώς. – (FR) Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αναπτύξει την έρευνα και την καινοτομία. Το 2000, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υποσχέθηκαν να προωθήσουν μιαν Ευρώπη βασισμένη στη γνώση και να διαθέσουν για αυτόν τον σκοπό, από το 2010, το 3% του ΑΕΕ.

Η έκθεση του κ. Buzek –την οποία ψήφισα την Πέμπτη– τονίζει τους στόχους και τις προκλήσεις του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Ξεχωρίζω ειδικότερα δύο κεφάλαια, που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη: τις περιφέρειες της γνώσης και την υποστήριξη των ΜΜΕ. Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα έρευνας των περιφερειών της Ένωσης μέσω της ενθάρρυνσης των περιφερειακών συνεργασιών έρευνας που συνδέουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έκθεση προτείνει επίσης την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ, μέσω της ενθάρρυνσής τους να ενταχθούν σε δίκτυα και μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Η έκθεση στοχεύει έτσι να αναγάγει την έρευνα σε πραγματικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, παρότι είναι λυπηρό το ότι οι πόροι που διατίθενται στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή φιλοδοξία έχουν μειωθεί λόγω της φθίνουσας πορείας που ακολουθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Buzek για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013). Πιστεύω ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα για την αλλαγή του κλίματος και τον αντίκτυπό της στις φυσικές καταστροφές και για ενεργειακές πηγές διαφορετικές από τα ορυκτά καύσιμα.

Πιστεύω ότι η έρευνα για τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα –ένας ιδιαίτερα ελπιδοφόρος τομέας έρευνας που έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ– πρέπει να χρηματοδοτηθεί από αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο μετά από αυστηρή αξιολόγηση κατά περίπτωση που θα διενεργήσουν οι επιτροπές δεοντολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας, αυξημένων προσόντων και αυξημένης προστιθέμενης αξίας. Αυτές θα δημιουργηθούν από υψηλά επίπεδα έρευνας και αναπτυξιακών δαπανών κοντά στην αγορά. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι καλύτεροι αλλά παραμένουν ανεπαρκείς, ιδίως ενόψει της απίστευτης σπατάλης της ΚΓΠ, στο πλαίσιο της οποίας οι αγελάδες της Ευρώπης ζουν με περισσότερα χρήματα –με δύο δολάρια την ημέρα– από ό,τι 700 εκατομμύρια Κινέζοι.

Επικροτώ επίσης την υπερψήφιση της τροπολογίας 66 της επιτροπής, η οποία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της έρευνας επί των βλαστικών κυττάρων όταν εγκρίνεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών και υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους. Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους των οποίων οι ζωές θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν χάρη στην έρευνα επί των βλαστικών κυττάρων. Δεν επιθυμώ ούτε να τους στερήσω τα πολιτικά οφέλη ούτε να συμβάλω στη μεταφορά της έρευνας από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι το έγγραφο αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα αυτής της νομοθετικής περιόδου, καθώς αντιμετωπίζει το θεμελιώδες ζήτημα της χρηματοδότησης των ερευνητικών σχεδίων που αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη σε μια σειρά διαφορετικών τομέων δραστηριότητας.

Στο τμήμα που αφορά την αλιεία, χαιρετίζω θερμά τις τροπολογίες που αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης ανεξαρτησίας στην προσέγγιση του κλάδου. Δεδομένης της κρίσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος, οι τροπολογίες αυτές συνιστούν ένα θετικό βήμα.

Μόνο με περισσότερη και καλύτερη τεχνολογία θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα στον αλιευτικό τομέα της Ευρώπης.

Θα ήθελα να εκφράσω τη σαφή υποστήριξή μου στη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας για την αλιεία, τη βιώσιμη εκμετάλλευση των ωκεανών στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, και για όλα τα άλλα μέτρα που περιέχονται στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Για προφανείς λόγους δεοντολογίας, η ανθρώπινη κλωνοποίηση πρέπει να απαγορευτεί πλήρως. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πλανώνται αμφιβολίες σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτό δυστυχώς κάνει το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο και ορισμένες τροπολογίες που μας προτάθηκαν σήμερα, καθώς απλώς εξαιρούν από την κοινοτική χρηματοδότηση την κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς χωρίς να εξαιρούν την κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτή η ημι-νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη. Βασίζεται στην ιδέα ότι το ανθρώπινο ον, εάν δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, μπορεί να θεωρηθεί ως απλό υλικό, και αυτό είναι απαράδεκτο.

Επιπλέον, αυτό το πρόγραμμα προβλέπει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνών σε βλαστικά κύτταρα εμβρύων. Γνωρίζω, αν και δεν το εγκρίνω, το ότι ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επιτρέπουν. Δεν πρέπει, στο πλαίσιο ψηφοφορίας σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας, να κρίνουμε τη νομοθεσία κρατών μελών. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιβάλλεται στις χώρες που απαγορεύουν αυτές τις πρακτικές η χρηματοδότησή τους μέσω κοινοτικών κονδυλίων, και αυτό το είδος της έρευνας δεν θα πρέπει επομένως να επωφελείται των πόρων του Έβδομου ΠΠΕΤΑ.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ψηφίσαμε κατά των διατάξεων αυτών, επιφυλάσσοντας την έγκρισή μας για άλλα ερευνητικά προγράμματα έρευνας που αναφέρονται στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Όταν υιοθετούμε θέσεις επί διαφόρων ζητημάτων, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε αν τα θέματα αυτά θα πρέπει πραγματικά να αποφασίζονται σε επίπεδο ΕΕ, παρά να πράττουμε όπως κάναμε σε αυτή την περίπτωση και να μελετάμε πώς η ΕΕ μπορεί να φέρει εις πέρας την έρευνα που ένας συγκεκριμένος φορέας θέλει να δει να πραγματοποιείται.

Δεν διατίθενται πλέον χρήματα για την έρευνα επειδή απλά τα κράτη μέλη στέλνουν τα χρήματα αυτά μέσω των αρχών της ΕΕ. Αυτό που υπάρχει, ωστόσο, είναι περισσότερη γραφειοκρατία και αυξημένα κόστη. Ο θεσμικός ανταγωνισμός μεταξύ χωρών προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις οδηγεί σε ταχύτερη πρόοδο από ό,τι ο κεντρικός έλεγχος σε υψηλότερα επίπεδα.

Το ερώτημα που θα έπρεπε, αντιθέτως, να τεθεί είναι τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για την έρευνα στην Ευρώπη που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κάνουν μόνα τους επιτυχώς. Θεωρητικά, η ανάμειξη της ΕΕ μπορεί να είναι περιορισμένη σε τομείς όπως τα ερευνητικά δίκτυα, η ελευθερία κυκλοφορίας για τους ερευνητές στο εσωτερικό της ΕΕ και η έρευνα μεγάλης κλίμακας σε τομείς όπως η ενέργεια που προέρχεται από τη σύντηξη. Σε αυτού του είδους τους τομείς πρέπει να περιοριστεί η ερευνητική πολιτική της ΕΕ σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Συνεπώς, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την έρευνα με εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα σε κοινοτικό επίπεδο εφόσον μπορεί να σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα εξαναγκαστούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση έρευνας που έρχεται σε αντίθεση με τους εθνικούς νόμους σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι είμαστε θερμοί υποστηρικτές των νόμων και των κανόνων που εφαρμόζονται στη Σουηδία σε αυτόν τον τύπο έρευνας.

Επειδή είναι προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας προβληματισμός σχετικά με την επικουρικότητα, η Λίστα του Ιουνίου ψήφισε κατά του συνόλου της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπάρχει μια αντίφαση στη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 από την άποψη ενός μέρους της ρητορείας που το περιβάλει και του επιπέδου χρηματοδότησής του. Αν και η ΕΕ εμφανίζεται ως μια κοινωνία στραμμένη προς τη «γνώση, την έρευνα και την τεχνολογία», υπήρξε στην πραγματικότητα μια μείωση περίπου 21 εκατ. ευρώ στη δημοσιονομική χρηματοδότηση της ΕΕ για την υλοποίηση αυτών των στόχων σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτού του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, έγιναν προσπάθειες να θεωρηθεί η έρευνα ως άλλο ένα «προϊόν» προς διάθεση στην αγορά, και μάλιστα ένα ιδιαίτερα επικερδές προϊόν. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο αυτού του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου είμαστε αντιμέτωποι με μια προσπάθεια εμπορευματοποίησης της έρευνας που αποβαίνει εις βάρος της δημόσιας έρευνας.

