Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0402/2006

Keskustelut :

PV 06/07/2006 - 13.3
CRE 06/07/2006 - 13.3

Äänestykset :

PV 06/07/2006 - 14.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0324

Puheenvuorot
Torstai 6. heinäkuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

13.3. Sananvapaus Internetissä (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta sanavapautta Internetissä koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), laatija. (ES) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa muistuttamalla teitä marraskuussa 2005 Tunisissa järjestetyssä tietoyhteiskuntaa käsittelevässä maailmalaajuisessa huippukokouksessa annetusta julkilausumasta, jossa kiinnitettiin suurta huomiota tietoyhteiskuntaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kannalta, erityisesti sanan- ja mielipiteenvapauden kannalta, sekä tiedon vastaanottamista ja saamista koskevan oikeuden kannalta.

Tästä syystä on niin surullista ja valitettavaa, että meidän on tänään korostettava sitä, että kymmenet ihmiset ovat vankilassa monissa maailman maissa, erityisesti Kiinassa, yksinkertaisesti siitä syystä, että he ovat kommunikoineet ja ilmaisseet itseään Internetin välityksellä.

Vaikkei siitä ole epäilystä, että pääasiassa vastuussa ovat sensuuria harjoittavat hallitukset, meidän on kuitenkin aina muistettava, että monissa tapauksissa länsimaiset yritykset, joista monet ovat eurooppalaisia, toimittavat näille hallituksille välineet ja valmiudet valvonnan ja sensuurin harjoittamiseen. Tämä pätee sellaisiin yrityksiin kuten Yahoo, Google, Microsoft, Cisco Systems, Telecom Italia, Wanadoo ja jotkin France Telecomin tytäryhtiöt.

Kaikista näistä syistä tällä päätöslauselmalla on tarkoitus tuomita suorin sanoin sananvapauden rajoitukset, joita jotkin hallitukset Internetin välityksellä asettavat, ja erityisesti vainot ja pidätykset, joita jotkin näistä hallituksista panevat täytäntöön. Tästä syystä vetoamme nimenomaan neuvostoon ja komissioon, että ne ottaisivat nämä asiat esiin kahdenvälisissä keskusteluissa päätöslauselmassa mainittujen maiden ja erityisesti Kiinan kanssa.

Toiseksi haluamme vedota neuvostoon ja jäsenvaltioihin, että ne julkistavat yhteisellä tiedonannolla olevansa sitoutuneita puolustamaan Internetin käyttäjien oikeuksia sekä sananvapautta Internetissä.

Kolmanneksi vaadimme, että joidenkin sellaisten yritysten toimintaa rajoitetaan, jotka tekevät voittoa tietyissä maissa ihmisoikeuksien rajoittamisen kustannuksella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän päivän maailmassa yksi tapa edistää ihmisoikeuksia on sananvapauden takaaminen Internetissä sekä sensuurin, vainon ja vangitsemisten estäminen. Tästä syystä meidän on vedottava komissioon ja neuvostoon, että ne ottaisivat huomioon nämä erityiskysymykset myös tukiohjelmia suunnitellessaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), laatija. (DE) Arvoisa puhemies, kaikkialla maailmassa ei ole mahdollisuuksia päästä tutustumaan kaikille avoimiin tiedotusvälineisiin. Usein on niin, että Internet tarjoaa oppositiolle ainoan mahdollisuuden saada välitettyä kantansa kansalaisille, ja päätöslauselman johdanto-osan C kappaleessa tämä asia todetaan erittäin selvästi, vaikka meidän onkin pohdittava, miksi näin on. Kaikki tämä liittyy suuresti tiedotusvälineiden keskittymiseen, sillä on esimerkiksi paljon ihmisiä, joille on aivan mahdotonta nähdä televisiota tai lukea sanomalehtiä.

