Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2249(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0201/2006

Ingivna texter :

A6-0201/2006

Debatter :

PV 03/07/2006 - 18
CRE 03/07/2006 - 18

Omröstningar :

PV 04/07/2006 - 6.18
CRE 04/07/2006 - 6.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0296

Debatter
Tisdagen den 4 juli 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

6.18. Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen (omröstning)
PV
  

Före omröstningen om ändringsförslag 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE), föredragande. – (EN) Herr talman! Jag vill bara lägga till orden ”i samband med struktur- och sammanhållningspolitiken” i den här ändringen. Orden ska finnas på era omröstningslistor. Vi är huvudsakligen överens om att isolerade territorier har problem, men vi anser att detta skulle hanteras bättre genom en struktur- och sammanhållningspolitik, så jag skulle vilja flytta det muntliga ändringsförslaget.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget godtogs inte.)

– Före omröstningen om ändringsförslag 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE), föredragande. (EN) Herr talman! Jag ska se om jag kan förbättra det muntliga ändringsförslaget. Jag ville ta bort ordet ”eventuella”. För närvarande skulle ändringsförslaget innehålla orden ”inklusive eventuella kväveoxidutsläpp”, men jag skulle vilja ta bort ordet ”eventuella”. GUE/NGL-gruppen, som lade fram ändringsförslaget, godkänner detta.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget godtogs inte.)

Före den slutliga omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).(NL) Herr talman! Jag är starkt för utvidgningen av EU:s system för handel med utsläppsrättigheter, i ett tidigt skede, till att innefatta flygtransportsektorn, men jag kan inte stödja den slutgiltiga versionen av denna resolution på grund av att vissa punkter i den avser likabehandling av de olika transportsätten och införande av en skatt på flygfotogen. Jag vill därför be om att inte längre anges som föredragande av ett yttrande med avseende på denna resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Herr talman! Jag vill bara klargöra att detta inte representerar hela ALDE-gruppens syn.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Därmed är omröstningen avslutad.

 
Senaste uppdatering: 31 augusti 2006Rättsligt meddelande