Αν και υπάρχουν θετικά σημεία στην πρόταση που έχουμε ενώπιον μας σήμερα, πιστεύουμε ότι οι προτεραιότητες ενός τέτοιου σημαντικού μέσου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τη δημόσια έρευνα στον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό, τον εκπαιδευτικό και τον υγειονομικό τομέα. Είμαστε, ως εκ τούτου, πολύ απογοητευμένοι με την απόρριψη μιας σειράς προτάσεων σχετικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, και με τη χρήση των ΤΠΕ για τη αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική και οικονομική ένταξη.

Συνεπώς, ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Διαφωνώ απολύτως με την έρευνα επί των ανθρωπίνων εμβρύων. Υπερψήφισα τις τροπολογίες Gargani/Záborská, οι οποίες όμως καταψηφίστηκαν. Θεωρώντας ότι είναι εν τέλει προτιμότερες, υπερψήφισα τότε τις τροπολογίες της κ. Niebler, ακολουθώντας τις συστάσεις του κ. Gargani (και σημαντικών χριστιανικών οργανώσεων). Το έπραξα πιστεύοντας ότι έτσι η έρευνα επί βλαστικών κυττάρων θα περιοριζόταν σε βλαστικά κύτταρα τα οποία έχουν εξαχθεί από ανθρώπινα έμβρυα (ήτοι τα έμβρυα έχουν ήδη καταστραφεί) πριν από την 31.12.2003 και ότι δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα ανθρώπινα έμβρυα προκειμένου στη συνέχεια να καταστραφούν για ερευνητικούς σκοπούς.

Το έπραξα ειδικότερα επειδή οι άλλες δύο τροπολογίες (της αρμόδιας επιτροπής και του κ. Purvis) θα ετίθεντο στη συνέχεια σε ψηφοφορία και φαινόταν πιθανό στο στάδιο αυτό ότι θα εγκρίνονταν. Αυτή είναι, κατ’ εμέ, η πιο απαράδεκτη θέση. Καθώς τόσο η τροπολογία Gargani όσο και η τροπολογία Niebler καταψηφίστηκαν, η επόμενη τροπολογία (της επιτροπής) υπερψηφίστηκε, όπως φοβόμουν. Ψήφισα κατά. Δεν αισθάνομαι άνετα ψηφίζοντας υπέρ της τροπολογίας της κ. Niebler, αλλά πρόκειται για πιο ηθική θέση από τη δημιουργία νέων εμβρύων για καταστροφή. Το να σκοτώνεις κάποιον για να πάρεις το ήπαρ του για έρευνα είναι φόνος. Το να παίρνεις το ήπαρ κάποιου που είναι ήδη νεκρός για έρευνα είναι κάτι άλλο, παρότι εξακολουθεί να εγείρει τεράστια ζητήματα ηθικής/δεοντολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ θεσπίζεται για πρώτη φορά σε ξεχωριστό τίτλο του προϋπολογισμού η έρευνα για την ασφάλεια και την άμυνα. Από το 2007, η ΕΕ θα προβεί σε μεγάλες επενδύσεις σε αυτούς τους προβληματικούς ερευνητικούς τομείς. Η κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού για την έρευνα θα εξακολουθήσει να εξαρτάται ε μέρει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Αμυντικές βιομηχανίες όπως οι EADS και BAE Systems θα μπορούν να επεμβαίνουν αποφασιστικά στον τρόπο χρησιμοποίησης των πόρων.

Από τη μια, η έρευνα για την άμυνα έχει ως στόχο την καθιέρωση της οπλικής τεχνολογίας ως κορυφαίας τεχνολογίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Από την άλλη, με τις μαζικές επενδύσεις στην έρευνα για την άμυνα υλοποιείται άλλο ένα ορόσημο για τη σύσταση της δύναμης ταχείας αντίδρασης και των μάχιμων μονάδων της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, η έρευνα του διαστήματος παίρνει στρατιωτική κατεύθυνση. Έτσι, θα χρηματοδοτηθεί το GMES (Global Monitoring for Environment and Security), που υποτίθεται πως είχε συσταθεί για να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να διατηρήσει τον στρατηγικό της ρόλο.

Η ιστορία μάς διδάσκει πως η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η συνεπαγόμενη χρηματοδότηση της έρευνας για την άμυνα δείχνουν πάντοτε ότι επίκεινται περαιτέρω πόλεμοι και συγκρούσεις. Ενάντια σε όλες τις διαβεβαιώσεις για όπλα με χειρουργική ακρίβεια, ο αριθμός των θυμάτων πολέμου και, κυρίως, των θυμάτων μεταξύ των αμάχων, πάντα αυξάνεται ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη των όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το πρόγραμμα πλαίσιο της Κοινότητας για την έρευνα και την ανάπτυξη έχει επείγουσα σημασία καθώς είναι ένα από τα προγράμματα με την υψηλότερη χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Το εν λόγω πρόγραμμα πλαίσιο, που διαιρείται σε τέσσερα ειδικά προγράμματα –Συνεργασία, Άνθρωποι, Ιδέες και Ικανότητες– θα χρησιμεύσει στην τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Από αυτά τα ειδικά προγράμματα, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συνιστώσα «Ικανότητες», η οποία θα απολαύσει του υψηλότερου προϋπολογισμού και που σχεδιάζει να εμπλέξει τη βιομηχανία στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην προώθηση της συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Η έκθεση δίδει επίσης τη δέουσα σημασία στις ΜΜΕ, η συμμετοχή των οποίων διευκολύνεται σε αυτό το νέο πρόγραμμα πλαίσιο από τον δευτερεύοντα ρόλο που επιφυλάσσεται στις τεχνολογικές πλατφόρμες.

Τέλος, η σημασία του εν λόγω προγράμματος στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης έρχεται στο προσκήνιο, στον βαθμό που προβλέπει την ανάμιξη με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και αναφέρεται στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη κατά τη χορήγηση χρηματοδότησης οι περιοχές του στόχου «Σύγκλιση», ο οποίος καλύπτει σχεδόν όλη την πορτογαλική επικράτεια. Προβλέπει επίσης τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων υποδομών.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα τις τροπολογίες 352, 353, 354, 355, 356, 357 των Gargani, Záborská κ.ά. επειδή δεν επιτρέπουν τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδότησης για έρευνα επί βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από ανθρώπινα έμβρυα, αφήνοντας στα κράτη μέλη την ευθύνη για τη χρηματοδότηση τέτοιων ερευνών από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς, εφόσον το αποφασίσουν. Στις τροπολογίες αυτές αναγνωρίζεται ότι η προμήθεια εμβρύων και η χρησιμοποίησή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες είναι ηθικά αμφιλεγόμενες και συνδέονται με δραστηριότητες εκμετάλλευσης, καθώς και ότι, προκειμένου να τηρείται πλήρως η αρχή της επικουρικότητας, δεν πρέπει να διατίθενται κοινοτικά κονδύλια για έρευνα η οποία είναι παράνομη σε διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, στις τροπολογίες αυτές ενθαρρύνεται η έρευνα επί βλαστικών κυττάρων σε άλλους τομείς, όπως το ενήλικο αίμα και το αίμα των ομφαλικών αγγείων, οι οποίοι προσφέρουν θετικές προοπτικές και δεν είναι αμφιλεγόμενοι. Αυτές οι τροπολογίες έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Όταν δεν υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες Gargani, υπερψήφισα τις τροπολογίες 319 και 358 της κ. Niebler κ.ά., επιδιώκοντας τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων. Οι τροπολογίες αυτές επιτρέπουν την παροχή κοινοτικής χρηματοδότησης για την ανήθικη χρήση υπαρχουσών σειρών εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων που δημιουργήθηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2003. Πρόκειται για μια συμβιβαστική τροπολογία. Είναι μια απόπειρα μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων, καθόσον καταργεί το κίνητρο δημιουργίας νέων εμβρύων για έρευνα και θα εμπόδιζε οποιαδήποτε πρόοδο προς την κατεύθυνση της κλωνοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Χαίρομαι που ψήφισα υπέρ της ένταξης της έρευνας επί βλαστικών κυττάρων, μεταξύ άλλων, στην έκθεση αυτή. Η επιστημονική έρευνα μπορεί να συνεπάγεται πραγματική πρόοδο στην αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων οι οποίες δεν αντιμετωπίζονταν από συμβατικές επιστημονικές προσεγγίσεις.

Όποιος έχει ζήσει με συγγενείς που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, ελπίζει για πρόοδο στη θεραπεία. Γνωρίζω από προσωπική πείρα με μέλη της οικογένειάς μου ότι αυτή η ψηφοφορία σήμερα μπορεί να αλλάξει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την ΕΕ.

