Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 3. juli 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning(observatører): se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 10.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 13.Krisen i Equitable Life Assurance Society (forhandling)
 14.Konsolidering af sektoren for finansielle tjenesteydelser - Fusioner og overtagelser i forbindelse med Europas børser (forhandling)
 15.Cabotage og international trampfart (forhandling)
 16.Oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler (forhandling)
 17.Aktuelle udviklinger og perspektiver inden for selskabsretten (forhandling)
 18.Mindskelse af klimapåvirkningerne fra luftfarten (forhandling)
 19.Anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Fællesskabets institutioner og organer (forhandling)
 20.Batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (346 kb)
Seneste opdatering: 31. august 2006Juridisk meddelelse