Päätöslauselmassa kritisoidaan Internetin sensurointia, jota tapahtuu joissakin maissa, ja tämä on tärkeä asia. Tämä on toinen esimerkki siitä, mitä tässä parlamentissa tapahtuu erittäin usein: heristelemme sormea vain muille pohtimatta tilannetta omassa Euroopan unionissamme. Internetin sensurointi ei ole hyvä asia missään, ei edes Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Haluan antaa joitakin esimerkkejä siitä, mistä puhun. Saksassa Chaos Computer Clubin toimintaa on toistuvasti rajoitettu viime vuosina, ja esimerkiksi skientologien kaltaiset lahkot ovat ryhtyneet oikeustoimiin saadakseen suljetuksi sivustoja, joilla lahkoa kritisoidaan.

On esitetty kaksi erityistä tekosyytä sensuurille, jotka ovat yhtäältä lapsiporno ja toisaalta äärioikeistolaisuus. Vaikka molemmat ansaitsevat suoran tuomion, lapsiporno on kriminalisoitu kaikkialla maailmassa, ja ne jotka, missä tahansa he ovatkin, vierailevat sellaisilla sivuilla, voivat joutua syytteeseen, kun taas äärioikeistolaisuutta – josta yhden esimerkin antoi jäsen Giertych puheessaan muutama päivä sitten – on käsiteltävä poliittisesti.

Internetin osalta on myös erittäin tärkeää korostaa, että hakukoneet ovat mukauttamassa valmiuksiaan voimassa olevien sääntöjen mukaisiksi, jotta tietyt sivut eivät enää näy hakukoneita käytettäessä. Tapahtumassa on asteittaista kaupallistumista niin, että Internetissä voidaan katsella vain tietynlaista sisältöä sisältäviä sivuja – sellaisia, joista on maksettu. On todettava selkokielellä, ettei Internetiä saa sensuroida Euroopan unionissa, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että komission on tehtävä jotain tälle asialle ja saatava tällainen sensuuri loppumaan Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE), laatija. (EN) Arvoisa puhemies, tämä on laaja päätöslauselma, jolla yritetään käsitellä globaalia pääsyä verkkoon, mikä on erittäin laaja kysymys. Siinä ilmaistaan tyytyväisyys Tunisissa viime marraskuussa pidetyssä huippukokouksessa esitettyyn lausumaan, jossa todetaan tietoyhteiskunnan olevan ensisijaisen tärkeä demokratialle sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, erityisesti sanan- ja mielipiteenvapauden, kunnioitukselle sekä vapaudelle vastaanottaa ja saada tietoa.

Totuushan on luonnollisesti, että verkko on erinomainen tietojenvaihtoväline maissa, jotka ovat tähän asti rajoittaneet sananvapautta ja estäneet demokratian toteutumisen. Tästä syystä Internet on todellinen päänvaiva totalitaarisille diktaattoreille ja hallituksille, jotka tekevät kaikkensa rajoittaakseen ja estääkseen sen käytön. Tässä päätöslauselmassa käytetään kovaa kieltä ja tuomitaan monia maita, jotka avoimesti pyrkivät rajoittamaan ja sensuroimaan Internetissä olevaa tietoa. Näitä maita kutsutaan sananvapauden vihollisiksi.

Monet näistä maista jatkavat Internet-toisinajattelijoiksi kutsumiensa ihmisten vangitsemista, ja me vaadimme heidän välitöntä vapauttamistaan. Näin tapahtuu erityisesti Kiinassa, ja olemme nimenneet monia tällaisia ihmisiä.

Päätöslauselmassa yritetään myös käsitellä vielä vaikeampaa kysymystä, joka koskee länsimaisen, erityisesti yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen tekniikan käyttämistä sekä yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisen yritysten osallistumista sellaisten valmiuksien toimittamiseen joillekin hallituksille, joilla Internetin sisältöä voidaan sensuroida ja suodattaa. Kiinan suuri palomuuri on kenties räikein esimerkki tällaisesta sensuurista. Kiinan viranomaiset ovat menestyksekkäästi saaneet vakuutettua Yahoon ja Googlen kaltaiset yritykset sallimaan niiden hakukoneiden suodattamisen. Esimerkiksi jos hakusanaksi kirjoittaa Kiinassa sanat Tiananmen Square, saa todennäköisesti tietoa aukion ympärillä olevien rakennusten arkkitehtonisesta historiasta.