Όσον αφορά μια άλλη πτυχή του θέματος, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη σύνδεσης ορισμένων επιχειρήσεων με τα ερευνητικά προγράμματα. Ακόμη και σήμερα καταβάλλονται πολύ λίγες προσπάθειες ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι επιχειρήσεις – οι σχετικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), γραπτώς. – (FR) Εκτός από την απογοήτευση που προκλήθηκε από τη μείωση των πόρων, η ψηφοφορία αυτής της έκθεσης είναι θεμελιώδους σημασίας και συνώνυμη της ελπίδας για τον κόσμο της έρευνας, καθώς και για όσους υποφέρουν και προσβλέπουν στο να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το είδος έρευνας.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καταγγείλω τον σκοταδισμό ορισμένων συντηρητικών που απορρίπτουν την έρευνα σχετικά με τα έμβρυα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πηγή πολλών ελπίδων. Πράγματι, η έρευνα αιχμής σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα έχει ήδη οδηγήσει σε τεράστια πρόοδο στις γνώσεις μας σχετικά με ασθένειες όπως ο διαβήτης, η νόσος του Πάρκινσον ή το Αλτσχάιμερ. Ευτυχώς, οι τροπολογίες 352, 354, 319, 356, 357 και 358 του κ. Gargani, της κ. Niebler και της κ. Záborská απερρίφθησαν. Είναι ωστόσο πολύ σαφές ότι αυτή η έρευνα στα βλαστικά κύτταρα εμβρύων πρέπει να πραγματοποιείται με πολύ αυστηρούς όρους δεοντολογίας.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ ειδικότερα –εκτός από τον εισηγητή, κ. Buzek– τον συνάδελφό μου και επικεφαλής της σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας του Βελγίου, τον κ. Busquin ο οποίος, διατηρώντας τον δυναμισμό της εντυπωσιακής του δουλειάς ως Ευρωπαίου Επιτρόπου για την έρευνα, συνεχίζει ακούραστα να εργάζεται για την προώθηση της έρευνας στον πυρήνα της κοινοβουλευτικής μας περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτού του νέου ΠΠΕΤΑ καθώς βελτιώνουμε σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής και υιοθετούμε μια πιο φιλόδοξή στάση από το Συμβούλιο.

Με έναν προϋπολογισμό στο ύψος των προσδοκιών μας –άνω των 50 δισ. ευρώ, δηλαδή τριπλάσιο από ό,τι στο παρελθόν– παρέχουμε στους ερευνητές μας επαρκείς πόρους ώστε να παραμείνουν στην Ευρώπη και να προσελκύσουν ερευνητές από τρίτες χώρες.

Με το Έβδομο ΠΠΕΤΑ, και τα τέσσερα ειδικά υποπρογράμματά του, θα καταστεί δυνατή η διάρθρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας γύρω από δέκα κύριους τομείς. Έχω επίσης υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ειδικού τίτλου σχετικά με την ασφάλεια, καθώς πρόκειται για θέμα που εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τους πολίτες μας. Χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι οι τροπολογίες μου σχετικά με την υγεία υιοθετήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και ορισμένα νέα στοιχεία, όπως οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα επιτρέψουν τη σύνδεση επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων, με ερευνητικά κέντρα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Φιλοδοξία μας είναι συνεπώς και το να ενεργοποιήσουμε εκ νέου την καινοτομία στην Ευρώπη και να στηρίξουμε έτσι τις επιχειρήσεις μας και τις θέσεις εργασίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Σέβομαι την εθνική νομοθεσία της χώρας μου, της Σλοβακίας, τη βούληση των ψηφοφόρων μου και την συνείδησή μου. Για αυτούς τους λόγους δεν υποστήριξα το νομοθετικό ψήφισμα.

Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής και της γυναικείας ακεραιότητας είναι ιερός. Είναι ανεύθυνο να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα σχέδια που εκμεταλλεύονται τα ωάρια των γυναικών ή που καταστρέφουν το ανθρώπινο έμβρυο.

Το Πρόγραμμα Πλαίσιο χρηματοδοτεί έρευνες που είναι απαγορευμένες σε αρκετά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας, με χρήματα των σλοβάκων φορολογουμένων. Δεν είναι άραγε ψέμα να προσποιούμαστε ότι η ΕΕ, και κυρίως η Επιτροπή, σέβεται την πολυμορφία και την κυριαρχία των κρατών μελών, όταν είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει παράνομα σχέδια;

Ενώ ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες μας, γιατί να σπαταλήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων για έρευνες χωρίς απτά αποτελέσματα;

Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της οποίας είμαι μέλος, ζήτησαν να παύσει η χρηματοδότηση ή η συγχρηματοδότηση των ερευνών που θεωρούνται παράνομες σε ορισμένα κράτη μέλη ή που συνεπάγονται την καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων, την ανθρώπινη κλωνοποίηση, την εκμετάλλευση γυναικών για τη λήψη των ωαρίων τους, την επεξεργασία των βλαστικών σειρών για σκοπούς ευγονισμού ή ακόμη τη δημιουργία υβριδίων κυττάρων όπως οι χίμαιρες.

 
  
  

– Έκθεση: Costa (A6-0194/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν την αρχή της κοινής προσέγγισης στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, δεν μπορούμε να στηρίξουμε οποιαδήποτε επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, η οποία θα επιδεινώσει το δύσκολο έργο των κρατών μελών σχετικά με τον καθορισμό του πότε απαιτούνται μέτρα υψηλής ασφάλειας στις επικράτειές τους. Ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής αυτού του κανονισμού στην ασφάλεια κατά την πτήση, ούτε την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, τουλάχιστον έως ότου αποδείξει την ικανότητά του να εκτελεί τις υπάρχουσες λειτουργίες ασφαλείας του κατά τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό.

Για τους λόγους αυτούς, οι Συντηρητικοί απείχαν από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούσαν στην προστασία των συμφερόντων των μελών της εκλογικής μου περιφέρειας στο Γιβραλτάρ. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι οι κοινοί κανόνες στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας δεν ισχύουν αυτομάτως στο Γιβραλτάρ λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης της Ισπανίας να αναγνωρίσει το Γιβραλτάρ ως κανονικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή η διαρκής ενόχληση απλώς παγιώνει τις αδιάλλακτες απόψεις στο Γιβραλτάρ. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση θα ήταν πιθανότερο να βρεθεί με καρότα και όχι με μαστίγια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Θα ήθελα με αυτήν την αιτιολόγηση ψήφου να αιτιολογήσω την αποχή μου από την ψηφοφορία για τις τροπολογίες 90 και 91. Δεν θα πρέπει να εγκριθεί καταρχάς η εφαρμογή κανόνων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας για όλους τους αερολιμένες που βρίσκονται στην επικράτεια κρατών μελών, ενώ με μία προσθήκη εξαιρείται από αυτόν τον κανονισμό ο αερολιμένας του Γιβραλτάρ. Πώς μπορούμε να μιλάμε για μία Ένωση όταν ξαφνικά δεν ισχύουν πια για ορισμένες περιφέρειες νόμοι καθολικού κύρους;

Τόσο η Ισπανία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω ότι τέτοιου είδους λογομαχίες δεν θα πρέπει να γίνονται σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε, ειδικότερα, σε βάρος της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης και πρέπει να εφαρμόζει τα δικά της μέτρα και κανόνες για την πρόληψη παράνομων επεμβάσεων στην πολιτική αεροπορία σε όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ για την προστασία όλων των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ θερμά την πρόταση που υποβάλλεται σήμερα για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Πιστεύω ότι έχει έλθει η ώρα, μετά την εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας που αποκομίστηκε από την 11η Σεπτεμβρίου, να παγιωθούν νομικώς βασικές αρχές σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

Πρέπει όλα τα κράτη μέλη να ενεργούν με συντονισμένο τρόπο όσον αφορά τους κοινούς κανόνες για τους ελέγχους ασφαλείας, τις έρευνες, τις επιθεωρήσεις, τα απαγορευμένα είδη και τις περιπολίες ασφαλείας, μεταξύ άλλων.

Στηρίζω τη ρηξικέλευθη στάση της Επιτροπής, η οποία προτείνει κανόνες που θα διέπουν τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Εντούτοις, είμαι περισσότερο επιφυλακτικός ως προς την υποστήριξη τροπολογιών επί της πρότασης αυτής στις οποίες ζητείται η υποχρεωτική χρήση ενόπλου προσωπικού ασφαλείας κατά τις πτήσεις, ή «ιπτάμενων αστυνομικών». Φρονώ ότι είναι σημαντικό να μην δεσμευτούν νομικώς τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ή να δέχονται ένοπλο προσωπικό ασφαλείας κατά τις πτήσεις εγχώριων ή αλλοδαπών αεροσκαφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Σήμερα το πρωί, το Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση Costa όσον αφορά τους κοινούς κανόνες στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των διακοπών και εκατομμύρια επιβάτες ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε αεροπλάνα προς τους προορισμούς των ονείρων τους –περίπου 16 εκατομμύρια ετησίως από το Εθνικό Αεροδρόμιο των Βρυξελλών– θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να τονίσουμε ορισμένους σημαντικούς κανόνες σχετικά με την ασφάλεια κατά την πτήση. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι ίσως δυσανασχετούν επειδή πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, θεωρώ ότι αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Ίσως επηρεαστεί η γενική ροή, αλλά τελικά αυτό θα είναι προς όφελος όλων μας όσον αφορά την ασφάλεια.

Αυτή η έκθεση είναι ένα σύνολο αναθεωρήσεων ενός νόμου του 2002 που εγκρίθηκε μετά από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Κάθε αναφορά στην ασφάλεια πρέπει να εστιάζει στα βασικά πρότυπα που διέπουν τους ελέγχους, την επιθεώρηση, τα απαγορευμένα είδη και τους υπαλλήλους ασφαλείας κατά την πτήση. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, δηλαδή η περισσότερη συνοχή στις πολιτικές που στοχεύουν στην «ασφάλεια μιας στάσης» σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
  

– Έκθεση: Langen (A6-0200/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η Σλοβενία πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ, τα οποία ο ίδιος ο κ. Prodi χαρακτήρισε πρόσφατα ανόητα. Επομένως, η χώρα αυτή μπορεί να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση. Θα είναι μάλιστα η μόνη χώρα της ευρωζώνης που πληροί αυτά τα περιβόητα κριτήρια.

Η αποχή μας σχετικά με το θέμα αυτό δεν συνεπάγεται απόρριψη του σλοβενικού αιτήματος. Δεν θα ψηφίσουμε κατά του αιτήματος της Σλοβενίας, εάν αυτό επιθυμεί πραγματικά η χώρα, και κυρίως ο λαός της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την είσοδο μιας νέας χώρας στην λιγότερο δυναμική οικονομική ζώνη του κόσμου, η οποία έχει μια νομισματική πολιτική που καταστρέφει την ήδη αδύναμη ανάπτυξή μας, και μια πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών που είναι επιζήμια λόγω της ανυπαρξίας της.

Η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι καλή ιδέα. Εμείς οι Γάλλοι το γνωρίζουμε. Η Γαλλία το έκανε και πληρώνει το βαρύ τίμημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής. Οι Σλοβένοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να αποφασίσουν, κατά προτίμηση μέσω ενός δημοψηφίσματος, αν θέλουν να συμμετάσχει η χώρα τους στην ΟΝΕ.

Δεν πιστεύουμε ότι η Σουηδία πρέπει να συμμετάσχει σε αυτήν. Ούτε συστήνουμε σε άλλες χώρες να το πράξουν. Ωστόσο, εναπόκειται, όπως προείπα, στον λαό κάθε χώρας να αποφασίσει για αυτό το ζήτημα.

 
  
  

Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (B6-0340/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη στάση που τήρησα κατά την ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την Τυνησία, θέλω να δηλώσω ότι ψήφισα από αφοσίωση στο κόμμα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, με την έννοια ότι, όταν εγκρίνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια σειρά ψηφισμάτων τα οποία στρέφονται εναντίον μιας συγκεκριμένης χώρας, πρέπει ίσως είτε να μετριαστεί η συχνότητα των ψηφισμάτων και η οξύτητα της καταδίκης είτε να εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιούνται και για άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Όσον αφορά αυτή την πρόταση ψηφίσματος, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ απείχε, διότι πιστεύει ότι το ψήφισμα είναι περιττό, και ότι δεν μεταχειρίζεται δίκαια την Τυνησία.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι η τέταρτη φορά σε διάστημα λίγων μηνών που απομονώνουμε την περίπτωση της Τυνησίας, ενώ υπάρχουν αρκετές άλλες χώρες όπου η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη και σχετικά με τις οποίες δεν έχουμε πει τίποτα. Συνεπώς, απείχαμε διότι ενώ συμφωνούμε ότι η Τυνησία πρέπει να κάνει ακόμη πολλά προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση τις επιδόσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πιστεύουμε ότι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι εποικοδομητικό, και να μην μοιάζει με «κυνήγι μαγισσών».

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ το ψήφισμα εγκρίθηκε, είχαμε μια πλειοψηφία στην Αίθουσα που είτε απείχε είτε ψήφισε κατά. Συνεπώς, η επιρροή αυτού του ψηφίσματος είναι σίγουρα αμφίβολη.

 
  
  

17η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0338/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Υποστηρίζουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος από τις ομάδες της κεντροαριστεράς, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο είναι οι φορείς που πρέπει να παρακολουθούν, τόσο πολιτικά όσο και νομικά, αν όλα ανεξαιρέτως τα ευρωπαϊκά κράτη συμμορφώνονται με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τα όργανα που πρέπει να ασχολούνται με αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως, για παράδειγμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν η δημοκρατική ελευθερία του κινήματος Gay Pride υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων μπορεί να διατηρηθεί στη Ρωσία.

Είναι δύσκολο να καταρτιστεί ένας πλήρης κατάλογος με τα διάφορα είδη των βίαιων γεγονότων που έλαβαν χώρα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και που έχουν υποκινηθεί από τον ρατσισμό ή τη ξενοφοβία. Υπάρχουν, ωστόσο, ισχυροί λόγοι για να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία προκειμένου να καταδικάσουμε όλες τις γνωστές δηλώσεις, καθώς και τις εκφράσεις βίας, οι οποίες πρέπει να ερμηνευτούν με βάση τον υποκείμενο ρατσισμό ή την ομοφοβία.

 
  
  

Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξης (B6-0335/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε σθεναρά ότι η περιβαλλοντική πολιτική θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αξιόλογη οικονομική ευκαιρία για άμεση και έμμεση δημιουργία θέσεων εργασίας σε μεγάλη κλίμακα, με την προϋπόθεση ότι η καινοτομία και οι βιομηχανικές πολιτικές θα επικεντρωθούν στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρξει ένα μακροοικονομικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη κάθε χώρας, ενισχύοντας την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον.

Οι εν εξελίξει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ωστόσο, αντιβαίνουν σε αυτούς τους στόχους. Η «στρατηγική της Λισαβόνας» και η νομισματική και φορολογική πολιτική της ΕΕ είχαν δυσμενή αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και το περιβάλλον.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να έχει υψηλά επίπεδα ανεργίας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και ανισότητας εισοδημάτων. Πιστεύουμε, ως εκ τούτου, ότι ο αγώνας κατά της εισοδηματικής ανισότητας και η προώθηση της αληθινής σύγκλισης πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Jackson (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουν στους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά πιστεύουν ότι αυτό το ψήφισμα είναι υπερβολικά αρνητικό έναντι της προόδου που συντελείται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να αναγνωρίσει ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση και καταλύτη για τη αειφόρο ανάπτυξη, και όχι απειλή ή εναλλακτική πορεία.

Επικροτούμε την εστίαση στην εκπλήρωση των διεθνών μας υποχρεώσεων, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καιρός να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επιβολή και παρακολούθηση υφιστάμενων στόχων και κανονισμών, και όχι στη θέσπιση μιας ατελείωτης σειράς νομοθετικών μέτρων τα οποία εφαρμόζονται –στην καλύτερη περίπτωση– κατά τρόπο ανακόλουθο.

Η μη εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουμε ήδη συμφωνήσει θα υπονόμευε σημαντικά την αξιοπιστία της Ευρώπης στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω τη σημερινή πολύ θετική ψηφοφορία και ευελπιστώ ότι το περιεχόμενό της δεν θα ξεχαστεί όταν θα εξετάζουμε τις πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη στο μέλλον: η έμφαση στην ποιότητα και η αποσύνδεση της ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων είναι πολύ σημαντικές πτυχές. Χαιρετίζω επίσης την προθυμία με την οποία έλαβε υπόψη της η αυστριακή Προεδρία τα θέματα που θίξαμε κατά τις διαβουλεύσεις μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτού του ψηφίσματος.