Kehotamme komissiota laatimaan vapaaehtoiset käytännesäännöt sekä pikemminkin työskentelemään näissä Internetin toimintaa rajoittavissa maissa toimivien yritysten kanssa kuin saarnaamaan niille sananvapauden rajoittamisesta, jotta sananvapauden rajoittamisvalmiuksia voitaisiin heikentää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), laatija. (NL) Arvoisa puhemies, Kiinan, Kuuban, Burman ja Valko-Venäjän kaltaiset maat – ja päätöslauselmassa mainitaan kymmeniä muita samankaltaisia maita – rajoittavat yhä tiukemmin ja tiukemmin Internetin käyttöä. On ymmärrettävää, että ne tekevät niin, koska jos on jokin väline, joka on vapaan mielipiteen ilmaisun väline ja joka palvelee oppositiota ja opposition kehittymistä totalitaarisissa maissa, se on juuri Internet. Internet-palvelun tarjoajat ovat aina puolustaneet vapautta, erityisesti tiedonsaannin vapautta, jonka Internet mahdollistaa.

Kuitenkin juuri amerikkalaiset ja eurooppalaiset Internet-palveluiden tarjoajat helpottavat puuttumista vapaaseen mielipiteen ilmaisuun tarjoamalla esimerkiksi keinot niiden palvelujen sensuroimiseen. Amerikkalaiset yhtiöt, kuten esimerkiksi Google, Microsoft ja erityisesti Yahoo ovat pistäneet päänsä ampiaispesään. Monet muut yhtiöt ovat luonnollisesti tehneet samoin: Secure Computing ja Fortinet Tunisiassa ja Burmassa, Cisco Systems myös, mutta joukossa on myös eurooppalaisia yrityksiä, kuten Telecom Italia Kuubassa ja Wanadoo – joka kuuluu France Telecom –konserniin – Tunisiassa.

Ei luonnollisestikaan ole hyväksyttävää, että länsimaiset yritykset auttavat sortohallituksia polkemaan ihmisoikeuksia. Euroopan unionin toimielinten olisi ensimmäiseksi laadittava käytännesäännöt, joissa ne sitoutuvat siihen, etteivät ne osallistu toimiin, joilla on tarkoitus rajoittaa Internet-liikennettä. On korostettava myös sitä, että yritysten, jotka tarjoavat haku-, chat-, julkaisu- tai muita palveluja Internetissä, on tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että kuluttajien oikeudet käyttää Internetiä on täysin turvattu.

Kiinassa on pidätettynä tällä hetkellä 48 Internet-toisinajattelijaa pelkästään siitä syystä, että he ovat Internetin avulla poikenneet viranomaisten viitoittamalta polulta. Mielestäni on täysin pöyristyttävää, että länsimaiset yritykset tukevat aktiivisesti autoritaarisia sortohallituksia ylläpitämällä sensuuria. Tämän tyyppinen yhteistyö on vastoin eurooppalaisia perusarvoja kuten mielipiteenvapautta ja tiedonsaannin vapautta. Mielipiteenvapauden toteutuminen Internetissä, ja ennen kaikkea Internetissä, on jatkossakin oltava ensisijaisen tärkeä tavoite. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat laatimassa Global Online Freedom Act –lakia, ja sanomattakin selvää, ettei Euroopan unioni voi jäädä siitä syrjään.