Η αυστριακή Προεδρία πραγματοποίησε ένα ιστορικό βήμα με την πρότασή της προς το Συμβούλιο, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης μιας βελτιωμένης στρατηγικής όσον αφορά την κατάρτιση –αν και μόνο σε μερικούς τομείς προς το παρόν– εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων στον τομέα των κατασκευών, των αρχιτεκτόνων κλπ., ώστε να εργάζονται κατά τρόπο θετικό για το περιβάλλον. Το ίδιο ακριβώς καλούσα την Επιτροπή να πράξει εδώ και αρκετό καιρό, και ευελπιστώ ότι θα ανταποκριθεί θετικά.

Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις κλιματικές μεταβολές αν δεν διαθέτουμε εργατικό δυναμικό με τις απαραίτητες ικανότητες. Χαιρετίζω επίσης την αναγνώριση του γεγονότος ότι η κοινωνική συνοχή είναι αναγκαίο συστατικό της αειφόρου ανάπτυξης: οι φτωχότεροι πληθυσμοί συχνά ζουν και εργάζονται στις χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες, είτε στην ΕΕ είτε στην Αφρική. Οι πολιτικές μας πρέπει να αποδίδουν για όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Εκτός από οικολογική, η προστασία του περιβάλλοντος είναι και οικονομική ανάγκη. Μεγάλοι πολιτισμοί, όπως των Μάγια στην Κεντρική Αμερική, εξαφανίστηκαν επειδή είχαν καταστρέψει τους φυσικούς τους πόρους.

Στον 20ό αιώνα, το πιο καταστρεπτικό σύστημα ήταν ο κομμουνισμός, ο οποίος όχι μόνον σκότωσε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά προξένησε επίσης βλάβες στο περιβάλλον. Μερικά παραδείγματα είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά το πρότυπο του Τσερνομπίλ ή η αποξήρανση της Θάλασσας της Αράλης. Σήμερα, η χώρα που προκαλεί τη μεγαλύτερη μόλυνση είναι η κομμουνιστική Κίνα.

Στην Ευρώπη, κυριαρχούν δύο ιδεολογίες στις Βρυξέλλες που απειλούν την ανάπτυξη των χωρών μας. Η μία είναι η αρχή του ελεύθερου εμπορίου , που καταστρέφει τον βιομηχανικό ιστό μας και οδήγησε στη Στρατηγική της Λισαβόνας το 2000, και η άλλη είναι ο μαλθουσιανισμός, ο οποίος οδήγησε αφενός στην καταστροφή των αμπελιών μας και στην αγρανάπαυση των πιο εύφορων εδαφών μας και αφετέρου στη δημογραφική μας πτώση.

Η αντιστάθμιση του μικρού αριθμού παιδιών με τη μετανάστευση και η μεταφορά των εργοστασίων μας δεν αποτελούν λύση. Οι πραγματικές προϋποθέσεις για την πραγματικά αειφόρο ανάπτυξη των εθνών μας είναι η αποκατάσταση των συνόρων μας και μια μεγάλη πολιτική για την οικογένεια.

 
  
  

Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (B6-0328/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος διότι θεωρώ απαράδεκτη την εξομοίωση που επιχειρείται μεταξύ ρατσισμού και ομοφοβίας.

Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω τις φρικαλεότητες των φυλετικών διακρίσεων, η μεταφορά των οποίων στην πράξη προετοιμάζεται προ πολλού από τη θεωρία. Ορθώς καταδικάζουμε κάθε πράξη χλευασμού και βίας κατά των ανθρώπων με διαφορετικές σεξουαλικές τάσεις, αλλά δεν μπορούμε βεβαίως να θεωρούμε απάνθρωπη τη στάση των θεσμών και των Εκκλησιών που υπερασπίζονται την οικογένεια ως δομή μεγάλης σημασίας για το κοινό καλό, καθώς στηρίζεται στη διάκριση μεταξύ των φύλων και στην ένωση του άνδρα και της γυναίκας, δηλαδή στην ετεροφυλοφιλία.

Αυτή η υπεράσπιση επιβάλλεται ακριβώς από το δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας μην λησμονούμε ότι το άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα –έγγραφο η λαϊκότητα του οποίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί– ορίζει την οικογένεια ως βασικό πυρήνα της κοινωνίας και του κράτους, μία μονάδα, η οποία πρέπει να αναγνωρίζεται και να προστατεύεται.

Θα πρέπει κατά συνέπεια να απορρίψουμε όχι μόνο τον ρατσισμό και την ομοφοβία, αλλά και την εξομοίωσή τους, η οποία, σε τελική ανάλυση, αποτελεί μια προσπάθεια ανατροπής μιας θεμελιώδους πτυχής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, καθώς εξήγησα ήδη στη χθεσινή συζήτηση τους λόγους για τους οποίους η παρούσα πρόταση ψηφίσματος μου φαίνεται ανόητη και αντιδημοκρατική, δεν χρειάζεται να αναπτύξω με μεγαλύτερη διεξοδικότητα αυτό το σημείο, και επικροτώ εκ των προτέρων όλα τα κακά που πρόκειται να πει ο κ. Claeys επ’ αυτού του θέματος. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω σήμερα είναι ότι υπάρχει και μια άλλη, ευμεγέθης κατηγορία πολύ πραγματικών θυμάτων ενός πολύ αληθινού ρατσισμού, για τον οποίο κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί και σε σχέση με τα οποία αυτό το θεσμικό όργανο δεν έχει εγκρίνει κανένα ψήφισμα.

Πρόκειται για την κατηγορία των πάρα πολλών ιθαγενών που δεν είναι πλέον σε θέση να αισθανθούν άνετα στον δικό τους δρόμο ή στη δική τους πόλη, και που γίνονται τα θύματα μιας ρατσιστικής βίας κατά των ιθαγενών. Αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες που δεν τολμούν να κυκλοφορήσουν έξω αφού σκοτεινιάσει και που τρομοκρατούνται στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας. Οι άνθρωποι αυτοί, ωστόσο, αγνοούνται από την πολιτικώς ορθή, αριστερή, μοντέρνα μαφία της γνώμης, η οποία –λυπούμαι που το λέω– μονοπωλεί πάρα πολύ συχνά επίσης τις συζητήσεις σε αυτά τα θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα των άλλων πολιτικών ομάδων. Δυστυχώς, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ δεν υπέγραψε το κοινό ψήφισμα ως Ομάδα. Εντούτοις, σε ατομικό επίπεδο, πολλοί συνάδελφοι υπερψήφισαν το κείμενο.

Φρονώ ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τις μορφές τους είναι πολύ σημαντικό μέρος των καθηκόντων ενός βουλευτή του ΕΚ. Παρότι το κείμενο του κοινού ψηφίσματος παρουσίαζε ορισμένες ασάφειες και δεν ήταν 100% τέλειο, μπορώ να το υποστηρίξω, δεδομένου ότι ήταν εύλογα ισορροπημένο για το παρόν Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να δηλώσω ότι έχω την ίδια ακριβώς άποψη με την κ. Kauppi.

Κατά την άποψή μου, επρόκειτο για μια πρόταση ψηφίσματος κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της ομοφοβίας. Ψήφισα υπέρ επειδή θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση ψηφίσματος. Την τελευταία φορά, είχαμε μια κοινή πρόταση ψηφίσματος κατά της ομοφοβίας, με την οποία συμφώνησαν όλες οι ομάδες. Δυστυχώς, διαισθάνομαι ότι αυτήν τη φορά δεν έγινε καλή προετοιμασία δεν . Ίσως την επόμενη φορά να επιτύχουμε ομοφωνία στο Κοινοβούλιο κατά της ομοφοβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα και εγώ κατά της πρότασης ψηφίσματος στη προκείμενη περίπτωση. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια επ’ αυτού. Αν και η ξενοφοβία και οι διακρίσεις είναι επονείδιστα πράγματα, θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ψήφισμα περισσότερο της μόδας, όπως αυτά που περνούν συχνά από την Αίθουσά μας σε διάφορες μορφές. Την καταψήφισα επίσης διότι δεν πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο έγγραφο πρέπει να υπάρχουν άμεσες αναφορές σε μεμονωμένα κράτη μέλη και τις κυβερνήσεις τους ή ότι αυτές πρέπει να παροτρύνονται να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, εφόσον τα πάντα είναι στο χέρι των ψηφοφόρων που εξέλεξαν αυτές τις κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να τους κρίνουμε.