Vaikka painotammekin lainsäädäntöä, haluaisin, että yrittäisimme laatia käytännesäännöt nähdäksemme, mitä voimme tehdä näiden yritysten osalta. Meidän on myös tehtävä täysin selväksi, millä kannalla olemme. Loppujen lopuksi ongelmahan ei koske ensisijaisesti Internet-yhtiöitä vaan sortohallituksia. Kaupankäynti ja kommunikointi tällaisten maiden kanssa voi usein olla hyödyllistä, ja kannatan sitä yleensä vaikken luonnollisestikaan silloin, jos me annamme näiden hallitusten määrätä, mistä me käymme kauppaa ja mistä me kommunikoimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann (PSE), laatija. (FR) Arvoisa puhemies, globalisoituneessa yhteiskunnassamme Internet on nopea ja helppokäyttöinen yksilöiden välinen tai ryhmän sisäinen kommunikointiväline, jota voidaan käyttää ostamiseen ja myymiseen, tiedonsaantiin ja sisällön luomiseen. Internetistä on tullut avoin, globaali ja julkinen alue, jossa kaikki ovat periaatteessa vapaita liikkumaan ja ilmaisemaan mielipiteitään.

Tietoyhteiskuntahuippukokouksessa määritettiin perusihmisoikeudet tietoyhteiskunnan ytimeksi. Totuus on, ettemme kaikki ole tasa-arvoisia sananvapauden osalta Internetissä, ja jotkin valtiot ovat alkaneet kieltää kansalaisia, lehtimiehiä ja muita ihmisiä ilmaisemasta mielipiteitään. Vielä ikävämpää on, että Toimittajat ilman rajoja –järjestö on saanut selville hälyttäviä tietoja Internetin käytön rajoittamisesta, ja järjestön mukaan erittäin moni Internetin käyttäjä on teljetty vankilaan, erityisesti Kiinassa.

Päätöslauselmamme antaa meille mahdollisuuden vastustaa voimakkaasti näitä loukkauksia ihmisten oikeuksia vastaan sekä tuomita niihin syyllistyvät valtiot.

Kehotamme neuvostoa ja komissiota osoittamaan samaa päättäväisyyttä kansainvälisissä suhteissaan, kehitysavussaan ja yhteistyöohjelmissaan. Haluamme kuitenkin myös vedota yritysten vastuuseen – erityisesti eurooppalaisten yritysten, jotka toimittamalla teknologiaa ja palveluja ovat enemmän tai vähemmän osallisina näissä toimissa. Niiden pitäisi sitoutua allekirjoittamaan käytännesäännöt, joilla estetään niitä osallistumasta sensurointiin, sortoon ja vainoon. Emme voi puolustaa kaupan vapautta, jos samalla kieltäydymme suojelemasta yksilönvapauksia.

Marraskuussa kokoontuvan Internetin hallintoa käsittelevän Ateenan foorumin avulla Euroopan unionin pitäisi voida panna tässä päätöslauselmassa esitetyt suositukset toimeen käytännössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka, PPE-DE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa, joka Euroopan parlamentin on tarkoitus hyväksyä tänään, puolustetaan todella sananvapautta, joka on kaikkien demokraattisten yhteiskuntien perusta.

Voisimme sanoa jopa, että Internet suojelee tätä vapautta paremmin kuin mikään muu media. Monien maiden hallitukset yrittävät kuitenkin vaikuttaa Internetin sisältöön. Internetiä pidetään villinä ja vaarallisena jokena, ja monessa maassa on esitetty lakialoitteita, joilla pyritään sääntelemään sen virtaa. Samalla nämä valtiot ottavat valitettavasti kuitenkin suuren riskin, että ne rajoittavat sananvapautta. Voivathan tietokone ja tulostin kuitenkin muuttua painokoneeksi, jota voidaan käyttää poliittisten kirjoitusten tai julkisten ilmoitusten painamiseen taikka jopa sellaisten kokonaisten kirjojen painamiseen, jotka on tarkoitettu epäviralliseen levitykseen. Internetiin yhdistetty tietokone ei ole muuta kuin Radio Free Europen taajuudelle säädetty radio. Lisäksi se on interaktiivinen radio, jossa kuka tahansa voi ilmaista mielipiteensä ja esittää kommentteja. Se on vakava uhka totalitaarisille maille ja kaikille maille, jotka rajoittavat jossain määrin tiedonsaantimahdollisuuksia.

Internetissä on mahdollista sensuroida yksittäisiä sivuja. On mahdotonta sensuroida kokonaista verkkoa, mutta houkutus tai uhka siihen on yhä olemassa. Esimerkiksi Kiinan hallitus on perustanut Internet-poliisin, joka tarkastaa, onko joku Kiinan kahdestatoista tai ties kuinka monesta miljoonasta Internetin käyttäjästä rikkonut verkon käyttämistä koskevia sääntöjä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa 10 vuoden työleirituomioon. Internet-kahviloiden omistajilla on palveluksessaan valvojia, jotka valvovat, ettei kiellettyä sisältöä katsella Internetin käyttäjien kuvaruuduilla. Sisältöä suodatetaan avainsanojen avulla. Jos kuvaruudulle ilmestyy sana "Tiibet", "toisinajattelija" tai "Kiina ja ihmisoikeudet", sivun katsominen ei onnistu.

Luonteeltaan anarkistinen Internet on piikki hallitusten ja byrokraattien lihassa, ja näin on myös sellaisissa demokratian kehdoissa kuin Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Meidän pitäisi muistaa, ettei vapauden ja sensuurin välinen pitkäaikainen taistelu pääty koskaan ja että kyse on myös hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Meidän on muistettava, että Internetin meille antama vapaus tuo mukanaan myös vaaran epädemokraattisen ja moraalittoman tiedon leviämisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, sananvapaus ja mielipiteen vapaus ovat ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vaalimia perusarvoja. Sananvapaus pitäisi taata riippumatta siitä, missä muodossa mielipiteen ilmaisee. Internetistä on viime vuosina tullut uusi yleismaailmallinen kommunikaatiomuoto. Tämänhetkisten arvioiden mukaan maailmassa on noin 600 miljoonaa Internetin käyttäjää, ja määrä kasvaa joka päivä. Internet on väline, joka mahdollistaa sananvapauden. Tämä vapaus ulottuu myös ryhmiin kuten ihmisoikeusaktivisteihin, poliittisiin toisinajattelijoihin ja riippumattomiin lehtimiehiin.

Koska Internet on avoin foorumi, se edistää myös demokratian voimistumista, mikä pantiin merkille tietoyhteiskuntahuippukokouksessa Tunisissa viime vuoden marraskuussa. Kaikki eivät kuitenkaan pidä tämän kaltaisesta avoimesta foorumista. Lehdistöä, radiota ja televisiota valvomaan tottuneet hallitukset haluavat nyt valvoa ainoaa riippumatonta välinettä, joka ei pysy niiden otteessa, Internetiä. Kiina, Iran, Pohjois-Korea, Syyria, Nepal, Kuuba ja Valko-Venäjä käyttävät yhä monimutkaisempia välineitä valvoakseen ja rajoittaakseen sananvapautta. Vielä ikävämpää on, että Yahoo, Google ja Microsoft suostuvat sensuuriin hallitusten vaatimuksesta, kuten tällä hetkellä tapahtuu Kiinassa.

Tilannetta ei voi hyväksyä. Sananvapaus on luovuttamaton oikeus. Meidän on toimittava estääksemme kaikki pyrkimykset sen rajoittamiseksi, myös Internetissä. Meidän on luotava verkon hallinnointijärjestelmä, jossa rajoitetaan ainoastaan laittomia toimia, kuten lapsipornon tai muunlaisen lasten hyväksikäytön levittämistä verkossa. Sananvapauden rajoittaminen Internetissä on epämiellyttäviä totuuksia kertovien vaientamista, ja nämä totuudet kuuluvat niihin samaisiin arvoihin, joita meidän on erityisesti puolustettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni on valvontaa ja valvontaa. Me hyväksymme joka kuukausi lakeja valvonnasta ja rajoituksista, joilla suojellaan haavoittuvia. Sellaisen pornon kieltämistä, jossa käytetään hyväksi lapsia tai joka kohdistuu lapsiin, ei tule pitää todellisen vapauden loukkauksena. Äitinä olen sitä mieltä, että viattomuuden ryöstäminen lapselta on rikos. Uuden testamentin evankeliumien mukaan siitä pitäisi ripustaa myllynkivi kaulan ympärille.

Lapselle hyväksikäytöstä, tapahtui se sitten irstaan aikuisen toimesta tai Internetissä, tulee psykologinen taakka, joka turmelee lapsen loppuelämän ajaksi. Magneettisen resonanssikuvauksen ja kemiallisten tutkimusten kaltaisen tekniikan ansiosta tiedämme nyt, että porno vaikuttaa lasten aivojen kehitykseen sekä edistää erittäin suurta riippuvuutta aiheuttavien aivokemikaalien tuotantoa. Tutkijat ovat jopa löytäneet pitkäaikaisen Internet-pornon käytön ja heroiinin tuhoisien vaikutusten välisiä yhteyksiä.

Meidän on tehtävä kaikkemme, että Internet olisi turvallisempi. Jos Yahoo ja Google pystyvät sensuroimaan verkkoa totalitaarisen Kiinan hallituksen tahdon mukaisesti, ne voivat varmasti sensuroida sitä lastemme edun mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Kun keskustelemme Internet-sensuurista, on helppoa ja tyydyttävää, kun pystyy tuomitsemaan kymmeniä, muutamalla eri mantereella sijaitsevia maita. Pelkään kuitenkin pahoin, että sen sijaan, että saisimme olomme tuntumaan paremmaksi, toimenpiteemme ovat puhtaasti symbolisia.

Ehkä meidän pitäisi katsoa tosiseikkoja, erityisesti Euroopan unionin maita ja yrityksiä koskevia tosiseikkoja. Otetaan esimerkiksi Valko-Venäjä. Se on Euroopan unionin naapurivaltio ja tyypillinen verkkovapauden vihollinen. Jos mainitsemme Valko-Venäjän samaan hengenvetoon Malediivien ja Nepalin kanssa, emme käytännössä auta yhtäkään näistä maista.

Kun italialainen Telecom Italia –yhtiö toimii verkko-operaattorina Kuubassa, kommunistihallinto sensuroi sananvapautta kyseisen eurooppalaisyhtiön suostumuksella. Kun France Telecom –yhtiön tytäryhtiö päättää tarjota laajakaistapalveluja tunisialaisen operaattorin kanssa, tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Tunisian hallitus katkaisee pääsyn maan opposition kaikille Internet-sivustoille.

Nämä ovat faktoja. Älkäämme käyttäkö välttelytaktiikkaa, kuten keskustelua sellaisista asioista, joissa vaikutuksemme on vain moraalinen. Keskittykäämme kysymyksiin, joissa voimme vaikuttaa käytännössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, tieteen ja tekniikan ansiosta ihminen on alkanut valloittaa avaruutta ja kävellyt kuussa. Olemme myös luoneet erinomaisen viestintävälineen, Internetin. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että tekniikkaa on myös käytetty miljoonien ihmisten murhaamiseen, moraaliseen korruptioon sekä ihmisarvoa tuhoaviin toimiin. Näin ollen vaikka tiede ja tekniikka ovat epäilemättä hyviä asioita sinänsä, niitä pitäisi kaikkien muiden inhimillisten toimien tavoin valvoa jatkuvasti, niille pitäisi asettaa rajoituksia ja eettisiä periaatteita pitäisi noudattaa. Näiden periaatteiden avulla voimme erottaa hyvän pahasta, mikä ei välttämättä tarkoita sananvapauden rajoittamista.

Modernit tekniikan ongelmat ulottuvat huomattavasti tekniikkaa pidemmälle ja muuttuvat moraalisiksi ongelmiksi. Meidän pitäisi edistää todellista vapautta – vapautta pahuudesta – ei itsepäisyyttä ja laittomuutta, jotka tuhoavat ja alentavat ihmisyyttä. On monia esimerkkejä Internetistä johtuvista vaaroista. Vakavin ja eniten paheksuntaa aiheuttava ongelma ovat Internet-sivut, joilla esitetään lapsipornoa ja joiden sisältö on pedofiliaorientoitunutta. Ne osoittavat, kuinka alas ihminen voi vajota.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, sananvapautta Internetissä koskevissa päätöslauselmaesityksissä ehdotetaan keinoja edistää sellaista pääsyä Internetiin, johon ei liity kansallisten viranomaisten harjoittamaa sortoa. Ehdotuksissa keskitytään toimenpiteisiin, joilla parannetaan Internetin hallintoa ja torjutaan ihmisoikeusrikkomuksia.

Tunisissa marraskuussa 2005 pidetyssä tietoyhteiskuntahuippukokouksessa vahvistettiin, että yhtäältä tietoyhteiskunnan kehittämisen ja toisaalta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, joihin sisältyvät myös sananvapaus ja mielipiteen vapaus sekä vapaus hankkia ja vastaanottaa tietoa, välillä on yhteys.

Huippukokouksessa saavutettu yksimielisyys on meille perusta niiden uhkien, riskien ja rajoitusten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, joita tieto- ja viestintätekniikan väärinkäytöstä aiheutuu ihmisoikeuksille, kuten komission huhtikuussa 2006 antamassa huippukokouksen seurantaa koskevassa tiedonannossa korostetaan.

Tässä tiedonannossa komissio kehottaa asianomaisia yrityksiä jatkamaan asiaa koskevien käytännesääntöjen laatimista läheisessä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Käytännesäännöt olisivat tärkeä askel siihen suuntaan, että maat innostuvat luomaan omat eettiset norminsa.

Sananvapauden edistäminen on asialistalla korkealla yhteisön vastaavissa ulkoisissa tukiohjelmissa. Erityisesti on syytä mainita demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen aloite, joka jatkuu muuttumattomana tulevina vuosina uuden, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan rahoitusvälineen alaisuudessa.

Lisäksi pyrkimyksenämme on rikkaiden ja köyhien maiden välisen digitaalisen kuilun poistaminen. Mitä enemmän Internetin käyttö yleistyy, sitä vaikeampaa sortohallitusten on valvoa sitä huolimatta sensuurimenetelmien laajuudesta. Komissio tukee aktiivisesti huippukokouksen suosituksia tällä alalla.

Ennen puheeni lopettamista haluan vielä lisätä muutamia sanoja Internetin hallinnosta. Tunisin agendassa vaadittiin perustamaan monenvälistä sidosryhmien välistä vuoropuhelua varten foorumi, Internetin hallintofoorumi, jonka ensimmäinen tapaaminen on lokakuun lopulla Ateenassa.

Euroopan unionilla pitäisi olla keskeinen rooli tässä prosessissa. Tästä syystä olen toiveikas sen suhteen, että Euroopan parlamentti hyödyntää tilaisuuden käynnistääkseen vuoropuhelun eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kanssa ennen Ateenan foorumia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tämän iltapäivän keskustelujen jälkeen eli hetken kuluttua.

Kirjallinen lausuma (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Ensiksi haluan kiittää tätä esitystä ajankohtaisuudesta. Kun sähköinen viestintä leviää vauhdilla, on todella tärkeää kiinnittää huomiota myös internetin sananvapauteen. Sananvapaus on tärkeä asia. Siitä on huolehdittava kaikissa olosuhteissa, mutta samalla on myös muistettava, että sananvapauteen sisältyy erityinen vastuu. Meidän on huolehdittava siitä, että sähköisessä verkostossa, internetissä, ei ole sellaista aineistoa, joka on ihmiskuntaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa vastaan.

Erityinen huoli tulee kohdistaa lapsiin ja nuoriin, he ovat yhteiskuntiemme arvokkain pääoma. Heidän nimensä on "tänään", joten meidän päätöksentekijöiden on pyrittävä huolehtimaan siitä, että he voisivat internetin kautta saada asiallista ja asianomaista informaatiota ja välttyä kaikelta, mikä on kestäviä ja ihmiselämää suojelevia arvoja vastaan.

Vapaudella on vastuu. Se on hyvä muistaa tässä ajassamme, jonka keskeisenä teema tuntuu usein olevan "arvo uus", arvottomuus.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 31. elokuuta 2006Oikeudellinen huomautus