Η παράγραφος 2 είναι σαφώς ένας κατάλογος με πολύ επονείδιστες πράξεις, αλλά δεν νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν την κυρίαρχη τάση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη, και αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά της πρότασης. Στις παραγράφους 4 και 5 πιστεύω ότι δεν είναι ενδεδειγμένο –το επαναλαμβάνω ξανά– να αναμειγνύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την άποψή μου με κάπως λανθασμένο τρόπο, στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών όπως η Πολωνία ή η Ρωσία. Στην παράγραφο 11, υπάρχει ξανά άλλη μία αναφορά στην Πολωνία, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο καταψήφισα την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά της πρότασης ψηφίσματος για την ρατσιστική και ομοφοβική βία διότι θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι ένας σκοπός που είναι εύλογος από μόνος του πρέπει να δηλητηριάζεται από κομματικά μελήματα. Υπάρχει, για παράδειγμα, η αιτιολογική σκέψη Ε, όπου τα πολιτικά κόμματα επικρίνονται για το γεγονός ότι ανάγουν σε μείζον ζήτημα την αποτυχία του πολυπολιτισμικού μοντέλου και για το ότι ενστερνίζονται την προστασία των εθνικών ταυτοτήτων στην Ευρώπη.

Η παράγραφος 11 είναι εμπνευσμένη από την ανικανότητα της αριστεράς να δεχτεί ότι τα δεξιά κόμματα νικούν σε δημοκρατικές εκλογές και σχηματίζουν κυβερνήσεις. Η παράγραφος 12, από την άλλη πλευρά, θέλει τη γενίκευση του τυπικά βελγικού συστήματος σύμφωνα με το οποίο διακόπτεται η χρηματοδότηση των κομμάτων όταν αυτά καταγγέλλουν την ανεπαρκή πολιτική μετανάστευσης. Αυτό συνιστά απειλή για το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, όπως και η αιτιολογική σκέψη Κ που αποσκοπεί στην καθιέρωση της λογοκρισίας στο Διαδίκτυο.

Σχεδόν όλες οι ομάδες που κατέθεσαν αυτή την πρόταση ψηφίσματος υποστηρίζουν την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να θέλουν να ρίξουν μια ματιά στην κατάσταση που επικρατεί εκεί όσον αφορά τις διακρίσεις κατά των μειονοτήτων και την ομοφοβία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ κι εγώ αυτήν την ευκαιρία για να εξηγήσω γιατί καταψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος εναντίον της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει στη ρατσιστική ή ομοφοβική βία και όλοι την καταδικάζουν, όπου υπάρχει πραγματικά. Ωστόσο έχω την εντύπωση ότι στη συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος, τα άτομα που υπερασπίζονται τον δικό τους πολιτισμό και την εθνική τους ταυτότητα χαρακτηρίζονται πολύ γρήγορα και εύκολα ύποπτοι για ρατσισμό. Επίσης, μου φαίνεται ότι τα άτομα που τάσσονται υπέρ της παραδοσιακής χριστιανικής, ευρωπαϊκής εικόνας της οικογένειας θεωρούνται πολύ γρήγορα ύποπτα για το ότι ίσως και να επιδοκιμάζουν την ομοφοβική βία. Κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως απαράδεκτο να επιρρίπτεται επιπλέον η ευθύνη γι’ αυτό σε επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), γραπτώς. – (EN) Η ρατσιστική βία, φευ, επικρατεί τώρα σε όλη την Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Λυπάμαι ωστόσο που το ψήφισμα σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα χρησιμοποιήθηκε ως όχημα επίθεσης κατά της σύνθεσης εθνικών κυβερνήσεων σε κράτη μέλη, η οποία ήταν προϊόν της δημοκρατικής διαδικασίας και, ουσιαστικά, δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό με ώθησε να καταψηφίσω το κείμενο. Όσον αφορά τα πρότυπα και την ηθική που αναμένονται από τα δημοκρατικά κόμματα, λυπάμαι πολύ που στη Βόρεια Ιρλανδία το Ενωτικό Κόμμα του Ώλστερ (UUP) θεώρησε σωστό να καλέσει στο συνέδριο του κόμματος στο Stormont τον πολιτικό εκπρόσωπο της Δύναμης Εθελοντών του Ώλστερ (UVF), μιας παράνομης οργάνωσης η οποία έχει βυθιστεί στη ρατσιστική, σεκταριστική και άλλου είδους βία. Τέτοιοι επαίσχυντοι συγχρωτισμοί δεν μειώνουν μόνον όσους μολύνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά υπονομεύουν κάθε προσπάθεια τήρησης κοινής στάσης από όλα τα δημοκρατικά κόμματα έναντι της εγκληματικότητας, ρατσιστικής ή άλλης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Κατά την εξέταση των ζητημάτων που εγείρονται στην έκθεση αυτή, πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ενώ αντιτιθέμεθα στη μισαλλοδοξία, θεωρούμε ότι οι επικρίσεις εις βάρος της νέας πολωνικής κυβέρνησης είναι αντιπαραγωγικές και ότι εναπόκειται στους Πολωνούς να επιλύσουν δημοκρατικά τα ζητήματα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE), γραπτώς. (PT) Δεν ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος κατά του ρατσισμού και της ομοφοβίας, παρά το γεγονός ότι χαιρετίζω θερμά την ουσία του περιεχομένου της και ότι τη θεωρώ πολιτικά επίκαιρη.

Οι αντιρρήσεις μου –απείχα από την ψηφοφορία– έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την αναφορά σε μια «περίπτωση» στην Πορτογαλία, που φέρεται ότι είναι ενδεικτική μιας έντονης ομοφοβικής νοοτροπίας στην Πορτογαλία.

Η υπόθεση Gisberta, που έλαβε χώρα στο Οπόρτο, ήταν απλά μια πράξη εγκληματικότητας ανηλίκων, και κρίθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο από την πορτογαλική κοινωνία. Επίσης αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά από τις νομικές αρχές.

Δεν υπάρχει, συνεπώς, κανένας απολύτως λόγος να περιληφθεί η υπόθεση αυτή σε μια τόσο σημαντική πρόταση ψηφίσματος για ένα θέμα τόσο μεγάλης σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Ως εθνικός ταμίας του Συνδέσμου κατά του Ναζισμού στη Βρετανία και μέλος της διοικούσας επιτροπής της «Unite Against Fascism» («Ενωθείτε κατά του Φασισμού»), είχα το προνόμιο να μιλήσω στην πρόσφατη εκδήλωση με τίτλο «Love Music, Hate Racism» («αγάπη για τη μουσική, μίσος για τον ρατσισμό»), στην πλατεία Τραφάλγκαρ, με σκοπό την έκφραση αντίθεσης προς το φασιστικό κόμμα της Αγγλίας, το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα (BNP), στις τοπικές εκλογές.

Στην ομιλία μου προειδοποίησα ξανά ότι υπάρχει αυξανόμενο κύμα ρατσισμού στην Ευρώπη. Πολύ σύντομα επαληθεύτηκαν τα λεγόμενά μου. Υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό ρατσιστικά και φασιστικά κόμματα στη Γαλλία και την Ιταλία, στο Βέλγιο και τη Δανία. Το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι η ξαφνική αναζωπύρωση του ρατσισμού, της ομοφοβίας και του αντισημιτισμού στην Πολωνία, που ενισχύονται και υποκινούνται από συνοδοιπόρους συναδέλφους της σημερινής πολωνικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι όσοι είμαστε αντίθετοι στον ρατσισμό στην Ευρώπη πρέπει να ενωθούμε κατά αυτού του νέου κύματος μίσους και μισαλλοδοξίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η ΕΕ βασίζεται στις αδιαίρετες και παγκόσμιες αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Με την ένωσή τους, τα είκοσι πέντε κράτη μέλη αποφάσισαν να υιοθετήσουν και να προωθήσουν αυτές τις αξίες.

Οι πολυάριθμες ρατσιστικές, ξενοφοβικές, αντισημιτικές και ομοφοβικές επιθέσεις που σημειώθηκαν πρόσφατα στην Ευρώπη είναι επομένως απαράδεκτες και αφόρητες. Είναι πρωταρχικής σημασίας η δημόσια καταδίκη τους.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, συνέταξα ένα ψήφισμα εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας μου. Σε αυτό το ψήφισμα κάλεσα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα της Ευρώπης να καταδικάσουν όλες τις πράξεις μισαλλοδοξίας και υποκίνησης του μίσους.

Πρέπει να βρισκόμαστε σε επιφυλακή, αλλά να μην τα συγχέουμε όλα απαριθμώντας περιπτώσεις μεμονωμένων επιθέσεων που έχουν διαπραχθεί στα κράτη μέλη καταπολεμώντας το ρατσισμό και την ξενοφοβία, με ακραίες θέσεις που υιοθετούνται ανοιχτά από ορισμένες κυβερνήσεις.

Επιπλέον, ο κατάλογος των τραγικών παραδειγμάτων που περιέχεται στο κοινό ψήφισμα που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών για την Ευρώπη, η Ομάδα των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Αριστεράς των Πρασίνων των Βόρειων Χωρών είναι ενδεικτικός.

Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω το εξής: η καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού δεν είναι θέμα δεξιάς ή αριστεράς. Ψήφισα επομένως υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος που υποβλήθηκε από τις άλλες ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE), γραπτώς. (DE) Η ομοφοβία και ο ρατσισμός δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαγορεύει κάθε διάκριση βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Ειδικά μετά από τα σκανδαλώδη και θλιβερά γεγονότα στη Μόσχα που διαδραματίστηκαν μετά από το συλλαλητήριο Gay Pride τον Μάιο του 2006, είναι επιτακτική ανάγκη να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αναφορικά με την ανεκτικότητα στην Ευρώπη. Το περασμένο Σάββατο, στην παρέλαση για την ισότητα στη Βαρσοβία, διαδήλωσα εναντίον των αυξανόμενων ομοφοβικών τάσεων που επικρατούν ιδίως στην Πολωνία, που είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το δικαίωμα γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού των ευρωπαίων πολιτών είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που το υπερασπίζονται οι σοσιαλδημοκράτες εδώ στο Σώμα, είτε πρόκειται για τη Βαρσοβία, είτε για τη Ρίγα ή τη Φρανκφούρτη. Ως εκ τούτου ενέκρινα την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ήταν λάθος να αναμείξουμε τον ρατσισμό και την ομοφοβία στο ίδιο κείμενο.

Σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος υπάρχουν παράγραφοι που δεν μπορώ να υποστηρίξω, όπως εκείνη που περιέχει κατηγορίες για αστυνομική βία, και επαναλαμβάνω την απόλυτη αντίθεσή μου σε κάθε μορφή υιοθεσίας από ομοφυλόφιλους.

Θα ήταν αδύνατον να είμαι αντίθετη σε ένα κείμενο που καταδικάζει κατάφορα γνωστές πράξεις ρατσισμού στην Ευρώπη.

Ας μην λησμονούμε τις αξίες μας, ας μην λησμονούμε γιατί δημιουργήσαμε την Ευρώπη. Μου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η αύξηση της ξενοφοβίας που παρατηρούμε πρόσφατα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα το κείμενο του ψηφίσματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κατάφωρος ρατσισμός είναι ακόμη διάχυτος, και καμία ομάδα δεν υποφέρει περισσότερο από τους Ρομά. Έχουν καταγγελθεί πολλές περιπτώσεις λεκτικών, συναισθηματικών και σωματικών επιθέσεων στους Ρομά, αρκετές εκ των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Παρότι στην απόφαση αυτή δεν γίνεται επαρκής αναφορά στο ζήτημα των Ρομά ειδικότερα, είναι απαραίτητο να εργαστεί το Κοινοβούλιο ώστε να νικήσει τον ρατσισμό σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου αποστρεφόμαστε κάθε ενέργεια από άτομα, κυβερνήσεις ή πολιτικά κόμματα για την υποδαύλιση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της ομοφοβίας. Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που διαπράττει ή υποδαυλίζει τέτοιες διακρίσεις πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Πιστεύουμε στην ελευθερία και στο δικαίωμα των ατόμων να ζουν χωρίς τον φόβο των διώξεων και των προκαταλήψεων.

Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να υποστηρίξουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος, καθόσον υπονομεύει τον στόχο της ανεκτικότητας μέσω της αυθαίρετης καταγραφής συγκεκριμένων περιστατικών και συγκεκριμένων γεγονότων και οργανώσεων. Η πρόταση μοιάζει να αποσκοπεί μάλλον σε μια άσκοπη αντιπαράθεση, αντί να αποτελεί γνήσια προσπάθεια προαγωγής της ανεκτικότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Συνεπώς, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Εμείς, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, καταδικάζουμε κάθε μορφή επίθεσης, προσβολής ή διάκρισης με ρατσιστικά κίνητρα και αποκηρύσσουμε κατηγορηματικά τις ρατσιστικές τάσεις. Αυτά εκφράζονται στην πρόταση ψηφίσματος για την ομοφοβία που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο και τα διατυπώσαμε επίσης στην πρόσφατη πρόταση ψηφίσματός μας. Ζητάμε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλες τις πολιτικές παρατάξεις της ΕΕ να κάνουν το ίδιο.

Η κοινή πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλαν η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομάδα τωv Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη είναι ένα έγγραφο που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, διότι στηλιτεύει αυθαίρετα επιμέρους κράτη μέλη και χρησιμοποιεί μια πρόταση ψηφίσματος, που είναι ένα κοινοβουλευτικό μέσον, για τη διατύπωση ψευδών δηλώσεων και υπαινιγμών.

Αναφέρω δύο μόνο από αυτά:

Η παράγραφος 2 αναφέρεται στη «βάρβαρη επίθεση την οποία δέχτηκε ένας γερμανός πολίτης αιθιοπικής καταγωγής … ιδίως λόγω του ρατσιστικού κινήτρου της». Ο γερμανός Υπουργός Δικαιοσύνης που είναι υπεύθυνος για μείζονα αδικήματα που απειλούν την εσωτερική ειρήνη στη Γερμανία, ανέπεμψε την περίπτωση αυτή στο αρμόδιο δικαστήριο με την αιτιολογία ότι δεν είχε πρωταρχικά ρατσιστικά κίνητρα.

Η πρόταση ψηφίσματος περιλαμβάνει γενικευμένους υπαινιγμούς που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις των κρατών μελών: «παροτρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν κατά πόσο τα σώματα ασφαλείας και τα δικαστικά τους συστήματα έχουν, ενδεχομένως, διαβρωθεί από έναν "θεσμοθετημένο ρατσισμό"...»". Οι άνθρωποι αυτοί θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα για την ασφάλεια όλων μας και αρνούμαι να τους χαρακτηρίσω όλους αδιάκριτα έτσι και να τους καταγγείλω ως ρατσιστές.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman, Michael Henry Nattrass και John Whittaker (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Εξετάζοντας τα θέματα που εγείρονται στην έκθεση αυτή, οφείλω να διευκρινίσω ότι, ενώ αντιτάσσομαι στη μισαλλοδοξία, πιστεύω πράγματι ότι οι επικρίσεις εις βάρος της νέας πολωνικής κυβέρνησης είναι αντιπαραγωγικές και ότι εναπόκειται στους Πολωνούς να επιλύσουν δημοκρατικά τα ζητήματα αυτά. Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Πολωνία είναι μια βαθιά Καθολική χώρα και, ως εκ τούτου, ο λαός θα εκφράσει τις καθολικές πεποιθήσεις του, όπως ακριβώς και οι μουσουλμάνοι εκφράζουν τις αντιλήψεις του Ισλάμ για την ομοφυλοφιλία. Το Σώμα σπανίως επικρίνει τους Μουσουλμάνους –για την ακρίβεια, δεν το πράττει ποτέ– όταν εκφράζουν παρόμοιες απόψεις· η διαφορετική αντιμετώπιση των Καθολικών αποδεικνύει απλώς ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ το κείμενο αυτού του ψηφίσματος και το υπερψήφισα με υπερηφάνεια. Η χθεσινή συζήτηση κατέδειξε με σαφήνεια πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε για την εδραίωση της ισότητας του σεβασμού στην ΕΕ. Πολλοί εκδήλωσαν την ανησυχία τους για τα ομοφοβικά αισθήματα που έχουν εκφραστεί στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ευτυχώς, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου απέρριψε αυτές τις δηλώσεις και επέκρινε με έντονο τρόπο δύο τουλάχιστον κράτη μέλη και τις ρατσιστικές πράξεις σε άλλα. Αυτό είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα. Ο ρόλος των πολιτικών για τη δημιουργία κλίματος το οποίο απορρίπτει τη βία και την υποδαύλιση του μίσους είναι κρίσιμος: είναι μέρος της προσπάθειας δημιουργίας μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Καθώς αντιμετωπίζουμε πολιτικούς οι οποίοι προωθούν τις προκαταλήψεις, πρέπει επίσης να κάνουμε το ίδιο όταν αυτό γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα θεσμικά μας όργανα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ. Η σημερινή θετική ψήφος αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας, όπως και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, σε όλα τα σχετικά ψηφίσματα που υποβλήθηκαν εφέτος και τα περασμένα χρόνια έλαβε θέση εναντίον της ρατσιστικής βίας και της ξενοφοβίας, αλλά και κατά της διάκρισης σε βάρος των ομοφυλοφίλων, και υπέρ των ανώτατων προδιαγραφών ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξάλειψη των διακρίσεων. Ως εκ τούτου υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε ο κ. Gaubert εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ.

Η αντιπροσωπεία του ÖVP, ωστόσο, καταψήφισε όμως την κοινή πρόταση ψηφίσματος των Ομάδων GUE/NGL, ALDE, Verts/ALE και PSE διότι οι εν λόγω πολιτικές Ομάδες δεν προσπάθησαν να διατυπώσουν ένα κοινό κείμενο μαζί με την Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι παρόμοιες προτάσεις ψηφίσματος έχουν αποκτήσει πληθωριστικό χαρακτήρα και ότι εδώ πρόκειται για ένα καθαρά πολιτικό έγγραφο με πολλά λάθη και γενικεύσεις, που δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χρησιμοποιεί τα θέματα του ρατσισμού και της έλλειψης ανοχής ως πρόσχημα για να στείλει μηνύματα ιδεολογικού περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Όλες οι μορφές ανθρώπινης βίας πρέπει να καταδικάζονται. Το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην ασφάλεια, καθώς και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Οι εθνικοί νόμοι διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα.

Η ανάμειξη αναφορών σχετικά με τους ομοφυλόφιλους και τον ρατσισμό δυσφημεί την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η τιμωρία κάθε παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων αποτελεί ευθύνη κάθε κράτους μέλους και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη, αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Πρόκειται για την ανάδυση μιας νέας μορφής απολυταρχισμού, που κινείται αντίθετα προς τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις; Ο εξτρεμισμός ενισχύεται τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά, καθώς τα καθιερωμένα κόμματα συγχωνεύονται και στερούνται έτσι αξιοπιστίας και πολιτικού οράματος που να είναι αποδεκτό από τις οικογένειες στα κράτη μέλη. Η απόρριψη της χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης που περιλαμβάνονται σε αυτό το ψήφισμα, συνεπάγονται καταπολέμηση της εκ νέου εμφάνισης του εξτρεμισμού και της βίας, και άρνησης της υποδαύλισης του μίσους κατά των κοινωνικών κατηγοριών με τις οποίες σχετίζεται αυτό το ψήφισμα.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η ομάδα μου αποφάσισε να μην υποστηρίξει την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
  

– Έκθεση: Cramer (A6-0183/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε υπέρ των τεχνολογικών και ψηφιακών λύσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της σιδηροδρομικής σηματοδότησης και προστασίας, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και την εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η ασφάλεια είναι ιδιαιτέρως σημαντική υπό το πρίσμα της σημαντικής αύξησης στην ταχύτητα και στην ικανότητα των σιδηροδρομικών γραμμών.

Έχουμε, ωστόσο, τις αμφιβολίες μας σχετικά με το κατά πόσον το προτεινόμενο σύστημα, το ERTMS, είναι στην πραγματικότητα καλύτερο από τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα. Αυτό που φέρνει είναι αύξηση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας, αν και πρέπει να θυμόμαστε ότι η πρόταση αυτή αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής για την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και της έννοιας της εσωτερικής αγοράς.

Το θεμελιώδες ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν τα πρόσθετα κόστη που συνεπάγεται για τις σιδηροδρομικές εταιρείες το νέο σύστημα. Ποιος θα επιβαρυνθεί με αυτά τα κόστη και πώς θα επιμεριστεί η επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών σε μια εποχή περιορισμένου κοινοτικού προϋπολογισμού;

Το ίδιο πράγμα συνέβη με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την πολιτική μεταφορών, που είδαν τη χρηματοδότησή τους να μειώνεται στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Έχουμε επίσης τις αμφιβολίες μας σχετικά με τον όρο ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία για τις μεταφορές πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση αυτού του συστήματος.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
  

– Έκθεση: Ó Neachtain (A6-0141/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η παραδοσιακή παράκτια αλιεία διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στην τοπική οικονομία αρκετών αλιευτικών κοινοτήτων.

Η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στον τομέα της παράκτιας αλιείας έχει επηρεάσει όχι μόνον αυτόν τον τομέα, αλλά επίσης το σύνολο του κλάδου που περιστρέφεται γύρω από αυτήν.

Σε μια εποχή όπου οι στόλοι χρειάζονται εκσυγχρονισμό και το εργατικό δυναμικό που σχετίζεται με τον τομέα χρειάζεται μια νέα ώθηση, πρέπει να βρεθούν λύσεις για να αντιστραφεί αυτή η τάση.

Φρονώ ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των συμφερόντων των αλιευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα μάλιστα στην Πορτογαλία και στις Αζόρες.

Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λυπούμαστε για το γεγονός ότι, παρόλο που είχαν την υποστήριξη 200 βουλευτών, κάποιες από τις προτάσεις που καταθέσαμε απορρίφθηκαν, και συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

- δημιουργία ενός κοινοτικού προγράμματος για την παραδοσιακή παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας·

- καθιέρωση έκτακτης προσωρινής αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της αύξησης στην τιμή των καυσίμων.

Άλλες προτάσεις, ωστόσο, εγκρίθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αρχική έκθεση, όπως επιβεβαιώθηκε σήμερα. Από αυτές θα ήθελα να υπογραμμίσω:

- την αναγνώριση του ειδικού χαρακτήρα της παράκτιας και της παραδοσιακής αλιείας στην κοινή αλιευτική πολιτική, και καθορισμός του βαθμού στον οποίο είναι κατάλληλα τα υφιστάμενα μέσα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του τομέα·

- η νέα ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική πρέπει να συνεχίσει τη χρηματοδότηση μέτρων ανανέωσης του στόλου της παράκτιας αλιείας·

- τη θέσπιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι νέοι να εισέλθουν στον τομέα της παράκτιας αλιείας·

- τη χρηματοδότηση σχεδίων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις στον τομέα και από τις τοπικές αρχές·

- την ενθάρρυνση των αλιέων να συμμετάσχουν στη διαδικασία εμπορίας και να προωθήσουν την αναθεώρηση της ΚΟΑ αλιευτικών προϊόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται δικαιότερες αρχικές τιμές πώλησης και να προωθείται η καλύτερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας.

- τη διασφάλιση της συμμετοχής των παράκτιων αλιέων και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων, προωθώντας την εφαρμογή της αρχής της συνδιαχείρισης και την αποκέντρωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση σχετικά με την παράκτια αλιεία είναι εξαιρετική, καθώς πετυχαίνει να εντοπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς που ασκούν αυτόν τον τύπο αλιείας και προτείνει ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις.

Εάν δεν θέλουμε να εξαφανιστεί η αλιεία, όπως έχει ήδη συμβεί με τόσους άλλους οικονομικούς τομείς, είναι πλέον καιρός να λάβουμε ορισμένα μέτρα, όπως η ενίσχυση του τομέα της αλιείας με την ίδρυση ενός διεπαγγελματικού οργανισμού για την προώθηση και την ανάπτυξη των αλιευτικών προϊόντων από την αποβίβαση στην άμεση πώληση, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού τίτλου «παράκτια αλιεία» στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, και να αυξήσουμε τους ελέγχους και τις κυρώσεις για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού από σκάφη τρίτων χωρών που επιβαρύνονται με λιγότερο κόστος και δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα ασφαλείας.

Παραδόξως, η κατανάλωση ψαριών αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν είναι ώρα να μειώσουμε την επαγρύπνησή μας, ιδιαίτερα καθώς η παράκτια αλιεία είναι ένα επάγγελμα πολύ φιλικό προς το περιβάλλον που καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια και παρέχει ένα σημαντικό προϊόν.

Πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί κατά προτεραιότητα ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική ισορροπία της και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Η ΕΕ δίνει επί του παρόντος πάρα πολλά χρήματα σε μεγάλους αλιευτικούς φορείς και σκάφη. Τα χρήματα αυτά πρέπει να ανακατανεμηθούν προς όφελος της αλιείας μικρής κλίμακας. Ψηφίζω, ως εκ τούτου, υπέρ των τροπολογιών 7 και 9. Η επένδυση αυτή στην αλιεία μικρής κλίμακας πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω τα προτεινόμενα μέτρα να οδηγήσουν σε μια αύξηση του προϋπολογισμού.

 
Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου